صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱ ثور ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ حمل ۱۴۰۰ هجری شمسی

درجلسات برخی کمیسیون‌های مشرانوجرگه موضوعات مخلتف به بحث گرفته شد

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، درآغازجلسه اعضای کمیسیون ضمن آرزوی صحتمندی به رئیس جمهوری کشور، ازاعتماد وی بالای داکتران افغان ابرازقدردانی نمودند. درادامه جلسه درمورد طرح قانون کارمباحثی صورت گرفته تصامیم لازم اتخاذشد. 

همینگونه درجلسه ازچگونگی عملکرد مراکزصحی خصوصی به ویژه لابراتوارهای خصوصی ابرازنگرانی گردیده، قرارشد اعضای کمیسیون دریک زمان مناسب ازمراکزصحی بازدید به عمل آورند.

18-Hamal1400 -Rifai.JPG

همین ترتیب اعضای کمیسیون به ریاست محمد فیصل سمیع نایب منشی وباحضورداشت شماری از سناتوران پیرامو برخی ازمواد طرح قانون کاربحث نموده، قرارشد طرح مذکورغرض تصویب به جلسه عمومی ارایه گردد. 

18-Hamal1400 -Rifai1.JPG 

جلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون واشتراک رؤسای منابع بشری واستخدام، لوی سارنوالی، کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی، کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی ، آمرمنابع بشری اکادمی علوم و مسوول جندرامنیت ملی تدویرگردید.

محوراین نشست را میکانیزم تطبیقی افزایش سی فیصد زنان درادارات خدمات ملکی مطابق تعهد حکومت با جامعه جهانی وبرخی مسایل ذیربط تشکیل می داد.

درنخست مسوول کمیسیون انتخابات درمورد حضورفیصدی زنان درآن اداره معلومات داده ازتلاش به افزودی 15درصد بانوان اطمینان داد ونیزمسوول کمیسیون شکایات انتخاباتی ازفیصدی 15درصدی خانم‌ها درسال قبل یادآوری کرده، ابرازامیدواری نمود که در30بست خالی که درآن اداره موجود است بانوان استخدام گردند.

همینگونه مسوول جندرریاست عمومی امنیت ملی ازمحدود بودن پروسه جلب وجذب برای بانوان وحضور یک درصد زنان وتلاش برافزایش جلب زنان درسال روان درآن اداره یاد آورشده افزود که عدم آگاهی دهی خانم‌ها ازبرنامه‌های کاری درآن ریاست اثرات منفی بالای آنان وارد کرده است.

همچنان مسوول لوی سارنوالی ازفعالیت شانزده عشاریه هشت فیصد درمرکزوولایات خبرداده گفت که درسال روان جهت افزایش بانوان دربست‌های دایمی وقراردادی پلان‌های روی دست است.

همچنان درجلسه مسوولین ازفیصدی 14 درصدی زنان درکمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی و20 درصد دراکادمی علوم گزارش داده، اطمینان دادند که طی سال روان بر25فیصد حضورزنان دراکادمی علوم تلاش صورت خواهدگرفت ودرادامه مسوول شورای طبی افغانستان ازفیصدی 20درصد زنان درآن شورا یادآورشده ازتلاش برافزایش تشکیل وحضوربیشتربانوان اطمینان داد.

بعد ازاستماع اظهارات مسوولین اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان درمورد بلند بردن فیصدی زنان در ادارات شان تأکید کردند و ازآنان خواستند تا برای حضور پر رنگ زنان در پست‌های کلیدی نهادهای شان تلاش‌های بیش تر انجام دهند. 

18-Hamal1400 -Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، در رابطه به ایجاد کمیته هماهنگی میان ادارات درمطابقت به قانون طرزتحصیل حقوق مباحثی صورت گرفته، ادامه بحث به نشست های بعدی واگذار شد.

18-Hamal1400 -Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست فوزیه سازدات حمکنی معاون کمیسیون، قرارشد که رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا)، رؤسای افغان تیلی کام وسلام همراه با مسوولان شرکت‌های مخابراتی دریکی ازجلسات کمیسیون پیرامون مسایل ذیل حضور یابند:

عواید ومصارف، چگونگی سنجش وپرداخت مالیات، عرضه خدمات مخابراتی، علل وعوامل خاموش بودن بعضی ازسایت‌ها درولایات، کیفیت پایین خدمات مخابراتی، غیرواقعی بودن انترنت 4G، شکایت اهالی للندرولسوالی چهار آسیاب ازخاموش بودن آنتن مخابراتی شبکه روشن درآن ولسوالی، جمع آوری ده فیصد مالیه ازمشترکین شرکت‌های مخابراتی وبرخی مسایل دیگر معلومات دهند.

