صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول و محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه  طی نشستی بامسئولین مربوطه؛ مشکلات موجود در پروژه‌های برق ولایت‌های پنجشیر، لوگر و پکتیا را به بررسی گرفتند.

30-Sawr99-MUL1.jpg

در این نشست که سناتور فوزیه سادات څمکنی، رییس عمومی اداره انرژی، معاون عملیاتی د افغانستان برشنا شرکت ، برخی مسئولین محلی ولایت پنجشیر،رییس حوزه برق پروان برشنا و نماینده گان شرکت قراردادی انتقال برق به این ولایت اشتراک داشتند؛ نایب اول مشرانوجرگه ضمن اینکه درمورد شهادت ومجروحیت شماری از کارمندان شرکت برشنا  ابرازتسلیت می نمود گفت که در این مورد و نیزتخریب پایه‌های برق درجلسه عمومی فوق العاده مشرانوجرگه بامسئولین ارشد سکتوردفاعی وامنیتی بحث نموده و خواهان توجه جدی آنان شده است.

محمدعلم ایزدیار از مسئولین درمورد متوقف بودن کارعملی بندبرق مرکزولایت پنجشیر ( پارنده) و عدم حل مشکل سب ستیشن و انتقال برق 110 کیلوولت این ولایت معلومات خواسته به تکمیل شدن این پروژه‌های حیاتی تأکید نمود تا باشندگان محل بتوانند از انرژی برق مستفید گردند.

30-Sawr99-MUL2.jpg

به همین ترتیب نایب دوم مجلس درسخنانش گفت شرکت قراردادی شبکه برق داخلی ولایت لوگر پایه‌ها را به گونه غیرمعیاری و خلاف پلان توسعه شهری نصب نموده وباید کارانجام شده بررسی شود تا درآینده از مشکلات احتمالی جلوگیری بعمل آید. که دراین مورد ازسوی معاون عملیاتی دافغانستان برشنا شرکت گفته شد که شکایاتی را ازساحه کار دریافت نموده و هیئتی را به آن محل فرستاد و هرگاه دیده شود که کارخلاف متن قرارداد انجام شده است این شرکت آنرا تسلیم نخواهدگرفت.

مسئولین برق در اظهارات شان از برخی  پیشرفت‌ها در مورد بندبرق مرکز ولایت پنجشیر و انتقال برق 110 کیلو ولت به این ولایت خبرداده ضمن یاد آوری از دلایل متوقف بودن کارعملی آن  تعهد سپردند که هیئت  شانرا جهت معاینات تخنیکی تولید توربین‌ها به کشورهای چک و بلغاریا می فرستند، آنان از برخی مشکلات محلی نیز شاکی بودند و خواهان همکاری مجلس سنا برای رفع آن گردیدند.

30-Sawr99-MUL3.jpg

بعد از استماع نظریات،  نایبان مجلس تعهدهمکاری‌های لازم را باآنان سپرده ؛ فیصله نمودند که:ادارات ذیربط تمامی اسناد قراردادی پروژه های برق ولایات لوگر وپنجشیر را  رسماً با مشرانوجرگه شریک سازند و نیز هیئت های تخنیکی شانرا جهت نظارت و آغاز کار مجدد پروژه های برق به ولایت پنجشیر بفرستند و درکنار آن اداره انرژی  اسناد لازم را طی مراحل نموده آنرا به د افغانستان برشنا شرکت تسلیم نماید تا مشکلات شرکت قراردادی پروژه انتقال برق 110 کیلو ولت مرفوع گردد به همینگونه اداره ملی تنظیم آب طی مکتوب چگونگی پیشرفت کاربند مچلغوی ولایت پکتیا، عدم تکمیل آن با گذشت سال‌های متمادی و مشکلات موجود درآن عرصه را با این مجلس درمیان بگذارد.