صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

درجلسه روزسه‌ شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، دوعنوان فرمان تقنینی تصویب ودوموافقتنامه بین المللی تصدیق گردید.

17-Saratan99-JAL1.JPG

فرمان تقنینی شماره 314 رییس جمهور درمورد (قانون مشارکت عامه وخصوصی) که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود ازسوی رییس واعضای کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه وفرمان تقنینی شماره 270 درمورد( قانون تنظیم ترانسپورت جاده ) از سوی رییس واعضای کمیسیون مواصلات ومخابرات به مجلس ارایه وتصویب گردیدند.

هکذا رییس واعضای کمیسیون اموربین المللی موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وحکومت جمهوری بیلاروس را درمورد (هم‌کاری‌های تخنیکی- نظامی) و(معاهده کاپی رایت سازمان جهانی فکری)، را نیز به جلسه پیش‌کش نمودند که مورد تصدیق سناتوران قرارگرفتند.

 اما درآغازجلسه، فضل‌هادی مسلم‌یار ازسی وسومین سال‌روزشهادت شهید صفی الله افضلی یکی ازفرماندهان نامدارجهادی زون غرب کشوریاد آوری نموده، به آن شهید جنت فردوس وبرای مردم ولایت هرات وخانواده آن ابرازغم شریکی نمود.

درمباحث آزاد جلسه، سناتوران ازبعضی نا رسایی‌های حکومت؛ منجمله آغاز به کار نکردن شورای عالی مصالحه؛ ازعدم صداقت گروه طالبان درروند صلح به شدت انتقاد نموده گفتند باوجودیکه صلح یک نیاز جدی واساسی است ولی این گروه به تعهدات خود صادقانه عمل نمی نمایند، بلکه عملیات تهاجمی گسترده تری را درشماری ازولایات به شمول تخار، بدخشان وکندز راه اندازی نموده اند که باید نیروهای دفاعی وامنیتی کشوربخاطرپاسخ‌ دهی به موقع ازحالت دفاعی فعلی به حالت تعرضی رو بیاورند تا دشمنان بیشترازاین نتوانند قلمرو شانرا گسترش دهند وافزودند شماری ازبندیان گروه طالبان که ازحبس رها شده اند خلاف تعهدات شان؛ دوباره به صفوف گروه طالبان برگشته وعملاً درنبردها علیه مردم و نیروهای دفاعی وامنیتی شرکت می نمایند که باید این همه چالش‌های موجود در روند صلح از میان برداشته شده بالای این گروه وحامیان شان فشارلازم وارد گردد که ازخشونت دست بکشند وآماده گفتگوهای صلح با حکومت شوند.

17-Saratan99-JAL2.JPG

 سناتوران ازعدم معرفی فهرست اعضای کابینه د.ج.ا.ا، وسایرمقامات وعدم معرفی اعضای شورای عالی مصالحه نیزانتقاد نموده گفتند که رئیس جمهور ورئیس شورای عالی مصالحه به مسایل متذکره توجه نمایند ویک حکومت پاسخگوو قانونمند را شکل بدهند.

افزایش فقروتنگ‌دستی درمیان شهروندان به نسبت محدودیت‌های ناشی ازشیوع ویروس کرونا ووضعیت بد امنیتی درکابل وبرخی ولایات، ازمسایل دیگری بودند که ازسوی سناتوران ارایه و خاطرنشان گردید که حکومت تدابیرمقتضی وبهتری را برای کمک به فقرا اتخاذ نموده درمورد وضعیت امنیتی کابل، پلان‌های منظمی را طرح وتطبیق نمایند وگفته شد که حتی بعضی منسوبین پولیس در برخی قضایای جرمی، شریک اند چنانچه چندی قبل به عوض هدف قراردادن مجرمین فراری، پولیس دوتن ازمحافظین محمد داوود غفاری سناتورولایت غور را که سوار برموترسایکل بودند را در کابل با فیر سلاح زخمی نموده اند.

 درجمع‌بندی موارد مطروحه فضل‌هادی مسلم‌یاررئیس مشرانوجرگه، ضمن تاکید برآغازمذاکرات بین الافغانی وبرقراری آتش بس، صلح باعزت را یک ضرورت جدی برای شهروندان دانسته، تاکید نمود که طرفین تمام موانع وچالش ها را مرفوع سازند وافزود دیروز درولایت لغمان نیروهای دلیرامنیتی چندین طالب را که به مردم درمسیرشاهراه عمومی کابل- جلال آباد مشکلات ایجاد می‌نمودند را ازپا درآوردند که بسیاری ازآنها افراد رها شده طالبان بودند که با وصف تعهدات کتبی شان به جبهات طالبان برگشته اند که باید ایالات متحده امریکا به حیث یک میانجی ونیز حکومت افغانستان روی این موضوع تمرکزنموده کسانی‌را ازبند رها سازند که بر تعهدات شان به دوام زندگی صلح آمیز وعاری ازخشونت، پابند باشند.

 رئیس مجلس سنا ابرازامیدواری نمود که رئیس جمهور ورئیس شورای عالی مصالحه اعضای کابینه وشورای عالی مصالحه را تکمیل نمایند تا نامزد وزرا ازسوی ولسی جرگه با درنظر داشت اهلیت، تخصص وشایستگی رای اعتماد به دست آورند.

17-Saratan99-JAL3.JPG

 رئیس مشرانوجرگه، برخی موارد مطروحه امروزی را به کمیسیون‌های ذیربط ارجاع نموده گفت درصورتی‌که مسوولان حکومتی بدون عذرمؤجه مکرراً از حضوربه مجلس سنا ابا ورزند موضوع با رئیس جمهورشریک خواهند شد واگر لازم شد، ایشان غرض پیگرد قانونی به سارنوالی معرفی می‌گردند.

هکذا مسلم‌یار، مطابق درخواست برخی ازاعضا ازشهروندان خواست که هنوز تهدیدات ویروس کرونا پا برجاست وهمگی باید به توصیه‌های صحی عمل نموده درمکان‌های مزدحم ازماسک وتدابیر دیگراستفاده نموده فاصله های اجتماعی را رعایت نمایند.