صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۷ اسد ۱۳۹۹ هجری شمسی

علل وعوامل عدم پرداخت ده ماهه معاش محافظین جاده حلقوی لامان – قیصار طی نشستی به ریاست محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه درحضورداشت مسوولان ذیربط مورد بررسی قرارگرفت.

7-Asad99-MUL1.jpg

دراین نشست که سناتورولایت بادغیس، رؤسای محافظت پروژه‌های دولتی ومالی تصدی ملی محافظت عامه وزارت امورداخله ونمایندگان کمپنی‌های قراردادی نیزحضور داشتند، مسوول محافظین جاده مذکوراز عدم پرداخت حقوق محافظین ابرازنگرانی نموده گفت جلساتی متعددی درپیوند به این موضوع برگزارشده است ولی تااکنون حقوق محافظین پرداخت نشده است.

نایب دوم مشرانوجرگه پس ازاستماع توضیحات مسوولان، کوتاهی در زمینه را به مسوولان تصدی وکمپنی‌های قراردادی وانمود کرده فیصله نمود عجالتاً دوماهه معاش برای محافظین جاده حلقوی لامان-قیصار قبل ازعید قربان ازسوی تصدی ملی محافظت عامه پرداخت گردد، که این پیشنهاد مورد تایید مسوولان حاضر قرارگرفت ودرزمینه اطمینان دادند، ونیز تاکیدشد که بخاطرحل بنیادی این موضوع نشستی درآینده با اشتراک رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه، رؤسای کمپنی‌های (کینگ دو QINGDAO) و(آی ورسلIVRSCEL) برگزارگردد ودرصورتیکه مسوولان با صلاحیت کمپنی‌ها درنشست بعدی شرکت ننمایند موضوع به سارنوالی ارجاع خواهد شد.