صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ عقرب ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیار نایب اول مجلس سنا طی سفراش به کشوردوست وهمسایه تاجیکستان، از طریق ویدیو درکنفرانس منطقه ای که میان افغانستان، پاکستان و چین روی چگونگی پروسه صلح افغانستان و‌مذاکرات دوحه و‌ بحث‌ پیرامون فساد اداری ‌و راه های مقابله صحبت نمود.

این کنفرانس که از‌سوی‌ موسسه صلح منطقه‌ای‌ میان‌شماری از‌شخصیت‌های ‌سیاسی و‌صاحب نظران افغانستان، پاکستان و ‌چین ‌برگزار شده بود ، نایب اول مجلس سنا  که از سفارت افغانستان در‌شهر دوشنبه در آن صحبت می‌کرد گفت: تامین صلح در افغانستان نه تنها ضرورت ملی برای شهروندان می باشد، بلکه ممالک همسایه و منطقه نیز باید ثبات و امنیت شان را وابسته‌ به ثبات و‌‌امنیت در افغانستان بدانند وبرای تحقق آن همکاری صادقانه نمایند.

نایب اول مجلس سنا افزود همانگونه که درجنگ افغانستان‌ دست‌ کشور‌های‌مختلف، همسایه ها‌، منطقه و جهان دخیل است‌ و‌هریکی دنبال تامین منافع خود می‌باشند، در آوردن صلح نیز نمی‌توان نقش شانرا نادیده گرفت‌ و فقط ازطریق روابط ومشوره های متقابل می‌ توان به منافع مشروع خود دست یافت نه از ابزاری خشونت پروری که سالهاست کار برد آن در جهان از میان رفته است وافزود تجربه نشان داده که هیچ گروپ‌ سیاسی و‌قومی با زور وتقلب نمی‌تواند به صورت یک جانبه در افغانستان حکومت نماید.

11-Aqrab99-GEL2.JPG

نایب اول سنا گفت در سایه جنگ و تشدید خون و ویرانی نمی‌توان به صلح دست یافت، راه دستیابی به صلح، آتش بس و مذاکرات صادقانه میان اطراف معضله افغانستان است. وی از حکومت و سیاسیون افغانستان خواست تا برای رسیدن به نتیجه مطلوب، باید شهامت بحث واقع بینانه را روی معضله تاریخی و مرزی افغانستان و پاکستان داشته باشند و یک قضیه حل شده تاریخی را برای فریب اذهان عامه پیشکش نکنند.

دراین بحث ازجانب افغانستان پیرسیداحمد گیلانی رییس حزب محاذ ملی، داکترغیرت بهیرعضو ارشد حزب اسلامی وعضومجلس سنا، محمدامین کریم ازشخصیت سیاسی وعضوارشد حزب اسلامی و میرویس یاسینی عضو‌ولسی جرگه‌، ونیز ازطرف چین وپاکستان شماری ازشخصیت‌های سیاسی شناخته شده‌ این ممالک دیدگاه هایشان را پیرامون موضوع ابراز داشتند.

همینگونه محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، درحاشیه این سفربا دگرجنرال محمد ظاهراغبرسفیر افغانستان مقیم تاجیکستان دیدار نمود.

دراین دیدار که شماری از دیپلومات ها و کارمندان سفارت نیزحضورداشتند روی چگونگی مناسبات میان دوکشورهمسایه و همزبان ، وضعیت دانشجویان و حالت شهروندان آواره افغانستان در آنکشور، صحبت نمود.

نایب اول مشرانوجرگه گفت: دستگاه دیپلوماسی کشور که حافظ منافع در بیرون ازافغانستان، مدافع حقوق اتباع وجلب و جذب ‌کمک‌های جامعه بین المللی می باشد مهم خوانده و‌ همسایگی تاجیکستان را از جهات مختلف حایز اهمیت دانست ونیزاز انکشافات مثبتی که پس از مسوولیت گرفتن سفیر جدید افغانستان درا‌ین سفارت، به وجود آمده است ابرازتشکرنمود.

11-Aqrab99-GEL1.JPG

هکذا محمدعلم ایزدیار نایب اول مجلس سنا با شماری از نمایندگان دانشجویان کشور که در دانشگاه های مختلف تاجیکستان درمقاطع لیسانس، ماستری ودوکتورا مشغول تحصیل اند درحالی‌که اتشه های فرهنگی ونظامی افغانستان نیزحضورداشتند در ‌تالار سفارت افغانستان در شهردوشنبه ملاقات، نموده خواست‌ها و‌ مشکلات آنان رااستماع نمود.

دراین دیداردانشجویان کافی نبودن مبلغ ۶۰ دالر مددمعاش برای یک ماه ، صدور‌ چهاربار‌ ویزای تحصیلی دریک سال از سوی حکومت تاجیکستان، عدم تشویق آنعده ازدانشجویان ممتاز که بنابر ‌داشتن‌نمرات عالی ‌بصورت رایگان به دوره‌ ماستری قبول شده اند‌، اخذ آزمون فارغان دانشگاه های‌طبی به زبان‌های‌ پشتو ‌‌و‌ فارسی دری درحالیکه زبان معیاری دروس طب انگلیسی است و موارد دیگررا ازمشکلات عمده عنوان نموده، خواهان رسیدگی آن گردیدند .

11-Aqrab99-GEL3.JPG

سپس نایب اول مجلس سناطی صحبتی از محصلین خواست تا تمرکز خود را روی دروس اساسی داشته، از شرایط‌ و زمینه های موجوده استفاده اعظمی نمایند‌. نایب اول سنا در صحبت هایش ضمن مقایسه کوتاهی‌ از‌وضعیت‌ کنونی با گذشته، از محصلین خواست تا با حفظ وحدت و‌یک پارچگی به دشواری ها و مشکلات دوران تحصیل مقابله نموده تلاش کنند تا تحصیلات خود را تا سطح دکتورا ادامه دهند واطمینان داد که خواستهای ایشان را با مقامات مسوول درمیان خواهند گذاشت.