صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۸ دلو ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی

درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، علاوه ازبحث آزاد، طرح ولسی جرگه درموردابقای مجدد معینیت تعلیمات اسلامی درچوکات وزارت معارف تصویب شد.

16-Jadi99-JAL1.JPG

طرح اعضای ولسی جرگه مبنی برابقای مجدد معینیت تعلیمات اسلامی درچوکات وزارت معارف ونحوه تدریس درمکاتب الی صنف سوم که درکمیسیون‌ها مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس ومنشی کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی ارایه وبا برخی تعدیلات به تصویب رسید.

درمباحث آزاد، شماری ازسناتوران، اظهارات وزیرامورخارجه ایالات متحده امریکا درقبال گروه طالبان، ونحوه خروج عساکرامریکایی ازافغانستان را غیرمسوولانه و به نوعی همسویی با طالبان دانسته، گفتند ایالات متحده باید به تعهداتش مطابق موافقتنامه امنیتی کابل - واشنگتن عمل وازسیاست‌های دو پهلوپرهیزنماید، زیرا گروه طالبان به تعهدات شان پابند نیستند و بعد ازتوافق با امریکا بجای کاهش خشونت، کشتارمردم را به طوربی سابقه افزایش داده و روابط شان را با سایرگروه‌های تروریستی هرگز قطع نکرده اند و اکثریت پنج هزار زندانی رها شده طالبان، دوباره به میدان‌های جنگ برگشتند ودرترورها ونا امنی‌ها، نقش فعال گرفته اند.

هم‌چنان سناتوران ازهیئت مذاکره کننده د.ج.ا.ا که امروز برای پیشبرد مذاکرات دوردوم با طالبان، رهسپاردوحه شدند، خواستند که دراین مرحله، مانند گذشته با حفظ هماهنگی، اتحاد و وحدت نظردرمیزگفتگوها با رعایت حقوق زنان وحقوق بشر ازنظام جمهوریت، دستاوردهای دو دهه گذشته و ارزش‌های قانون اساسی دفاع  نموده با گروه طالبان به یک آتش بس تفاهم نمایند که خواست همه مردم افغانستان می‌باشد.

 درجلسه سناتوران پیرامون گفته‌های دیروزمسعود اندرابی، وزیرامورداخله و احمدضیا سراج، رئیس اداره عمومی امنیت ملی افغانستان درولسی جرگه، گفتند ازاظهارات مسوولان امنیتی برمی‌آید که طالبان برای صلح نه بلکه برای عملیات بهاری، برنامه ریزی می‌نمایند وآمادگی جنگ تمام عیاررا می‌گیرند وحالا ایجاب می‌نماید که همه شهروندان علیه گروه‌های تروریستی بسیج شده صفوف نیروهای دلیردفاعی، امنیتی واستخباراتی را تقویت نمایند ودرضمن ازنیروهای امنیتی خواستند که برای رفع این تهدیدات، عملیات پاک‌سازی را برای سرکوب تروریستان درفصل سرما شدت بیشتربخشند. هم‌چنان سناتوران وضعیت بیجاشدگان داخلی را درنقاط مختلف کشورنگران کننده تلقی نموده، خواهان آن شدند که نهادهای مسوول به وضعیت زندگی شان توجه نمایند.

16-Jadi99-JAL2.JPG

 همینگونه سناتوران ازبلند رفتن قیمت مواد خوراکی وسوختی انتقاد نموده، خواهان کنترول قیمت‌ها از سوی مراجع مسوول شدند .

درجلسه اعضای مجلس باردیگرپشتیبانی شانرا ازنیروهای امنیتی ودفاعی ابراز داشته، با یاد آوری از کارکردهای نشست شش ونیم صبح گفتند به تازگی پولیس کابل یک باب خانه محفوظ مربوط به گروه طالبان را که درآن ماین‌های مقناطیسی نگهداری می‌شد با چهارتن از تروریستان دستگیرنموده اند که این یک دستاورد خوبی است وباید شهروندان همکاری‌های شان را در تشخیص تروریستان واطلاع رسانی دقیق ومؤثق امنیتی بیشترسازند.

Top of Form

درختم‌مباحث آزاد، فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه، ضمن حمایت مجدد ازهیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ابراز امیدواری نمود که هیئت پیشنهادات لویه جرگه مشورتی صلح ونظریات شورای ملی را برای حفاظت از قانون اساسی و نقش قوای مسلح کشور مدنظرگیرند و در این دورمذاکرات، هردوجانب روی یک آتش بس جامع موافقت نمایند.

فضل‌هادی مسلم‌یارشهامت و قربانی‌های نیروهای دفاعی، امنیتی واستخباراتی کشور را ستوده وجانفشانی‌های شان را در حفاظت ازتمامیت ارضی کشور، برجسته عنوان نمود. ایشان ازشهادت هفت شهروند کشورکه گفته می‌شود درایالت بلوچستان پاکستان دریک رویداد تروریستی جان باخته اند، ابرازتأسف نموده و ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های شهدا، از وزارت امورخارجه خواست تا این رویداد را پیگیری و جزئیات آن را بامردم شریک سازد. رییس مشرانوجرگه ابرازامیدواری کرد که ایالات متحده امریکا از برخورد دوگانه‌ درقبال مسایل افغانستان خودداری ورزد و طبق پیمان استراتیژیک با دولت افغانستان، به مکلفیت‌هایش عمل نماید وهرگاه مسئولین آن درموارد چون از کشته نشدن سربازان امریکایی مباهات می‌نماید، نباید قربانی‌های مردم افغانستان را که هرروز به بهانه‌های مختلف به شهادت می‌رسند فراموش کنند. همچنان تأکید کرد که حکومت برای تأمین امنیت شهروندان به خصوص کادرهای علمی، اهل رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی توجه جدی مبذول بدارد.

16-Jadi99-JAL3.JPG

مسلم‌یارضمن مبارکباد از آغازتجلیل هفته قانون اساسی کشور، ازتعهد مجلس سنا برای تطبیق هرچه بهترآن اطمینان داد.

 رئیس مجلس ازاعتراض باشندگان حصارشاهی ولسوالی رودات ولایت ننگرهارمبنی برعملیات قطعه صفردو و واردشدن تلفات به افراد ملکی یاد آوری نموده تأکید کرد که مسئولین باید جلوچنین عملیات را بگیرند؛ زیرا تداوم آن باعث نا راحتی بیشترمردم و ایجاد فاصله میان آنان وحکومت خواهند شد. دراخیر به کمیسیون‌های مربوطه وظیفه سپردتا شکایات استادان دارالمعلمین‌ها و بلندرفتن نرخ‌ مواد خوراکی وسوختی را یکجا بامسئولین مربوطه پیگیری نمایند.