همینگونه درجلسه فیصله شد که وزیرفواید عامه همراه با تیم تخنیکی آن وزارت درمورد دستاوردهای سال1399 وپلان سال روان آن وزارت به طورمفصل دریکی ازجلسات کمیسیون توضیحات دهد.

درجلسه علاوه ازتقدیر محمد نصیب کارمند تخنیکی وزارت فواید عامه، پیرامون علل وعوامل توقف طیاره شرکت هوایی آریانا درشهرمسکوصحبت وتصامیم اتخاذ شد.

دراخیرجلسه، طرح پیشنهادی ایالات متحده امریکا برای توافق صلح افغانستان مورد بحث قرارگرفت، کمیسیون با مطالعه آن تاکید نمود که نظام کنونی ودستاوردهای دو دهه گذشته باید حفظ گردد وهرگونه تقاضاها برای ایجاد حکومت مؤقت غیرقابل قبول می‌باشد.

18-Hamal1400 -Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنیفی رئیس کمیسیون، شکایت واصله از ازدحام بیش ازحد ترافیکی درشهرکابل، نامنظم بودن فعالیت دست فروشان، فعالیت نامنظم وسایط خصوصی شهری وبرخی مسایل دیگربا شماری ازمسوولان شاروالی کابل ورؤسای نواحی ووزارت ترانسپورت مطرح شد.

اراکین مذکور با ارایه توضیحاتی ازتایید مقرره تنظیم دست فروشان معلومات داده گفتند عوامل عمده ازدحام درشهرافزایش نفوس، بیکاری، کمبود بس‌های شهری، مافیایی شدن عرضه خدمات ترانسپورتی ازسوی تعدادی ازمعلولین وضعف پرسونل پولیس ترافیک در بی نظمی شهری عنوان نموده گفتند شاروالی کابل به تازگی بس‌های شهری را دربرخی ازنقاط فعال نموده واین روند گسترش خواهد یافت وافزودند به منظور قانون‌مند شدن فعالیت دست فروشان تا اکنون حدود بیست وپنج هزار تن دست فروش بایومتریک گردیده وروند جابجای آن‌ها جریان دارد.

کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان، عدم حضورمکرر رئیس ترافیک کابل درجلسه شدیداً انتقاد نموده واین عمل وی را نمایانگرضعف درایت وعدم ظرفیت درپاسخگویی ازاجراآت تلقی نموده، گفتند اقدام صورت گرفته  تاحال غیرموثرمی‌باشد وفیصله شد بخاطربیرون رفت ازاین معضل نشستی با اشتراک مقامات وزارت‌های ترانسپورت، امورداخله، امورشهداومعلولین، شاروالی کابل ومسوولان ترافیک برگزارگردد.

 18-Hamal1400 -Shikayat.JPG

در جلسه کمیسیون امور دینی ، فرهنگی،معارف و تحصیلات عالی به ریاست آمنه افضلی معاون کمیسیون، پیرامون مشکلات عمومی معارف مبنی برنبودکتب درسی، کمبودمعلمین،عدم پرداخت به موقع معاشات استادان مکاتب و لیسه‌ها ونبود مکاتب در برخی نقاط کشورصحبت گردیده، فیصله شد که موضوعات ذیربط در یکی ازجلسات عمومی جهت تصامیم ،مطرح بحث قرار خواهد گرفت

18-Hamal1400 -Farhangi.JPG

در بخش دیگرگزارش فعالیت‌های کمیسیون دسترسی به اطلاعات مبنی برفعالیت‌های استراتیژیک و نهاد سازی، فعالیت‌های عملیاتی ، نظارت ازتطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات و مشکلات تحلیل و پیشنهادات آن کمیسیون مطالعه وقرارشد روی گزارش ارسالی متذکره با اشتراک اعضای بورد وکمیشنران کمیسیون دسترسی به اطلاعات مباحثی صورت گیرد.