صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱ ثور ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۰ حمل ۱۴۰۰ هجری شمسی

مسوولان سکتورامنیتی ودفاعی کشوردرنشست امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، درمورد حالت فعلی ودورنمای وضعیت امنیتی وتدابیرشان برای سرکوب دشمنان، پاسخ دادند.


10-Hamal1400-JAL1.JPG


درآغازجلسه، فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس وسایراعضا، ازپذیرایی گرم کشوردوست تاجیکستان ازهیئت عالی رتبه افغانستان واعطای دکترای افتخاری دانشگاه ملی تاجیکستان به رئیس‌جمهورمحمد اشرف غنی، ابرازسپاسگزاری نموده واز قرارداد یک سلسله برنامه‌های اقتصادی وتجاری میان دوکشور، یاد آورنمود.

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهورکشورصبح دیروز در رأس یک هیات بلندپایه دولتی ازبهرشرکت درنهمین نشست «قلب آسیا-روند استانبول» وارد شهردوشنبه پایتخت تاجیکستان شد که ازسوی امام علی رحمان رئیس جمهورتاجیکستان مورد استقبال گرم قرارگرفت.

 همچنان درجلسه بعضی اعضا درمورد اظهارات اخیرسفیرپاکستان مقیم کابل گفتند که اگر پاکستان می‌خواهد با افغانستان همکاری نماید لانه‌های تروریستی را درکشورش مسدود نموده ازتمویل، تجهیز وصدور تروریستان به داخل افغانستان، انصراف ورزند وتصمیمات صادقانۀ پاکستان وامریکا می‌تواند به پروسه صلح افغانستان کمک زیادی نماید.

درجمع بندی مواردیاد شده فضل هادی مسلم یار به کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی مشرانوجرگه، وظیفه سپرد که موضوع تلفات غیرنظامیان را در ولسوالی صبری ولایت خوست وتیراندازی بالای موتر حامل آمر جنایی حوزه یازدهم امنیتی شهرکندهار را بررسی نمایند.


10-Hamal1400-JAL2.JPG


 سپس محمدهاشم الکوزی رئیس کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وسایراعضا با تمجید ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشور دربرابرتوطیه‌های دشمنان داخلی وخارجی افغانستان، سوالاتی را درمورد آمادگی‌های نهادهای مذکور درسرکوب دشمنان، تأمین امنیت هرچه بهترشاهراه‌ها، نابودسازی ایست‌های گمرکی وبازرسی گروه طالبان درمسیرهای عمومی، اکمال تجهیزات واعاشه واباته قوای مسلح وپرداخت معاشات به موقع آنان، مبارزه جدی با فساد دربخش‌های لوژستیکی، تقویه نهادهای صحی، ایجاد راهکارهای مناسب برای نابودی گروه‌های تروریستی، سارقین واختطاف گران، شناسایی افراد نفوذی دشمن ازصفوف قوای مسلح، قضیه علی پور، رهایی عبدالروف کودک خورد سن ازچنگ ربایندگان، جلوگیری ازفروش واستعمال مواد مخدر، مشروبات الکولی وتابلیتK  ومحوفعالیت‌های شبکه‌های تروریستی وبرخی مسایل دیگر را مطرح نمودند.

سپس نجیب الله وردک معاون اول وزارت دفاع ملی درپاسخهایش گفت درجریان فصل سرما، نیازمندی‌های قطعات وجزوتام‌های اردوی ملی مشخص و امکانات وتجهیرات لازم دراختیار قول اردوها قرارداده شده ودرضمن درروند تدارکاتی مطابق قانون تسهیلات لازم فراهم شده است واطمینان داد که به پیشنهادات و خواست‌های سناتوران اولویت خواهند داد.

متعاقباً دگرجنرال اقبال علی معاون اول لوی درستیزوزارت دفاع ملی نیز اطمینان داد که قوت‌های مسلح دربرابرهرنوع تهدید آمادگی عام وتام داشته وبه تحرکات دشمان پاسخ قاطع  وفوری خواهند داد.

