صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی

 محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروزبا استاد حبیب الرحمن رئیس عمومی انسجام امورکوچی‌ها ملاقات نمود.

دراین ملاقات نایب اول مشرانوجرگه گفت شیوع ویروس کرونا تاثیرات منفی را درجامعه گذاشته وانتقال این ویروس ازطریق حیوانات به انسان‌ها خیلی ملموس می‌باشد ایجاب می‌نماید که بخاطرجلوگیری ازگسترش این ویروس مواشی کوچیان ازیک منطقه به منطقه دیگر به ویژه درولایت پنجشیرازطریق وسایط نقلیه صورت گیرد تا ازخطرات احتمالی جلوگیری به عمل آید.

21-Sawr99-MUL2.jpg

سپس رئیس عمومی کوچیها ازطرح آن نهاد بخاطر انتقال محفوظ مواشی وبرخی موارد دیگریاد آوری نمود ودرجلسه  تاکید به عمل آمد که مکتوبی عنوانی وزارت‌های ترانسپورت، صحت عامه وزراعت صادر گردد تا هرکدام به سهم خویش اجراات لازم نمایند.

همین‌گونه نایب اول مجلس سنا، شماری ازمسوولان محلی ولایت پنجشیر را با اهدای تقدیرنامه ها مورد تحسین قرارداد.

21-Sawr99-MUL3.jpg

نایب اول مجلس، اززحمات ودلسوزی محمد نسیم نالان مستوفی ولایت پنجشیربه نیکویی یاد آوری نموده به وی تقدیرنامه مجلس را تقدیم نمود ودریک نشست جداگانه دیگرتقدیرنامه های مجلس سنا به ضیأالدین امیری رئیس احیأوانکشاف دهات ولایت پنجشیر، عبداللطیف مسوول هبیتات وفضل الدین مجیدی مسوول نظارت وارزیابی میثاق شهروندی آنولایت تفویض گردید.

21-Sawr99-MUL4.jpg

طبق یک خبر دیگر محمد علم ایزدیار شماری ازاستادان پوهنتون علوم طبی کابل (ابوعلی ابن‌سینا) را که موفق به ساخت دستگاه تنفس مصنوعی وینتلیتور گردیده است مورد تقدیرقرارداد.

21-Sawr99-MUL1.jpg

نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه محمد اکبرستانکزی نایب دوم، برخی سناتوران ورئیس عمومی دارالانشاء نیزحضور داشتند از پوهاند وحیدالله مومند رئیس پوهنتون علوم طبی ، پوهاند دوکتورنجیب الله امرخیل معاون علمی واستادان هریک پوهنمل دوکتورپشتنه بنایی احمدزی ، پوهنیار داد محمد بهروز، و کارمندان تخنیکی هریک فیصل عثمانی ومطیع الله فیروزی که درساخت دستگاه مذکور زحماتی را متقبل شده اند به نیکویی یاد آوری نموده، تقدیرنامه مشرانوجرگه به ایشان تفویض نموده گفت این دستاورد بزرگ در شرایط کنونی که نیاز بیشتر به آن به ویژه دربخش تداوی مریضان کرونا دیده می‌شود با اهمیت بوده ودرخورستایش می باشد، انتظار داریم که حکومت ازهمچو کادرها حمایت های مالی ومعنوی نماید.