صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

  مشرانو جرگه امروز 10 جدی به ریاست پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه اصول وظا یف داخلی را به تصویب نهایی رسانید .

این سند به اکثریت آراءوبا بلند شدن دست ،توسط سنا توران حاضر به تصویب رسید .

     روی اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه که دوروز قبل ازطرف اکثریت اعضاءمورد تایید قرارگرفته بود ،به اثر پیشنهاد عده ای ازسنا توران درمورد بعضی نکات آن بحث صورت گرفت ویک بار دیگر به تعدیلات جزئی در مسوده رای گیری صورت گرفت ومورد تصویب اعضاء مشرانوجرگه قرار گرفت .

درجلسه امروز همچنان  فیصله گردید تا اعضاء مشرانو جرگه گروپهای سیاسی خویش رامطابق اصول وظایف داخلی تشکیل وبا اسناد مربو طه درجلسه بعدی به رئیس مجلس ارایه نمایند .ختم

 

ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانو جرگه

10 جدی 1384

 

 

 

پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی  رئیس مشرانو جرگه بعد از ظهر امروز 7 جدی با آقای رابرت نیومن سفیر ایلات متحده امریکا مقیم کابل در مقر مشرانو جرگه ملاقات بعمل اورد.

در ابتدا سفیر امریکا انتخاب پروفیسور مجددی را تبریک گفته ایجاد پارلمان نو بنیاد افغانستان را موفقانه خوانده گفت:" ایجاد پارلمان افغانستان در شرایط کنونی از اهمیت خاص برخوردار بوده و حیثیت سنگ بنای افغانستان نوین را دارا می باشد که شما توانستید موفقانه از عهده این امر خطیر به درآئید."

موصوف گفت :" ایالات متحده امریکا در پهلوی جامعه جهانی در راه تعمیم و تعمیق  دموکراسی و قانونیت در افغانستان از هیچ گونه مساعدت  دریغ نمی کند."

   وی ضمن صحبت هایش جویای پیش برد شیوه کار در مشرانو جرگه گردید و پروفیسور مجددی ضمن تشکر از تبریکات سفیر موصوف ، در مورد طرز کار و موفقیت های مشرانو جرگه صحبت به عمل اورد.

 

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه

8 جدی 1384

 

 

 

 

 

 

 

پروفيسور حضرت صبغت الله مجددي رئيس مشرانوجرگه امروز 8 جدي با آقاي طارق عزيزالدين سفير دولت پاکستان مقيم کابل در مقر مشرانوجرگه ملاقات بعمل آورد.

     دراين ملاقات که داکتر عزيزالله لودين رئيس دارالانشاي موقت شوراي ملي نيز حاضربود.

   سفير پاکستان تشکيل شوراي ملي وانتخاب پروفيسورمجددي را بحيث رئيس مشرانو جرگه ازجانب خود وازجانب پرويز مشرف رئيس جمهوروهيئت رهبري مجلس سناي پاکستان تبريک گفت.

    بالمقابل پروفيسور مجددي از حسن نظر موصوف اظهارتشکرنموده، تامين صلح درمنطقه را به نفع افغانستان وپاکستان خوانده افزود که کشورما حالا در پروسه بازسازي قراردارد، تجارت ما با تمام کشورها باالاخص با کشورهمسايه وبرادرپاکستان چند برابرافزايش يافته که اين خود نمايانگر اعاده صلح درافغانستان است وماازطريق انکشاف بنيادهاي اقتصادي وتجارتي ميتوانيم رفاه مادي مردم هردو کشوررافراهم نمائيم.

     سفيرپاکستان همچنان از کمک هاي دولت و مردم افغانستان به مصيبت زده گان زلزله اخيردرآن کشورنيز ابرازتشکرنمود.

ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانو جرگه

8 جدی 1384

 

 

 

 

در جلسات امروزی مورخ 7جدی  به ریاست سید حامد گیلانی نائب اول مشرانو جرگه اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه ب صورت یک کل مورد تائید قرار گرفت.

       اصول وظایف  داخلی مشرانو جرگه بعد از برخی تعدیلات و تغییرات از سوی کمیسیون موظف غرض تصویب  نهائی به جلسه عمومی مشرانو جرگه ارائه گردیده است.

     عمده ترین مساله در اصول وظایف داخلی ، ایجاد دارالانشاء مستقل  مشرانو جرگه است .

دارالانشاء مشرانو جرگه یک اداره عرضه کننده خدمات ملکی در امور اداری ، مالی ، امنیتی و مسائل تقنینی برای مشرانو جرگه می باشد.

