صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۹ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات برخی ازکمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویرگردید.

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، دیدگاه وپیشنهادات کمیسیون درمورد طرح قانون خدمات پستی نهایی وقرارشد که غرض بحث وتصمیم گیری درنشست عمومی ارایه گردد.

هکذا درجلسه قرارشد که مسوولان بخش حقوق وزارت ترانسپورت دریکی ازجلسات حضوریافته درمورد فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون ترانسپورت جاده توضیحات ارایه نمایند.

دراخیرجلسه قرارشد که سرپرست وزارت ترانسپورت با سایرمسوولان ذیربط آن اداره ر دریکی ازنشست‌های کمیسیون حضوریابند تا درمورد مشکلات ناشی ازویروس کرونا درفرودگاه‌های کشورتبادل نظرصورت گیرد.

9-Saratan99-Mukhabirat.jpg 

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی ،بودجه ومحاسبات عمومی به ریاست مولوی عبدالوهاف عرفان رئیس کمیسیون، روی برخی ازمواد فرمان تقنینی شماره(314) رئیس جمهوردولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد قانون مشارکت عامه وخصوصی صحبت وادامه بحث به نشست بعدی واگذارشد.

9-Saratan99-Mali.jpg 

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل، سرحدات وکوچی‌ها به ریاست داکترمحمد آجان منگل رئیس کمیسیون، از کمبود امکانات درشفاخانه‌ها به ویژه آکسیجن، ادویه، پرسونل صحی وحیف ومیل پول اختصاصی به مریضان کوید 19 ابرازنگرانی به عمل آمد وتاکید گردید که مسوولان وظایف شانرا به درستی انجام داده جلو فساد وسؤاستفاده را دراین شرایط حساس بگیرد.

دربخش دیگرجلسه، پیرامون مشکلات وچالش‌های مهاجران مقیم ایران صحبت به عمل آمد و خاطرنشان گردید که رفتارنادرست، آزارواذیت مهاجران درآنکشورخلاف تمام موازین بین المللی وحقوق بشری می‌باشد وتاکید گردیدکه وزارت امورخارجه دولت جمهوری اسلامفی افغانستان قضایای مربوط به مهاجرین را در ایران طورجدی بررسی نماید.

9-Saratan99-Aqwam.jpg 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرحسیب الله کلیم‌زی رئیس کمیسیون، دیدگاه وپیشنهادات اعضأ درمورد فرمان تقنینی رئیس جمهور پیرامون قانون تنظیم ترانسپورت جاده به کمیسیون اختصاصی ارجاع شد.

دربخش دیگرجلسه، سناتوران از افزایش نا امنی‌ها درکشوربه ویژه ترورافراد واشخاص ابرازنگرانی نموده تاکید نمودند که وزارت امورداخله بخاطر تأمین امنیت هرچه بهترشهروندان توجه لازم نماید.

دراخیرجلسه، پیرامون ایجاد کمیته‌های دوستی میان مشرانوجرگه شورای ملی با سایرممالک صحبت وتصامیم اتخاذ شد.

9-Saratan99-Bio.jpg