صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۶ اسد ۱۴۰۱
Nikpai_INFO.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زندگینامۀ الحاج قدم علی نیک پی  رئیس اطلاعات وارتباط عامۀ دارالانشای مشرانو جرگۀ شورای ملی

بسم الله الرحمن الرحیم

 قدم علی نیک پی فرزند  محمد حریف  فرزند محمد امین درسال 1337هه.ش در ولسوالی دوشی ولایت بغلان در یک فامیل فرهنگی   ومتوسط الحال متولدگردید که  تا صنف نهم در مکتب متوسط کلانگذر ویک صنف دوره  ثانوی را در لیسه خطاب الدین ولسوالی دوشی ولایت بغلان و صنوف یازده ودوازدهم را  درلیسۀ عالی شاه دوشمشیره"ع " در کابل سپری نمود.

  وی درسال 1361 از طریق امتحان کانکور شامل پوهنحی  زبان وادبیات پو هنتون کابل  گردید و بعد از فراغت از بخش زبان وادبیات دری، برنامۀ آموزشی شش ماهه را در بخش علوم اجتماعی در( انستیتوت  ماکسیم کورکی ) شهر تاشکند ازبکستان به پایان رسانید ودر سال های بعدی کورس های متعدد امور پارلمانی ، مطبوعاتی پارلمانی ، انگلیسی ، کمپیوتررا در  د اخل وخارج کشورسپری کرد و دو دوره کورس های استرا تیژی ، رهبری وپالیسی رادر  انستیتوت خدمات ملکی واصلاحات اداری در کابل به پایان رسانید.

 همین گونه با تعقیب  کورسهای امور پارلمانی از سوی استادان فرانسوی در کابل ، کور س امور پارلمانی در اوتاوا  پارلمان کا نادا ،  کسب تجارب پارلمانی در پارلما نهای ترکیه ، ناروی ، دنمارک ، هند،کنگره ایالات متحده امریکا، امارات متحده عربی ، فدراتیف روسیه ، کوریا جنوبی وشرکت به ده ها سمینار وورکشاپ ها در داخل وخارج کشور بر تجارب پارلمانی خویش افزود .

 موصوف اولین دورۀ وظیفه رسمی را در وزارت مخابرات آغاز کرد  وسپس به حیث  ژورنالست در روزنامۀ پیام ،معاون مجلۀ غرجستان  وبعد به حیث رئیس امور شهدا ومعلولیت ولایت بغلان وپس از یک دور ه انفصال وظیفوی در زمان حاکمیت طالبان؛ در سال 1382 به حیث خبرنگار مسایل خاص آژانس اطلاعاتی باختر وسپس به حیث عضوء موسس آژانس خبری پژواک  وادیتورخبری   این آژانس ایفای وظیفه کرد و در سال 1384با ایجاد پارلمان افغانستان در نخست به حیث معاون  وسر پرست ریاست اطلاعات وارتباط عامۀ ودر سال 1385 به حیث رئیس اطلاعات وارتباط عامۀ دارالانشای مشرانو جرگۀ شورای ملی مقرر و تا کنون در این پست ایفای وظیفه می کند .

  ایشان درجریان  هشت سال کاربالفعل در بست ریاست اطلاعات وارتباط عامه ، همگام با ظهور تکنالوژی جدید ؛سبک جدید نشرات پارلمانی را ایجاد کرد وبا به دست نشر سپردن اخبار وگزارشات روزانۀ مجلس ونیز تاسیس   فصلنامۀ اعیان ارگان نشراتی مجلس سنا  و تاسیس جریدۀ رسمی مشرانو جرگه  به امتیاز مجلس سنای افغانستان،تاسیس تلویزیون مشرانو جرگه ،تاسیس  وبسایت مشرانو جرگه ، ایجاد برنامۀ رادیویی (دمشرانو جرگه   غږ ) ،ایجاد آرشیف پارلمانی ، سرعت وکثرت نشرات پارلمانی را در مشرانو جرگۀ  به وجود آورد که با آرشیف سازی مدرن تمام نشرات کتبی  وتصویری ونیز چاپ جریدۀ رسمی مشرانو جرگه ، تاریخ موثق فعالیت  های مجلس سنارا رقم زده شد.( طوریکه از فعالیت های دوره های قبلی پارلمان کشور اسناد ومدارک کافی معلوماتی در دسترس نیست ولی از دورۀپانزدهم به بعد تمام فعالیت های مجلس سنا، با تصاویر ونگارش  درج وآرشیف گردیده که این آرشیف سازی برای نسل آیندۀ کشور در مسایل پارلمانی  دلچسپ ودر حین حال با ارزش خواهد بود .)

   رسالۀ ادبی ( سالار ملک سخن ) ورسالۀ طنزی ( یک نمره در مریخ )  که در پشاور تحت چاپ می باشند   وچاپ هزاران مقاله ،گزارشات خبری و فیچری وطنز  در رسانه های داخلی وخارجی  به شمول ( تابش شمس آسای مولانا در غرب) ،( جنگ پنهانی آب در افغانستان) ، ( اسطور زنان در شهر هروم)  وغیره  از نوشته های موصوف می باشد.

   وی درطول فعالیت های رسانه ی و اطلاعاتی اش جایزۀ ادبی وزارت اطلاعات وفرهنگ ، تقدیر نامۀ در جه اول سال 1387 از سوی  ریاست د.ج.ا.ا و تقدیر نامه ها ی متعدداز سوی  مقام های ریاست   مشرانو جرگه وولسی  جرگه وسایر مراجع   را به دست آورده است .

 قدم علی نیک پی متاهل ودارای هفت فرزند می باشد که رسانیدن همه  فرزندانش به کمالات ومدارج تحصیلات عالی ازروحیۀ مسولیت پذیری وی از مسوولیت پذیری اجتماعی وخانواده گی اش  می باشد .

      نامبرده به  مطالعۀ  ناول های طنزی، حماسی وپولیسی وموسیقی عرفانی وخانقاهی علاقه داردو  به زبان های دری وپشتو  تحریرو  تکلم می کند وبه زبان های انگلیسی وروسی نیزبلدیت دارد، وی طی بیش از یک دهۀ اخیر با آموزش  تکنالوژی معلوماتی یعنی پروگرام های  کمپیوتری وانتر نیت دست یافت و نیاز مندی های  کاری اش را  با  کابرد تکنالوژی جدید  مرفوع می سازد  .ایشان همچنان  یکی از فعالان جامعۀ مدنی، حقوق بشر ودموکراسی بوده  و طرفدار اندیشه های تامین وحدت ملی ، کثرت گرایی وهمدیگر پذیری وعاشق پیشرفت ، ترقی وتعالی افغانستان می باشد.

ایمیل آدرس : q.nikpai@yahoo.com

شماره تماس : 0799307923