    البته تشکیل دارالانشاء جداگانه در پارلمان های  دو اتاقه کشورهای جهان معمول میباشد.

    یکی دیگر از این  تعدیلات  تشکیل 14 کمیسیون می باشد که در مسوده 9 کمیسیون پیشنهاد شده بود.

    این کمیسیون های دائمی عبارت از کمیسیون های امور بین الملل،امور داخلی، امور دفاعی،امور مالی ، بودجه و محاسیات عمومی،سمع شکایات ، امورتقننی و نظارت حقوقی ، مسایل جنسیت و جامعه مدنی، امور اقتصاد ملی ، سازمان های غیر حکومتی ، انکشاف دهات و زراعت،کمیسیون مواصلات ،مخابرات،امور انکشاف شهری، تهیه مسکن و آب ، کمیسیون امور مذهبی ،معارف و تحصیلات عالی ،کمیسیون رفاه عامه ،کمیسیون منابع طبیعی ومحیط زیست،کمیسیون مصونیت و امتیازات اعضاء مشرانو جرگه و کمیسیون امور شوراهای ولایتی و ولسوالیها می باشد. جلسه مشرانو جرگه تا  حوالی ساعت 3.5 بعد از ظهرادامه داشت .ختم

 

ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانو جرگه

مورخ 7  جدی 1384

نیکپی

 

 

 

 

 

پیام تبریکه از جانب سرور دانش وزیر عدلیه افغا نستان به منا سبت انتخاب پرو فیسور حضرت صبغت اله مجددی به شرح ذیل مواصلت ورزیده است .

     افتتاح شورای ملی وانتخاب بجا و شایسته شما را به حیث رئیس مشرانو جرگه به جناب شما و اعضا ء شورای ملی و به دولت و ملت مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت میگویم.

    هم چنان پیام های مشابه  دیگری به ادرس پرو فیسورحضرت صبغت اله مجددی وسایر اعضاء مجلس سنا از طرف الحاج کفا یت اله ابلا غ رئیس کمیته اجرائیه موسسات ملی و بین المللی پاکسازی ماین در افغانستان ،محترم امین رامین معاون افغان بیسیم ، سید محمد امین (فاطمی) وزیرصحت عامه،سید حسین انوری والی ولا یت هرات  و ازطرف انجمن فرهنگی آوای زرنج ولایت نیمروز موا صلت ورزیده است .که بعد از قرائت از فرستادن پیام های ابراز تشکر و قدردانی شد.ختم

 

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه

7 جدی 1384

 

 

 

 

پیام تبریکیه از  سوی دگر جنرال ماردول ویشیو  قوماندان ناتودر افغانستان عنوانی پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی به ریاست روابط بین المللی مشرانو جرگه به شرح ذیل  مواصلت نموده است:

   "  جلالتمآب!

   اجازه بدهید بمناسبت انتخاب شدن آن حضرت بحیث رئیس مشرانو جرگه بهترین تبریکات خودرا بحضور شما تقدیم نمایم . موفقیت بیشتری مشرانو جرگه را تحت زعامت شما آرزو دارم .

دراین فرصت شادمانی آرزویم اینست تا جنابعالی به موفقیت های مزیدی نایل آیند وزحمات آن جناب باعث سربلندی افغانستان گردد.

   اجازه بدهید تا رضایت سازمان ناتو را در قانونمندساختن وترقی افغانستان اظهار دارم."

   همین گونه پیام های تبریکیه مشابه ازجانب محمد رضا بهرامی سفیر فوق العاده ونماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران درافغانستان ،سفیرکبیر اعضای سفارت کبرای افغانستان مقیم واشنگتن نیز به مناسبت انتخاب  پروفیسور مجددی به حیث رئیس مشرانو جرگه مواصلت نموده است.

 

ریاست اطلاعات ارتباط مشرانوجرگه

6 جدی 1384

 

 

 

  جلسه عمومی مشرانو جرگه به ریاست پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی روی اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه  امروز مورخ 6 جدی تدویر یافت.

     در جلسه تهاجم عساکرشوروی سابق به خاک افغانستان از سوی سناتوران محکوم  گردید ، قوای روسی در ششم جدی سال 1358 به افغانستان تجاوز نمود و تا سال های طولانی آتش جنگ و  ویرانی در افغانستان ادامه یافت.

    در یک  بخش جلسه امروزی پیام های ستر جنرال عبدالرشید دوستم رئیس ارکان سر قوماندانی اعلای قوای مسلح و عطا محمد نور والی ولایت بلخ وسایر پیام های تبریکیه قرائت گردید.

    طبق یک خبر دیگر در جلسه عمومی مشرانو جرگه گزارش کمیسیون موظف برای نهائی ساختن اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه مورد ارزیابی قرار گرفت.

