صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ سرطان ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

 مورخ ۱۴ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش با دکتور عبدالله شفایی عضو و وارسی کننده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ملاقات نمود.

دراین نشست رئیس مشرانوجرگه، پیرامون اهمیت وکاربرد قانون اساسی در شرایط سیاسی کشور صحبت نموده افزود قانون اساسی به مثابه مادر قوانین ووثیفه ملی، ازبهترین ومدون ترین قانون درسطح کشورهای منطقه می باشد وحراست ازقانون اساسی وجیبه ملی همه ماست وما زمانی می توانیم به مشکلات کنونی درکشورفایق آییم که فرهنگ قانون مداری، قانونیت وتحقق حاکمیت قانون را نهادینه سازیم.

14-Jadi99-MUL1.JPG

سپس داکترعبدالله شفایی ضمن ارایه معلومات پیرامون پیشینه ی تاریخی سیرقوانین اساسی درافغانستان، قانون اساسی کشور را دستآورد بزرگ مردم افغانستان دانسته گفت متاسفانه بنابرنا بسامانی ها وشرایط جنگی حاکم درکشور، این قانون کمترمورد تطبیق قرارگرفته است وضرورت است که اطاعت از قوانین در کشور به فرهنگ عام مبدل شود وکار بیشتری در این راستا باید صورت گیرد.

دراین نشست محمداکبرستانکزی نایب دوم، داکترفیصل سمیع نایب منشی، برخی سناتوران وعبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه نیزشرکت داشتند.