صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ عقرب ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه 

مورخ ۲۶ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ، امروزطی نشستی بامسوولین مربوطه؛ مشکلات پروژه برق پارنده و عدم آغاز کار ساختمان سب استیشن و شبکه عمومی برق ولایت پنجشیر را به بررسی گرفت.

دراین نشست که رئیس تجارتی وبرخی مسوولین ذیربط شرکت برشنا، رئیس برق ولایت پنجشیر ورئیس اجرائیوی شرکت قراردادی ساختمان سب استیشن وشبکه عمومی برق آن ولایت شرکت داشتند محمدعلم ایزدیار از مسئولین درمورد متوقف بودن کارعملی بندبرق مرکزولایت پنجشیر ( پارنده) و چگونگی کارپروژه ساختمان سب ستیشن و انتقال برق 110 کیلوولت این ولایت معلومات خواسته به تکمیل شدن این پروژه‌های حیاتی تأکید نمود تا باشندگان محل بتوانند از انرژی برق مستفید گردند.


26-3-1400-MUL1.jpg


سپس مسوولین شرکت برشنا ازاقدامات شان درقسمت انتقال لین برق ازگلبهاربه پنجشیرواعمارسب استیشن برق آن ولایت توضیحات ارایه نموده گفتند با تکمیل شدن مراحل سروی ودیزاین پروژه مذکور، اقدامات عملی صورت می گیرد.

همینگونه مسوول پروژه بندبرق مرکزولایت (پارنده)گفت به نسبت شرایط کرونا ویروس درکشور درقسمت پروسه انتقال تجهیزات به کشور تاخیرصورت گرفت وافزود برخی تجهیزات انتقال گردیده وبرخی هم پس از آزمایش به ساحه انتقال خواهد یافت .

درادامه نماینده شرکت قراردادی سب استیشن برق ولایت پنجشیربااشاره به برخی مشکلات گفت حدود بیشتراز60 ملیون افغانی باقیات شرکت ازدرک دیزاین، سروی وآزمایش خاک تاکنون پرداخت نگردیده  است، که درزمینه ازسوی مسوولین شرکت برشنا وعده همکاری داده شد وتصریح شد که شرکت مذکورباید آغازبه کارنماید.

نایب اول مجلس سنا با تاکید برتسریع روند کارپروژه های یادشده گفت  دیگر هیچ بهانه و زمانی برای تاخیر درپروژه های برق در پنجشیر قابل قبول نبوده و باید کار به سرعت آغاز و نهایی گردد