    قرار یک خبر دیگر  کار بررسی مسوده اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه امروز از سوی کمیسیون موظف خاتمه یافت و قرار است فردا به مجلس عمومی تقدیم گردد.

    مسوده اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه به داخل 20  فصل و 112  ماده  با استفاده از اصول وظایف داخلی سال های 1345،1329،1309 شورای ملی افغانستان و نیز با استفاده از اصول وظایف داخلی پارلمان های کشورهای فلسطین،هندوستان،اندونزیا،سریلانکا،ترکیه،فرانسه،ایتالیا،آلمان و هالند از سوی دارالانشاء موقت شورای ملی آماده شده بود.

 

ریاست اطلاعات  و ارتباط  عامه مشرانوجرگه

6 جدی 1384

 

 

پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه امروز با  آقای منوچهری متکی وزیر  امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقر مشرانو جرگه ملاقات تعارفی به عمل  آورد.

     ابتدا پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی از کمک های دولت  و مردم  ایران با ملت افغانستان در دوران جهاد و خاصتا در دوران 4 سال باز سازی افغانستان اظهار سپاس و امتنان نمود .

    سپس وزیر امور خارجه ایران انتخاب پروفیسور مجددی را به حیث رئیس مشرانو جرگه تبریک گفته ، سلام ها و تمنیات نیک رئیس مجلس ایران و نیز آرزومندی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور آن کشور  را مبنی بر دوام کمک ها برای افغانستان  ابراز نموده و از پروفیسور مجددی دعوت به عمل آورد تا در فرصتی مناسب از کشور ایران بازدید نمایند که در مقابل پروفیسور مجددی دعوت  ایشان را پذیرفتند.

   دراین ملاقات  جانبین همچنان  روی مسائل مهاجرین افغان در آن کشور و موضوعات تجاری ، سر مایه گذاری  و رهائی محبوسین که در زندانهای هر دو کشور می باشند و یک سلسله مسائل دیگر  تبادل نظر به عمل آوردند.

   وزیر امور  خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور یک مسافرت دوستانه دیروز وارد افغانستان شده بود.

 

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه

6 جدی

 

 

 

 

 

پیام تبریکیه ستر جنرال  عبدالرشید دوستم رئیس ارکان سرقوماندانی اعلی قوای مسلح عنوانی پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی

به مناسبت انتخاب شان به حیث رئیس مشرانو جرگه به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه مواصلت ورزیده است.

در پیام ضمن ادای مراتب تهنیت و تمنیات نیک به پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی و کافه ملت نجیب،مومن و رنجدیده افغانستان تذکر به عمل  آمده است:" با انتخاب شما در این پست عالی، مردم افغانستان صاحب یک مسئول دلسوز و مهربان گردیده و امید واری شان به آینده بهتر ، بیشتر از پیش میگردد."

همین گونه پیام های تبریکیه مشابه از سوی الحاج حسن علی سلطانی رئیس شورای انسجام قزل باش های افغانستان،سترجنرال عطامحمد نور والی ولایت بلخ ، سید فرخ شاه جناب رئیس شورای ولایتی فاریاب و قاری عبدالرحیم عینی نائب رئیس محکمه مرافعه ولایت سمنگان ،پوهنمل تاج محمد اکبر رئیس پشتنی تجارتی بانک به مناسبت انتخاب پروفیسور مجددی به حیث رئیس مشرانو جرگه مواصلت ورزیده است.

پروفیسور مجددی با خوانش این پیام ها ، از ایشان ابراز تشکر و قدردانی نمود.ختم

 

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه

5/10/1384

 

 

 

 

   جلسه کمیسون بررسی روی اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه امروز  مورخ 5 جدی  درتالار کنفرانسهای آن ادامه یافت وتا انتهای فصل هشتم برخی تغییرات راوارد آورد

    مسوده اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه به داخل 20 فصل و112 ماده ازسوی دارالانشای موقت آماده شده است .

    پوهاندعبدالله  حقایقی رئیس کمیسیون مذکور به پاسخ سوالی گفت : اگر چه  تعداد مواد وفصول این مسوده زیاد می باشد اما  ممکن است تا آخرهفته جاری کار بررسی آن خاتمه یابد وغرض تصویب به مشرانوجرگه تقدیم گردد.

    مشرانو جرگه در آغاز به منظور جلوگیری از ضیاع وقت کمیسیون 15 عضوی را ایجاد نمود تا امروز توانست تا انتهای فصل هشتم بالای مسوده مذکور کار نماید.

