صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۴ سرطان ۱۴۰۱

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ سرطان ۱۴۰۰ هجری شمسی

 درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد اکبرستانکزی نایب دوم مجلس، اجندای نشست‌های عمومی مشرانوجرگه مشخص گردید.


12-4-1400-Komita1.JPG


برمبنای فیصله کمیتۀ رؤسا درنشست عمومی فردا 13 سرطان، طرح (قانون مترولوژی" اوزان ومقیاس‌ها")، طرح اعضای ولسی جرگه درمورد( قانون بررسی مطابقت اسناد تقنینی با قانون اساسی افغانستان )و (قانون امورترجمه وتصدیق اسناد) غرض تصویب به جلسه پیشکش شود ودرنشست عمومی20 سرطان علاوه ازبحث روی فرمان تقنینی شماره 66 رییس جمهور؛ درمورد( قانون گمرکات)، کمیسیون اقتصاد ملی، مالی بودجه، کمیسیون شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات، کمیسیون روابط بین المللی وکمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی گزارش کاری اجلاس سال روان خویش را به مجلس ارایه بدارند.


12-4-1400-Komita2.JPG


هم‌چنان درکمیته رؤسا، پیرامون وضعیت کنونی وراه های بیرون رفت ازآن، چگونگی عملکرد، تنظیم وتقویت خیزش‌های مردمی، در حمایت ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشور، مساله خروج نیروهای نظامی امریکا ازپایگاه نظامی بگرام و ضرورت جذب مجدد جنرالان وافسران متقاعد در رهبری وصفوف قوای مسلح وبرخی مسایل دیگر صحبت و تبادل نظر گردید وقرارشد که مسوولان ردۀ اول سکتورامنیتی درنشست بعدی کمیته رؤسا حضوریابند تا مشوره های لازم دراین زمینه ها صورت گیرد .