موصوف گفت برای ایجادهمآهنگی و تشریک مساعی میان نیروهای امنیتی برنامه‌های منظمی درحال اجرا است و دراین اواخر بیش از نه صد عملیات هوایی اجرا گردیده که ضمن انتقال پرسونل و اکمالات تجهیزات آنان پایگاه‌های دشمن نیزمورد هدف قرارگرفته اند ونیز از ادامه عملیات در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهاروتعبیه نیروهای تازه نفس دراین ولسوالی خبرداده گفت درجریان عملیات درولسوالی مذکور به دشمن تلفات سنگینی وارد گردیده است.

 جنرال اقبال علی گفت قراراست درماه مبارک رمضان به هزاران خانواده ورثه شهدا کمک‌های نیزصورت گیرد و درکنار آن پلان‌ها برای تأمین امنیت شاهراه‌های عمومی و ولایاتی که  درتهدید بلند امنیتی قراردارند آمادگی گرفته شده است.


10-Hamal1400-JAL3.JPG


بعداً لوی پاسوال محمد انوربریپال معین تعلیمات وپرسونل وزارت امورداخله طی صحبتی گفت با آن‌که سال گذشته دشمن با تشدیدجنگ‌ها تلاش کرد که امتیازاتی را بدست آورند و خواست‌های نامشروع شان را بالای مردم تحمیل نمایند؛ اما قوای مسلح جلو آنان را گرفت و اجازه نداد تا اراضی کشور را تصرف نمایند . جنرال بریپال افزود ارقام نشان می‌دهد که سطح جرایم جنایی، ترورهای هدفمند و اختطاف‌ها دراین اوخر درشهرکابل پایین آمده و بیش‌تر از400 تن که درجابجایی ماین‌های مقناطیسی دست داشتند درنقاط مختلف کشوردستگیر شده اند.

هکذا دگرجنرال نظرعلی واحدی معاون ریاست عمومی امنیت ملی درپاسخ‌هایش گفت درحالیکه در برابر یک جنگ غیرمتعارف واستخباراتی قرارداریم، امانیروهای دفاعی وامنیتی کشور آمادگی‌های عام وتام به دفاع ازمردم، نظام وتمامیت ارضی کشوردارند.

نامبرده گفت گروه طالبان درنقاط مختلف پاکستان برای پیشبرد جنگ‌های بهاری آماده گی می‌گیرند، درمقابل نیروهای امنیتی کشوربه همه تحرکات جنگی شان، پاسخ کوبنده خواهند داد و نیزتمام انتحارات وانفجارات شان ازسوی استخبارات پاکستان راه اندازی می‌شود. او تصریح نمود که روابط طالبان با القاعده و گروه حقانی همچنان پا برجاست.

وی ازدست‌آوردهای منسوبین امنیت ملی درسال گذشته یادآوری نموده گفت بیش‌ترازچهارهزارتن ازتروریستان حرفوی به شمول اعضای گروه‌های داعش و القاعده ازسوی نیروهای امنیت ملی دستگیر شده اند.

 موصوف ازنهایی شدن طرزالعمل مرتبط به خیزش‌های مردمی ازسوی آن اداره نیزمعلومات داده گفت نظربه تقاضای مردم ومقامات برخی ولایات خیزش‌های مردمی درکنارنیروهای امنیتی توظیف گردیده اند. وی بااشاره به قضیه پیش آمده درولسوالی بهسود ولایت میدان وردک گفت بدون شک علیپورهمانند سایرگروه‌های تروریستی دیگر مرتک جنایت نابخشودنی شده است، همین اکنون نیروهای دفاعی وامنیتی درساحات مختلف بهسود مستقربوده ومشکلات باشندگان محل مرفوع گردیده است وعملیات نیروهای امنیتی ادامه دارد.


10-Hamal1400-JAL4.JPG


آقای واحدی درادامه پیرامون رهایی عبدالرووف کودک اختطاف شده درولایت بلخ گفت تاکنون حدود20تن درارتباط به این قضیه گرفتارشده اند ودرقسمت رهایی این کودک تلاش‌ها جریان دارد.

درختم جلسه اعضای مشرانوجرگه، توضیحات مسوولان را قناعت بخش خوانده تاکید داشتند که به دیدگاه‌ها وپیشنهادات ایشان که راجع به بهبود وضع امنیتی صورت گرفته است ازسوی رهبری سکتورامنیتی ودفاعی کشور ترتیب اثرداده شود.