 

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه

5/10/1384

 

 

 

پیام  تبریکیه ستر جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی  جمهوری اسلامی افغانستان ، به مناسبت  آغاز کار شورای ملی و انتخاب پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی به  حیث رئیس مشرانو جرگه به ر یاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه  مواصلت نموده است.

       درپیام از آمادگی  های منسوبان   وزارت دفاع ملی و اردوی ملی برای پاسداری مطمئن از استقلال ، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور  و حمایت از فیصله ها و هدایات مقامات رهبری جمهوری اسلامی افغانستان  اطمینان داده شده است.

    در پیام همچنان آمده است: (اجازه دهید یکبار دیگربه نمایندگی از منسوبان با دیانت اردوی ملی کشور اعم از جنرالان، افسران، خورضابطان و سربازان  ، افتتاح شورای ملی و انتخاب جناب عالی را به حیث  رئیس مشرانو جرگه  به شما و کافه ملت مسلمان و مجاهد کشور تبریک عرض نموده ، از درگاه خالق یکتا سر افرازی و سربلندی ملت عزیز افغانستان و موفقیت اجرای خدمت به شما نماینده گان ملت را التجاء میکنم.)

 

    همین گونه پیام  تبریکیه دیگر از جانب وزیر و منسوبان وزارت مخابرات، وزیر و منسوبان  وزارت معادن وصنایع ، قوماندانی آکادمی پولیس ، شورای مرکزی قوم پشه یی ، شورای صلح و همبستگی ترکمن های افغانستان به مناسبت انتخاب پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی به حیث رئیس مشرانو جرگه مواصلت وزیده است. ختم

 

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه

4/10/1384

 

 

 

 

جلسه مشرانو جرگه  به  ریاست پروفیسور صبغت الله مجددی در مورد مسائل رهایشی و ترانسپورتی  سناتوران امروز مورخ 3 جدی در مقر مشرانو جرگه دایر گردید.

در ابتدا داکتر عزیز الله لودین رئیس دارالانشاء موقت شورای ملی در مورد تدابیر اتخاذ شده معلومات ارائه نمود سپس برخی سناتوران نظریات و پیشنهاداتشان را در مورد امور رهایشی ، ترا نسپورتی و احتمالا رخصتی  زمستانی  بیان کرده و به این نتیجه رسیدند که ایجاب می کند تا موضوع از طرف  کمیسیون مشترک هر دو مجلس بررسی شود.

 طبق یک خبر دیگر کمیسیون بررسی اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه بعد از ظهر امروز در تالار کنفرانس های مشرانو جرگه تشکیل جلسه نموده و بخاطر پیشبرد امور کاری خود پوهاند عبدالله حقایقی را به حیث رئیس ، محترمه محبوبه حقوق مل را به حیث معاون ، محترمه نجیبه حسینی را به حیث  گزارشگر کمیسیون انتخاب نمودند، قرار است کمیسیون متذکره روی اصول وظایف داخلی بحث نموده  و آنرا به جلسه بعدی  مشرانو جرگه ارائه نمایند.ختم

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه

3/10/1384

           

 

 

به منا سبت انتخا ب پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی به حیث رئیس مشرانو جرگه پیام تبریکه ذیل ازسوی نما ینده عالی دفتر ملکی نا تو در افغا نستان به ریا ست روابط بین المللی مشرا نو جر گه موا صلت نموده است

 

3 جدی 84

جلالتمآب  رئیس صاحب  مشرانو جرگه

مسرت دارم که به نما ینده گی از سازما ن نا تو ودفترملکی آن در کا بل تبریکا ت صمیما نهءخود را به مناسبت  انتخاب شما به حیث رئیس مشرا نو جرگه افغا نستان تقدیم دارم .

دراین فرصت شادما ن آرزویم این است تا جنا ب عا لی موفقیت های مزید ی را درپی داشته باشید وزحمات شما با عث سربلندی افغا نستا ن گردد.

 اجازه بدهید تا رضا یت  سازمان نا تو رادر قانونمند ساختن وترقی افغا نستان اظها ر دارم .

بهترین تمنیا تم را برای صحت وپیروزی شما ابراز می دارم .

با ا حترا م

حکمت چتین نما ینده ملکی نا تو در افغانستان

        

 

 

همین گونه پیام تبریکیه به منا سبت انتخا ب پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی به حیث رئیس مشرانو جرگه ازسوی رهبری حزب رستا خیز مردم افغا نستان وشورای عا لی جبههء صلح ووفاق ملی مواصلت نموده است .درپیام ضمن ابرازتبریکات وتهنیت ، پیروزی وکامیا بی پروفیسور مجددی آرزو برده شده است .

