صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱ ثور ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ حمل ۱۴۰۰ هجری شمسی

 

درنشست امروز، مشرانوجرگه ازهمه سیاست مداران و حوزه جمهوریت، خواسته شد که برای حفاظت ازدست‌آوردهای دو دهه گذشته درافغانستان؛ با طرح و رویکرد واحد وفارغ ازچند دستگی در نشست صلح استانبول حضوریابند .


15-Hamal1400-JAL1.JPG


 سناتوران درجلسه با ارایه دید گاه‌های شان درقبال بحث صلح افغانستان، ازسیاست‌مداران وحوزه جمهوریت خواستند که با طرح واحد وهمآهنگ به نشست صلح استانبول شرکت نمایند و واقعیت‌های عینی ودست‌اوردهای دو دهه گذشته به شمول حقوق بانوان، حفظ نظام، حقوق اقلیت‌های دینی ومذهبی، حقوق متضررین جنگ، حفظ وقربانی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور را درنظرگرفته با یک صدا وبا قاطعیت از آن‌ها دفاع نمایند.

 درجلسه سناتوران ازافزایش ترورها به ویژه ترورسه واکسیناتورو یک افسرپولیس زن درولایت ننگرهار،  ترورمولوی عبدالصمد رئیس شورای علمای تخار وشهادت شریف الله خوستی قوماندان قطعات خاص بغلان با تأسف یاد آوری نموده ازنهادهای مسوول خواستند که عاملین جنایات متذکره را شناسایی وبه پنجه قانون بسپارند.

درجلسه همچنان تذکر رفت که هنوزهم معارف کشور به کمبود کتب، معلم وسایرضروریات درسی مواجه بوده باید حکومت برای رفع این نقایص وچالش‌ها، تدابیرفوری اتخاذ نماید.همچنان گفته شد که مامورین توزیع تذکره‌های ورقی برخی تذکره‌ها را توأم با اغلاط  نوشته کرده اند که باعث مشکلات مردم درهنگام اخذ تذکره برقی می‌گردد که رئیس مجلس این موضوع را به کمیسیون مربوط ارجاع نمود تا با مسوولان احصاییه بخاطررفع نقایص مطرح گردد .

 درختم مباحث امروزی، فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه، تأمین صلح باعزت و سراسری که درآن ارزش‌ها و حقوق شهروندان حفظ باشد را نیاز اساسی کشور دانست و دررابطه به نشست صلح استانبول گفت بهتراست که مقامات حکومت پیشین و سایرسیاسیون با وحدت نظر وهمآهنگی لازم با نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان، طرحی جامع و یک‌سان را که درآن بقای نظام و ومنافع کشورتضمین شود را مطرح نمایند.

فضل‌هادی مسلم‌یار گفت که این مجلس ازرییس جمهور کشور ابرازقدر دانی می‌نماید که بخاطر ایجاد تسهیلات به روند صلح، به راه اندازی انتخابات زود هنگام ابراز آماد گی نموده است که این طرح خوبی برای پیشرفت صلح بوده می‌تواند .اما دربخش دیگرجلسه امروز، برخی تعدیلات در قانون کار، توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست ارایه گردید، اما طرح قانون مذکوربه تصویب نرسید و به نسبت مباحث هرچه بیش‌تری  پیرامون برخی مواد آن، به جلسه بعدی واگذار گردید 


15-Hamal1400-JAL2.JPG

.

همینگونه درجلسه امروزمحمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس، گزارش سفرخود ازنشست بین المللی مسکو درمورد صلح افغانستان وجریان سفرخود از فرانسه را ارایه نموده گفت که درترکیب هیئت د.ج.ا.ا، در نشست مسکو، داکترعبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، میررحمان رحمانی رییس ولسی جرگه،حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی معاونان پیشین ریاست جمهوری وتنی چند، شرکت داشتند که برعلاوه نمایندگان کشورهای منطقه ونمایندگان جانب طالبان و نیزگلبدین حکمتیاررییس حزب اسلامی نیز دراین نشست حضورداشتند و نشست مسکو به عنوان مقدمه‌ی برای نشست استانبول برگزارشده بود وگفتگوهای آرام وبعضآ تندی ازطرف جوانب مختلف صورت گرفت . هیئت دولت افغانستان درنشست مسکو برحفظ نهادها، رعایت آزادی بیان وحقوق بشروحقوق زنان درچوکات دساتیردین مبین اسلام، چگونگی حضور وخروج با مسوولیت قوت‌های نظامی خارجی، ادغام وخلع سلاح سازی گروه‌های مسلح غیرمسوول به ویژه گروه طالبان وبرخی موارد دیگر را مطرح بحث قراردادند. ایزدیار افزود که در این نشست همچنان تصریح گردیده است که تمام جوانب به شمول ممالک دخیل درجنگ افغانستان ، درروند صلح، نقش مثبت و ارزنده داشته باشند و ازمحتوای کنفرانس مسکوبر می آمد که کشورهای منطقه وجهان به این باورشده اند که قضیه افغانستان راه حل نظامی نداشته وباید ازراه سیاسی به آن پرداخته شود. وی گفت که دراین نشست قطعنامه‌ی نیزصادرشد که درآن آمده است شرکت کنندگان نشست مسکو، از تشکیل امارت اسلامی در افغانستان، حمایت نمی‌کنند. همچنان نایب اول مجلس سنا، گزارش سفرخویش را ا زفرانسه نیز ارایه نمودوضمن تقدیرازمقامات فرانسه درقسمت نام‌گذاری جاده‌ی به نام قهرمان ملی کشورشهیداحمد شاه مسعود گفت

 طرح نصب لوح یاد بود ونام‌گذاری ساحه برای قهرمان ملی کشوردست‌آورد بزرگ برای مردم افغانستان می‌باشد به پیشنهاد شماری ازدانشمندان آن کشور به شورای شهرداری پاریس مطرح شده بود واکثریت اعضای به آن رای دادند. شورای شهرپاریس نهاد مستقل ازحکومت است که در دوم فبروری سال روان میلادی تصمیم گرفت تا لوح یاد بود احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشوردرساحه مذکورنصب گردد. محفلی که به این مناسبت درپایتخت فرانسه برگزارشد، داکترعبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین،


15-Hamal1400-JAL3.JPG


 احمدمسعود فرزند قهرمان ملی، شماری ازشخصیت‌های سیاسی وتعدادی کثیری ازمهاجرین افغان که ازبرخی کشورهای اروپایی به پاریس آمده بودند وافغانان مقیم آن کشور، اشتراک نموده بودند. ایزدیارعلاوه کرد پیام کشورفرانسه این بود درشرایط کنونی که مذاکرات صلح درافغانستان جریان دارد باید همه جوانب مساعی به خرچ دهند تا به نتیجه مطلوب برسد. نایب اول مجلس سناعلاوه کرد درنشستی که با رئیس مجلس سنای آن کشورداشته است روی تحکیم روابط پارلمانی وبرخی مسایل موردعلاقه دیگر نیز صحبت‌های صورت گرفت وقرارشده است که در ماه اپریل امسال نشست گروپ دوستی پارلمانی هردو کشور نیز برگزارشود.