صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۸ دلو ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی

درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، رئیس اداره ملی احصائیه ومعلومات به پرسش‌های سناتوران توضیحات ارایه نمود.

21-Jadi99-JAL1.JPG

سناتورمولوی عبدالوهاب عرفان وسایراعضأ سوالاتی را دررابطه به نبود معلومات دقیق احصائیوی، رعایت معیارهای سرشماری، تعداد تخمینی نفوس کشور، مجموع مراکزتوزیع تذکره‌های برقی و بطی بودن این روند، درج نام قومیت اقلیت‌ها درتذکره‌های برقی، نحوه توزیع تذکره‌های ورقی وبرخی مسایل دیگر را مطرح نمودند.

 احمدجاوید رسولی درپاسخ به این پرسش‌ها گفت اداره مذکور، ارقام ومعلومات را توسط سروی‌ها و نیز از  ادارات دولتی به دست می آورد و با مردم شریک می‌سازد و دربخش سروی تغییرات بنیادین را به میان آورده که درمدت کوتاهی با استفاده ازسهولت‌های تکنالوژی، سروی عواید، مصارف و نیروی کارصورت گرفته که این امرمی‌تواند شاخص‌های مهم و حیاتی را در اختیارنهادهای ملی وبین المللی قراردهد. او از روند جمع آوری ارقام ازادارات دولتی یاد نموده، گفت این روند زمانگیربوده با آن‌هم همآهنگی خوبی با برخی نهادهای ذیربط به میان آمده است، اما مشکل آن نهاد باسکتورخصوصی تاکنون پا برجاست ومسئولین آن معلومات لازم را با ما شریک نمی‌سازند.

 رییس اداره ملی احصائیه ومعلومات ضمن این‌که درمورد چگونگی تخمین نفوس مطابق به فورمول‌های مشخص وپذیرفته شده صحبت می‌کرد، گفت نفوس شهروندان درسال 1399 نزدیک به سی وسه میلیون تخمین گردید، اما مشکلات امنیتی، مانع سرشماری دقیق مردم کشورمی باشد . وی علاوه کرد که درحال حاضرشصت وچارمرکزتوزیع تذکره‌های برقی درسراسرکشور وشش مرکزدیگر برای مهاجرین درایران فعال گردیده و تلاش می‌شود که تعداد مراکزتوزیع تذکره هرجه بیشترشوند و درپاکستان نیزبرای مهاجرین کشور، خدمات توزیع تذکره آغازخواهند شد وافزد تا اکنون به یک اعشاریه هفت میلیون افغان تذکره برقی توزیع گردیده است.

21-Jadi99-JAL2.JPG

 موصوف گفت قبلاً ظرفیت طی مراحل تذکره برای هشتصد تن دریک روز وجود داشت و اکنون این ظرفیت به شانزده هزاررسیده است و تلاش می‌شود تا این ظرفیت بیشترشود و درپلان داریم که تاختم سال 1400 پنج میلیون تن ازتذکره برقی مستفید شوند.

  موصوف ازمحرمیت کامل دیتابیس‌ تذکره‌های برقی اطمینان داده گفت درخواستی‌های اقلیت‌ها جهت درج قومیت شان درتذکره جمع آوری گردیده، اما تاکنون روی آن تصمیم گرفته نشده است، اما تفسیرکه ازسوی ستره محکمه به این اداره رسیده است گفته شده هیچ موانع قانونی برای درج قومیت‌ها در تذکره برقی وجود ندارد.

وی ازایجاد سهولت توزیع تذکره برای مهاجرین افغان درممالک اروپایی یادآوری کرده گفت روند تاییدی تذکره‌های ورقی بنیاد قانونی نداشته روی این ملحوظ متوقف گردیده است و بعد ازاین شهروندان نیازی به تاییدی تذکره‌های شان ندارند و درحالات مشکوک، نهادهای مربوطه می‌توانند به صورت رسمی خواهان معلومات گردند. درختم توضیحات ارایه شده ازسوی موصوف، پاسخ‌های وی مورد تایید اعضای مجلس قرارگرفت.

درمباحث آزاد جلسه، با حمایت از روند صلح قطر، ازطرفین خواسته شد که درگفتگوها انعطاف پذیری را پیشه خود سازند، زیرا که با سخت‌گیری نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید وانعطاف پذیری باید از قبول آتش‌بس شروع شود وفیصله‌های مذاکرات با ضمانت‌های معتبرونظارت بین المللی توأم باشد ونیزگفته شد که افغانستان با موجودیت همه ارکان خود، دارای یک دولت مستقل است وتلاش برای به وجود آوردن حکومت مؤقت، نه خواست مردم است ونه هم قانونی می‌باشد ودر صورت به میان آمدن چنین حکومت، تمام ارزش‌های دو دهه اخیربه خطرمواجه خواهد شد.