ریا ست اطلا عا ت وارتبا ط عامه مشرانوجرگه

 

 

 

 

جلسه  مشرانو  جرگه امروز مورخ  اول جدی تحت ریاست سید حامد گیلانی  ، نایب اول مشرانو جرگه روی تشکیل کمیسیون بررسی  اصول وظایف داخلی دایر گردید که 15 تن را به این کمیسیون بر گزیدند .

کمیسیون مذکور وظیفه گرفت تا طبق مواد 87 ،88 و 108 قانون اساسی کشور طرزالعمل کاری مشرانو جرگه را  در امور داخلی جلسات مشرانو جرگه بررسی و معین ساخته  غرض تصویب به جلسه مشرانو جرگه ارائه نمایند.

و مشرانو جرگه بر اساس مندرجات  چنین اصول وظایف داخلی تصویب شده  جلسات  و تمام امور کاری خود را پیش می برد.

مسوده اصول و ظایف داخلی در 19 فصل و 107 ماده از طرف دارالانشاء موقت شورای ملی آماده گردیده است ، کمیسیون  بررسی اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه متشکل از مولوی ارسلا رحمانی ، محترمه محبوبه حقوق مل، مولوی عبدالحفیظ زهیر، انجنیر محمد افضل احمد زی ، داکتر محمد عمر صمیم ، پوهاند حقایقی،انجنیر محمد هاشم اورتاق، محترم محمد علم ایزدیار، محترمه نفیسه سلطانی، محترم نور محمد کفیل، داکتر باختر امین زی، سید  حامد آغا ، محترم قربان علی عرفانی ، محترمه نجیبه حسینی  و محترم حاجی سعد الله ابو امان  می باشند که در جلسه امروزی مشرانو جرگه  انتخاب شدند.

 

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه

1 /10/1384

 

 

در جلسه امروزی مشرانو جرگه به ریاست پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه ،7 گروپ سیاسی ایجاد گردید.

ایجاد این گروپهای سیاسی مطابق اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه صورت گرفت، که خود نمادی از دموکراسی در این مجلس شورای ملی کشور می باشد.

ایجاد گروپهای سیاسی در پارلمانهای کشور های جهان به منظور آسان ساختن پروسه کاری و تحقق دموکراسی یک امر معمول می باشد.

ایجاد گروپهای سیاسی در حالی صورت می گیرد که هیچ یک از اعضاء هیئت اداری شامل این گروپ ها نمی باشد.

از اینکه سناتوران  به مناسیت فرا رسیدن عید سعید  اضحی برای مدت 20 روز رخصت گردیدند، اعلان  خط مشی این گروپ ها به جلسه بعد از رخصتی های عید معطل گرید.

مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان دارای 102 سناتور انتسابی  و انتخابی می باشد. ختم

  

ریاست  اطلاعات و ارتباط عامه مشرانو جرگه

12 جدی 1384

 

 

داکتر برهان الله شینواری نائب دوم مشرانو جرگه امروز با اعضای شورای ولایتی ننگرهار در شهر جلال آباد  ملاقات نمود.

در این ملاقات موصوف در مورد افتتاح شورای ملی افغانستان ،تصامیم و کارکردهای مشرانو جرگه معلومات ارائه نموده، روی برنامه های کاری آن  توضیحات داد.

سپس حاجی گلداد خان شینواری  سرپرست شورای ولایتی ننگرهار با ابراز خوشی از افتتاح شورای ملی افغانستان در مورد پروگرام های کاری شورای ولایتی ننگرهار معلومات ارائه نمود و روی یک سلسله مشکلات اداری شورای ولایتی و پروگرام  کاری آن شورا تماس گرفت.

داکتر شینواری در این نشست وعده داد که مشکلات کاری شوراهای ولایتی نو ایجاد ولایات کشور به صورت  عموم و شورای ولایتی ننگرهار به صورت خاص به جلسه مشرانو جرگه ارائه  گردیده در زمینه تصامیم اتخاذ خواهد شد.

شورای ولایتی ننگرهار دارای هفده عضو می باشد که در نتیجه انتخابات پارلمانی 27 سنبله سال جاری ایجاد گردید.

طبق یک خبر دیگر نائب دوم مشرانو جرگه با مو سپیدان ولسوالی شینوار و چپلیار ولایت ننگرهار نیز دیدار و ملاقات نمود و در مورد رفع مشکلات محیطی اهالی این ولسوالی ها صحبت و تبادل نظر به عمل آورد.

ریاست اطلاعات و ارتاط عامه مشرانو جرگه

25 جدی 1384