صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی

محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه شکایت شماری از خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی را با مسئولین مربوطه مطرح و خواهان توجه آنان درزمینه گردید.

در این ملاقات که معاون نظامی اداره تنظیم محابس و سرپرست ریاست پیژنتون وزارت امورداخله حضورداشتند گفته شد که: نظر به حکم رییس جمهور منسوبین امنیتی که به اثر ویروس کرونا به شهادت رسیده اند باید حقوق و امتیازات مکمل آنان به خانواده هایشان پرداخت گردد، اما این حکم در چندین مورد بصورت یکسان تطبیق نگردیده که باعث ناراحتی ورثه شهدا گردیده است.

23-Mizan99-MUL2.JPG

مسئولین یاد شده درصبحت شان ضمن پذیرفتن برخی کاستی‌ها تعهد دادند که به مشکلات مطرح شده رسیدگی و قناعت ورثه شهدا را فراهم می نمایند.

نایب دوم مشرانوجرگه ضمن تمجید از فداکاری و قهرمانی‌های بی دریغ سکتور امنیتی،دفاعی و کشفی کشور گفت امیدواریم حکومت برای تمویل و تجهیزاین نیروها برنامه‌های موثری رویدست گیرد و نیز از خانواده‌های شهدا و معلولین آنان دستگیری لازم نماید.

هکذا محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه امروزدردفترکارش با طاهرزهیرسرپرست ونامزد وزیروزارت اطلاعات وفرهنگ ملاقات نمود.

23-Mizan99-MUL1.JPG

محوراین نشست راکه چگونگی تغییرات دررهبری تصدی افغانتورتشکیل میداد، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درحالیکه نمایندگان وزارتهای مالیه وتجارت نیزشرکت داشتند، دررابطه به تغییرات در رهبری تصدی افغانتور معلومات ارایه نموده، اضافه کرد که ریاست تصدی افغانتور از بدوتاسیس تا اکنون به انجام خدمات به منظور  فراهم سازی تسهیلات وارایه خدمات توریستی، نهادینه ساختن فرهنگ سیاحت جهت بلند برد ن سطح عواید ملی، ایجاد زمینه اشتغال آسایش وارتقا کیفیت زنده گی مردم در سطح کشور، توسعه کمی وکیفی سیاحت  وارتقای کیفیت خدمات توریستی مطابق به معیار های خدمات بین المللی برای سیاحین کار می نماید.