صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی

 درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، سناتوران دیدگاه‌های شانرا، روی مسایل جاری کشور ارایه نمودند.

13-Jawza99-JAL1.JPG

 درجلسه، سناتوران ازسومین سالیاد شهادت محمدسالم ایزدیار وسایر شهدای عدالت‌خواهی جوزای سال1396 خورشیدی یاد آوری نموده، ضمن ابرازتسلیت به خانواده‌های شهدا وانتقاد ازعدم پی‌گیری به موقع این قضیه مهم، خاطرنشان ساختند که ارگان‌های عدلی وقضایی به این دوسیه وسایر رویدادهای مشابه، بدون مصلحت وفشارهای سیاسی رسیدگی نموده، مجرمین را مطابق قانون، مجازات نمایند تا عدالت تأمین گردد.

شماری ازاعضای مجلس ضمن استقبال ازتوافق اخیرسیاسی درکشور، ازمحمد اشرف غنی رئیس جمهور وداکترعبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی خواستند که درگزینش افراد درکابینه وسایرسمت‌های حکومتی؛ اهلیت، شایستگی وتوانایی‌های افراد را مد نظرگرفته و حقوق اقلیت های ساکن در کشوررا جداً در نظرگیرند.

سناتوران تأمین صلح را یک نیازجدی واولیت اساسی برای شهروندان دانسته تاکید نمودند که باید هرچه زود تر، زمینه های گفتگوها میان افغان‌ها آغازگردد تا صلح دایمی دراین سرزمین برقرارگردد.

درجلسه، از وضعیت نا مناسب امنیتی وافزایش گراف جرایم جنائی درشهرکابل ونبود امنیت درمسیرشاهراه های عمومی، شدیداً ابرازنگرانی گردیده گفته شد که گروه طالبان دراین

13-Jawza99-JAL2.JPG

 مسیرها ازوسایط باربری پول های زیادی اخذ می نمایند وبرای عابرین به ویژه کارمندان حکومتی درد سرهای فراوانی ایجاد می‌کنند که بایدجلو آن‌ها گرفته شود.  هم‌چنان سناتوران تاکید داشتند که وزارت دفاع ملی، باید درقسمت رخصتی‌های قانونی منسوبان آنوزارت وانتقال مصون آن‌ها، ازمحل وظایف به منازل شان، تدابیرویژه اتخاذ نماید.

 اعضای مجلس با استقبال از اعلامیه اتحادیه اروپا که کمک‌هاى مالى و سياسى آن اتحادیه را به افغانستان، با حفظ نظام جمهوری و دستآورد‌هاى 19سال اخیر، مشروط نموده اند؛ گفتند زندانیان گروه طالبان بدون هیچ تضمینی ازسوی حکومت رها می‌گردند وباید گروه طالبان بخاطرحسن نیت حکومت، ازخشونت‌ها دست بردارند وبه آتش بس تن دهند.

انتقاد ازحمله بالای منزل مسلم شیرزاد یکی ازفعالان رسانه ای کشور وتاکید برپی‌گیری جدی این قضیه، انتقاد ازوزارت مالیه بخاطرعدم درج پیش‌نهادات اعضای سنا درسند بودجه ملی، تاکید برمؤثریت طبابت یونانی دربرخی امراض، تقاضا ازاداره هوانوردی ملکی بخاطرمساعد ساختن پروازهای داخلی وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

 درجمع بندی مباحث محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه با ابراز تسلیت به نسبت وفات والده فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا، ازسومین سالیاد شهادت محمدسالم ایزدیار ویارانش یاد آوری نموده گفت که خانواده های شهدا از آغازاین حوادث، گزینه‌های مختلفی علیه عاملین شهادت این جوانان داشتند اما بخاطرمصلحت، سلامت و وحدت مردم افغانستان به قانون تمکین کردندکه باید دستگاه قضایی کشور با درنظرداشت شواهد ومدارک انکارناپذیر، تصامیم عادلانه را در برابرمتهمین بگیرند تا اعتماد مردم نسبت به این نهاد مهم، احیا شود.

 نایب اول مجلس ،روی تبعات منفی ویروس کرونا نیزتماس گرفته ازشکایت جدی مردم مبنی برنبود شفافیت درکمک‌های داخلی وبیرونی نیز یاد آوری کرد. همینگونه تأکید نمود که حکومت باید به مراکزاختصاصی کوید19 ،تسهیلات لازمی را فراهم نماید و مردم نیز رهنمودهای صحی را جداً رعایت نمایند.

ایزدیار شکایت مردم  را ناشی از ناامنی‌ها را به جا دانسته ابرازامیدواری نمود که دراستراتیژی امنیتی ومدیریت نهادهای امنیتی، بازنگری صورت گیرد وافزود تا زمانیکه کشورهای منطقه و ایالات متحده امریکا معتقد نشوند و برای بهبود وضعیت جاری افغانستان، اراده سیاسی صادقانه نداشته باشند؛ متأسفانه این وضعیت تداوم خواهد یافت چون دیده میشود که هرجهتی، منافع خویش را دنبال می نمایند.

13-Jawza99-JAL3.JPG

نایب اول مجلس ، درمورد توافق سیاسی اخیردرکشورگفت : باوجودیکه مجلس سنا دراین مورد ملاحظاتی داشت اما طی اعلامیه‌ی از آن حمایت واستقبال نمود ولی این، به این معنا نیست که هردوجانب مصروف تقسیم‌بندی های تیمی و بدون رعایت حقوق حقه مردم باشند زیرا دیده می‌شود که تمامی گزینش‌ها ، تیمی وسیاسی ومورد پسند مردم نیست ، ضرور است به شایسته سالاری ارجحیت داده شود تا بعد از این تا یک حکومت پاسخگو، با کفایت وعاری ازفساد به وجود آید. در اخیر ایشان ازحادثه شهادت افرادملکی که در روزنخست عید سعید فطر در ولسوالی کلفگان ولایت تخار به وقوع پیوست؛ ابرازتأسف شدید نمود ه از حکومت خواست که عاملین این جنایت نابخشودنی را گرفتار ومجازات نماید و قاطعانه جلوافراد مسلح غیرمسئول را بگیرد.