صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۱ سرطان ۱۳۹۹ هجر شمسی

 

درنشست فوق العاده امروزکمیسیون مواصلات ومخابرات مشرانوجرگه به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون از هیئت رهبری اداره تنظیم خدماتی مخابراتی (اترا) یک سلسله پرسش‌های مطرح شد.

پرسش‌های مذکورکه درموردعدم داوطلبی پروژه دهم آن اداره( که شامل 350 تاورمخابراتی می‌گردد) عدم اجازه فعالیت برای شرکت افغان دیتا کام، پائین بودن خدمات مخابراتی، نبود مدیریت سالم درافغان تیلی کام وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

رئیس وسایرمسوولان اداره اترا ضمن ارایه توضیحاتی درمورد پرسش‌ها و چگونگی ارایه خدمات مخابراتی به شهروندان ونحوه فعالیت شرکت افغان دیتا کام گفتند شرکت مخابراتی افغان تیلی کام با مشکل جدی رهبری ومدیریتی مواجه بوده وهیچ‌گونه احساس مسولیت درقبال  اداره اترا ندارد ودرصورتی‌که به این مورد توجه نشود وجلو مداخلات سیاسی با آن گرفته نشود ممکن شرکت مذکوربه ورشکست‌گی نزدیک شود.


31-Saratan99-Mukhbirat1.jpeg

مسوولان درقسمت نظارت ازشبکه‌های مخابراتی گفتند اداره اترا تصمیم دارد که سیستم نظارت آنلاین را به شکل دیجیتال عیارسازد که با فعال شدن این سیستم اداره اترا قادرخواهند بود که ازشبکه‌های مخابراتی نظارت دقیق وشفاف نماید.

کمیسیون پس ازاستماع توضیحات مسوولان، یک سلسله پیش‌نهاداتی را بخاطرارایه خدمات بهتربه شهروندان درخصوص انترنت ومکالمات مطرح نموده، اما ازعدم حضورمحمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی درجلسه امروزی انتقاد شدید نموده، خاطرنشان نمودند که این موضوع با هیئت اداری مجلس سنا درمیان گذاشته خواهند شد.