صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۴ سرطان ۱۴۰۱

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی

 نشست مشورتی، جهت دریافت راه حل، مشکلات و چالش‌های واحدهای جندر درادارات دولتی، امروز درمقرشورای ملی برگزارشد.

این نشست که به ریاست سناتورگلالی اکبری رییس کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه، تدویریافت، درآن رئیس تشکیلات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی ومسوولان جندر نهادهای دولتی اشتراک نمودند، طرح ونظریات متعددی دراین راستا مطرح بحث قرار گرفت.

15-Jadi99-GEN1.JPG

 درنشست، مسوولان جندر، بابرشمردن برخی فعالیت‌ها ودستاوردهای کاری شان درچند سال گذشته، خواهان ارتقای آمریت‌های جندر به ریاست‌ها، افزایش تشکیل وبودجه واحدهای جندر، استخدام بیشتر بانوان درادارات دولتی، پرداخت معاش استثنایی(سوپراسکیل) به کارمندان بخش جندر، برگزاری سمینارها وورکشاپ‌ها بخاطرارتقای ظرفیت بانوان، اعطای بورسیه تحصیلی برای بانوان، نقش مسوولان جندر درتصمیم گیری ادارات وبرخی مسایل دیگر را مطرح نمودند.

 سپس نظیفه جامی رئیس تشکیلات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی گفت درسال 1399بخش جندر وزارت مخابرات تکنالوژی معلوماتی واداره عالی تفتیش به آمریت ارتقا نمودند واین سلسله درسال 1400 نیز ادامه خواهند یافت و درسال جاری، حضورزنان درادارات دولتی تقریباً نیم فیصد افزایش داشته است.

15-Jadi99-GEN2.JPG

 وی درحالیکه افزایش تشکیل را از خواست وصلاحیت‌های ادارات مربوطه دانست، گفت برای بلند بردن ظرفیت کاری زنان، پلان‌های منظمی رویدست گرفته شده است وافزودبا عملی شدن تفاهم‌نامه منع آزار واذیت زنان درادارات، یک سلسله مشکلات زنان حل وزمینه جذب بیشتر این قشر، درادارات دولتی نیزمساعد خواهند شد.

 درختم جلسه، سناتورگلالی اکبری رئیس کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه، نشست امروزی را مثبت ارزیابی نموده با یاد آوری ازکارکردهای بهتریکتعداد واحدهای جندر، اطمینان داد که به منظوربلند بردن نقش واحدهای جند درتصمیم گیری‌ها وسایرمسایل ذیربط، کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی گام‌های بیشتری را خواهند برداشت ونیز پیشنهاد نمود که یک تیم نظارتی درتفاهم با کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی ووزارت امورزنان ایجاد گردد تا کارکردهای بخش جندر را بررسی ودرحل مشکلات شان اقدام به موقع شود.

15-Jadi99-GEN3.JPG

هم‌چنان درختم این نشست، نشان مشرانوجرگه شورای ملی بخاطرکارکردهای چشمگیری خانم جامی درساحات مختلف کاری اش به موصوف تقدیم گردید .