 درجلسه سناتوران هم‌چنان گفتند دربسیاری ولایات جنگ‌ها به شدت جریان دارد خصوصاً راه های مواصلاتی پرمخاطره می‌باشند وبیجا شده گان در این فصل سرما به مشکلات عدیده ی مواجه اند که باید دراین زمینه‌ها تدابیرمقتضی اتخاذ شود واز صورت درست توزیع کمک‌ها به مستحقین، نظارت جدی شود .

21-Jadi99-JAL3.JPG

 اعضای مجلس ترورضیأ ‌ودان سخنگوی ریاست تصدی ملی محافظت عامه و دوهمکارش را درانفجارناشی ازماین امروزی درمربوطات کارته نوکابل، نکوهش نموده تاکید داشتند که نهادهای مسوول عاملین این رویداد را شناسایی ومجازات نماید ونیزخواهان مجازات جدی عاملین وطراحان ترور یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان وترورجگرن غلام دستگیرپیلوت قوایی هوایی گردیدند که عاملین این اقدامات تروریستی شناسایی وگرفتارشده اند.

درجلسه، برکناری یک‌تعداد منسوبان ریاست محافظت وامنیت رجال برجسته دولتی سلیقوی وغیرعادلانه خوانده شد که باید حکومت وشورای امنیت ملی دراین زمینه تجدید نظرنمایند ودرضمن شماری دیگر ازسناتوران تاکید داشتند که برای محافظت سیاسیون برجسته، روی یک چارچوب مشخص کارشود و افراد ووسایط نهادهای امنیتی دیگرکه نزدشان خدمتی اند، برگردانیده شوند .

 هکذا شماری ازاعضا، ازحکومت خواستند که شرکت هوایی آریانا را تقویه وطیاره‌های جدید خریداری نماید، چون همین اکنون شرکت هوایی کام ایرقیمت تکت طیارات شان را ازکابل الی بدخشان وجاهای دیگر دو برابرساخته که باید جلو این اضافه ستانی‌های فاحش گرفته شود.

 پرچاوی‌های دوامدار برق به ویژه درشهرکابل، یکی دیگرازنگرانی‌های شهروندان خوانده شدوتاکید گردید که برای رفع این معضل گام‌های عمده و بنیادی برداشته شود.

 همین‌گونه درجلسه طرح قانون کاربه اعضا معرفی وغرض طی مراحل بعدی به کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی، کار وکارگروسایرکمیسیون‌ها محول شد.

 درجمع بندی مباحث فوق، فضل‌هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه، تأمین صلح را یک ضرورت مبرم درکشوردانسته، با تاکید برشمولیت اقلیت‌ها درشورای عالی مصالحه، ازگفتگوهای صلح وهیئت مذاکره کننده د.ج.ا.ا در دوحه، ابرازحمایت نموده گفت بحث‌ها پیرامون ایجاد حکومت مؤقت درست نبوده وبه خیرافغانستان نمی‌باشد وموقف مجلس سنا درزمینه کاملاً مشخص است ومردم ازگفتگوهای صلح جاری به تغییری نیازدارند که مطابق خواست واراده آنان باشد.

21-Jadi99-JAL4.JPG

 رئیس مشرانوجرگه با نکوهش رویداد تروریستی امروزدرمربوطات ناحیه هشتم شهرکابل وانفجاردیروزی درشهرپلخمری، از نهادهای کشفی واستخباراتی خواست که برای مهارهمچو رویدادهای تروریستی ومبارزه با جرایم جنایی، فعالیت‌های شان را هرچه بیشترگسترش دهند

هکذا درجلسه امروزی، درحالیکه معین وزارت دولت درامور پارلمانی نیزحاضربود ازکارکردها وخدمات خانم شهرزاد اکبررئیس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان وخانم سینا شنا منصورمعاون لوی څارنوالی درامورمنع خشونت علیه زنان وتخلفات اطفال، با اهدای تقدیرنامه‌ها از سوی رییس مشرانوجرگه، تحسین به عمل آمد وبرای شان در امورمحوله مؤفقیت‌های بیشتری آرزوگردید .

21-Jadi99-JAL5.jpg