صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی

درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، وضعیت کنونی کشورمورد بحث قرارگرفت.

22-Mizan99-JAL1.jpg

محورعمده مباحث امروزی را که تشدید جنگ‌ها درنقاط مختلف کشور به ویژه ولایت هلمند تشکیل می‌داد، سناتوران ازپایمردی، رشادت وقهرمانی‌های نیروهای دفاعی وامنیتی دربرابرتهاجم گسترده گروه طالبان به شهرلشکرگاه ابرازسپاس وقدردانی نموده، گفتند که این گروه به صلح باورمند نبوده وبه زبان جنگ حرف میزنند که درجریان گفتگوهای صلح، نبردها را درنقاط مختلف کشورافزایش داده واز تفاهمنامه‌ای که درمورد عدم حمله به شهرها وشاهراه‌های عمومی با امریکاییان امضا نمود اند طفره میروند که باید بخاطرمهاروضعیت فعلی ، قوای مسلح کشور ازحالت دفاع فعال بیرون شده برای سرکوب دشمن به حملات تهاجمی بپردازند.

سناتوران درحالی‌که ازکاستی‌های درکار شیوه نیروهای دفاعی وامنیتی درجلوگیری پیشگیرانه از رخنه گروه طالبان درقسمت‌های ازشهرلشکرگاه سخن می‌زدند، گفتند این گروه یک سب ستیشن برق را در آن ولایت تاراج نموده وکارمندان آن را با خود برده اند ودرضمن تصاویرمتعدد درصفحات اجتماعی به نشرمیرسد که طالبان تاسیسات عام المنفعه به شمول جاده‌های قیرریزی شده را تخریب می‌نمایند که این عمل آن‌ها مغایرتمام موازین ملی واسلامی می‌باشد .

درجلسه سناتوران صلح را یک نیاز واولویت دانسته، ازجامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا خواستند که بالای حامیان گروه طالبان فشار بیشتر وارد نماید تا به کاهش خشونت وآتش بس تن دهند.

22-Mizan99-JAL2.jpg

سناتوران ضمن تاکید جدی به بهبود وضع امنیتی به ویژه در ولایت ارزگان ومناطق شمال کشورگفتند جرایم جنایی به شمول قتل، رهزنی‌های مسلحانه، اختطاف درشهرکابل خیلی نگران کننده می‌باشد، ایجاب می‌نماید که وزارت امورداخله وامنیت ملی بخاطرمهاروضعیت ومبارزه جدی با جرایم جنایی وتروریستی تدابیرمشخص اتخاذ نماید.

درجلسه رئیس وسایراعضا ازشهروندان خواستند که بخاطرجلوگیری ازشیوع موج دوم ویروس کرونا، توصیه‌های بهداشتی را مراعات کنند ونیزتاکید شد که نهادهای مسوول پول‌های اختصاص یافته به مبارزه با موج اول کرونا را بررسی وگزارش دهند.

تاکید بربرسی پول‌های اوپراتیفی اختصاص یافته به ولایات وایجاد یک طرزالعمل بخاطرشفافیت در مصارف آن از سوی حکومت، انتقاد ازاداره ارگان‌های محلی بخاطر به تعویق انداختن برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی، درخواست از وزارت معارف بخاطرمساعد کردن زمینه بهترآموزش وپرورش برای شاگردان پس ازایام قرنطین، انتقاد ازسیاست دوگانه امریکا درقبال جنگ وصلح، تاکیدبر بررسی ادعاها مبنی برتخریب یک‌تعداد ساختمان‌ها ازسوی نیروهای امریکا درپایگاه نظامی بگرام وانتقال تجهیزات به خارج، ابراز نگرانی ازقطع معاش وامتیازات ورثه شهدا ازسال‌های قبل ازسوی نهاد های ذیربط، یاد آوری ازگردهمایی زنان کشور مبنی برحمایت ازجمهوریت وارزش‌های دو دهه پسین، مقرری یک فرد غیرمسلکی وبی تجربه به حیث قوماندان امنیه ولسوالی بلخ ولایت بلخ، یاد آوری ازدوهمین سالروزشهادت جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین امنیه کندهار، وبرخی مسایل دیگر ازسوی سناتوران ارایه شد.

درختم مباحث آزاد، فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه ضمن ابرازتأسف از شدت جنگ‌ها درهلمند و ابرازهمدردی با مردم درد دیده آن ولایت گفت ایستادگی و پایمردی قوت‌های مسلح قابل تمجید و حمایت بوده و این نیروهای شجاع توانانی مهار جنگ را داشته مطمیناً که وضعیت را به زودی تغییر و ساحات آسیب پذیر را از وجود دشمن پاکسازی می نمایند.

رییس مجلس سنا با انتقاد از تعهد شکنی گروه طالبان گفت این گروه در توافق با امریکا گفته بود که از حملات بزرگ خود داری و بالای شهرهای بزرگ وشاهراه‌ها عملیات انجام نمی‌دهند، اما حملات آن‌ها در ولایت تخار، ارزگان به ویژه هلمند نشان داد که به تعهدات شان پابند نبوده و چهره‌های اصلی آنان چیزی دیگری می باشد و اکنون ایالات متحده امریکا به همکاران بین المللی طور اخص به حکومت افغانستان وضاحت دهد که چرا طالبان خشونت‌ها را افزایش داده اند و اگر معامله‌ی درکار است ایجاب می نماید که نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان درمورد آن تحقیق و حقایق را با مردم شریک سازند.

22-Mizan99-JAL3.jpg

مسلم یارافزود امریکا به عنوان شریک راهبردی که پیمان امنیتی نیزبا افغانستان دارد نباید با همچو مسایل برخورد سطحی نموده و خلاف آن عمل نماید زیرا عدم واگذاری برخی وسایط نظامی به نیروهای امنیتی افغان و تخریب پایگاه‌های نظامی درمغایرت با اصول پذیرفته شده و یک عمل ناجوانمردانه محسوب می‌شود.

رییس مشرانوجرگه درخطاب به تیم مذاکرت دولت جمهوری اسلامی افغانستان گفت: مردم ما نیازمند آرامش و پایان جنگ است امیدواریم که با حوصله پیش رفته و بامبنا قراردادن شریعت اسلامی به صورت شایسته از مردم ونظام خود نمایندگی کنند و این مجلس درحمایت و همکاری از آن‌ها قراردارد؛ وافزود انتظار داریم که گروه طالبان نیزاز بهانه جویی دست برداشته مبنای گفتگوهای شان شریعت اسلامی را قراردهد نه توافق نامه با ایالات متحده امریکا را.

طبق یک خبردیگرشماری ازدانش آموزان لیسه خصوصی شمشاد نمبر(3) درچوکات برنامه های آموزشی ومشاهداتی ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه امروزازجریان جلسه عمومی وسایربخش‌های شورای ملی بازدید به عمل آوردند وازسوی صالح محمد معلم لالاگل منشی مجلس، پیرامون مسایل پارلمانی به ایشان معلومات ارایه گردید.

22-Mizan99-JAL4.jpg