صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۱ حمل ۱۳۹۹ هجری شمسی

 درجلسه فوق العادۀ روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس، روی مسایل مبرم کشور صحبت وتبادل نظرشد.

 استجواب مسئولان ارشد سکتور امنیتی و دفاعی کشور که اجندای اساسی این نشست بود ولی عدم حضورمسوولین یاد شده باعث  انتقاد جدی سناتوران گردید و این عمل آنان  تمرد از قانون اساسی دانسته شد.

31-Hamal99-JAL1.jpg

  اعضای مجلس در نشست امروز به مباحث آزاد پرداخته و درمورد شیوع ویروس کرونا وتبعات منفی آن بر زندگی شهروندان، ضعف‌های کاری وزرات صحت عامه در امر مبارزه با این ویروس، مسدود بودن مارکیت‌ها وتاثیرات آن برافزایش بیکاری وجرایم جنایی درجامعه ابراز نگرانی نموده افزودند که قرنطین یگانه وقایه وراه مبارزه با این ویروس کشنده بوده که هموطنان باید خطر آن‌را جدی گرفته به توصیه‌های صحی نهادهای مسؤول عمل نمایند تاازمصاب شدن به کرونا درامان بمانند.

همچنان سناتوران توزیع چهارنیم کیلوگندم به برخی ازشهروندان درساحه غرب کابل ازسوی حکومت رامسخره وشرم آوردانسته گفتند با وجود کمک‌ها ازسوی برخی نهادها بین المللی، متاسفانه به نسبت فقروتنگ‌دستی یکتن ازکارمندان اداره احصایه مرکزی خود راحلق آویزنمود.

سناتوران تصریح داشتندکه مسوولین ذیربط حکومتی درتشخیص مستحقین وفقرا درپایتخت وولایات اقدامات عملی رویدست گیرند تاکمک‌هابه طورمنصفانه وبه اندازه کافی صورت گیرد ونیزازطرف‌های درگیر جنگ خواستند که در این شرایط حساس، آتش بس عمومی نمایند تاشهروندان کشوربیشتربه این آفت جهانی مبتلانگردند.

آنان بااشاره به پروسه صلح ورهایی زندانیان ازسوی حکومت وگروه طالبان گفتند اکثرافرادی که ازسوی طالبان آزاد گردیده افراد غیرنظامی اند که باید این گروه مطابق به متن موافقتنامه قطر عمل نماید وتصریح شد که دررهایی زندانیان ازسوی حکومت دقت لازم صورت نمی گیرد که باید به آن پرداخته شود.

شماری سناتوران ازنشرفهرستی مربوط به تعیینات در وزارت امورداخله یاد آوری نموده گفتند اگراین مورد حقیقت داشته باشد قابل قبول نبوده و سرپرست آن وزارت باید در تعیینات ترکیب قومی را طورجدی مدنظرگیرد واز گزینش‌های سلیقوی خودداری نماید؛ همینگونه از اعتصاب مبحوسین درمحبس پلچرخی یاد آوری وتأکید شد که باید نهادهای مسئول در تطبیق فرامین عفو رییس جمهوری عدالت را رعایت نمایند.

31-Hamal99-JAL2.jpg

 همچنان تهدیدات بلند امنیتی دربرخی ولسوالی‌های ولایت بدخشان، حمله بالای یک پوسته امنیتی درمربوطات ولایت لوگروبه شهادت رسیدن حدود هژده تن ازنیروهای امنیتی درحمله مذکور، تقدیرازنیروهای دفاعی وامنیتی وخانواده طبابت کشور، تأکیدبرحل تنش‌ها میان رهبران سیاسی کشور، حمله تروریستی بالای شش تن ازکارمندان خدمات میدان هوایی بگرام، هدف قراردادن پنج تن ازکارمندان نمایندگی بانک مرکزی درولایت هرات، افزایش ناامنی ها وعدم توجه مسوولین درقسمت شناسایی وجمع آوری افراد مسلح غیرمسوول درولایت پروان از سوی اعضا مطرح شد.

همین ترتیب محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس گزارش خویش را ازنشست جداگانه هیئت اداری مجلس با محمداشرف غنی رئیس جمهور، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری وداکترعبدالله عبدالله ارایه نموده گفت دراین نشست‌ها ضمن بحث دررابطه به حل تنش هامیان رهبران سیاسی افغانستان ؛ موضوعات پروسه صلح باطالبان وچگونگی رهایی زندانیان آن، قطع کمک‌های ایالات متحده امریکا ونگرانی‌های مردم ازاین ناحیه، نگرانی‌ها ازافزایش ویروس کوید19، برخورد دوگانه مسوولین با مجلس سنا نیز مطرح شد.

 نایب اول مجلس ابرازامیدواری نمودکه طرفین باانعطاف پذیری ودرک وضعیت جاری درکشورباهم کنارآیند.

درختم مباحث آزاد فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه ضمن ابرازتسلیت باخانواده‌های قربانیان حوادث اخیردرکشور؛ درمورد رهایی شماری زندانیان ازسوی طالبان گفت طبق اظهارات مسئولین ادارات محلی دیده می‌شود که اکثریت این زندانیان افراد ملکی اند که ازسوی طالبان ربوده شده بودند و ایجاب می نماید ایالات متحده امریکا طبق توافق موجود از این روند نظارت جدی نماید وطالبان را وادارد که دست از ربودن افرادملکی بردارند و دررهایی زندانیان صداقت داشته باشند.

رییس مجلس اظهار نمود باآنکه با رهایی زندانیان طالب به صورت تدریجی و دقت لازم از زندان‌ها موافق می باشد اما حکومت افغانستان باید در این روند موضوع حق العبدی و سایرجوانب آن‌را مدنظرگیرد تا ماشین جنگی دشمن بیشتراز پیش فعال نگردد.

فضل‌هادی مسلم‌یارازسایرشهروندان خواست تا رهنمودهای صحی وزارت صحت عامه را طورجدی مراعات نموده درخانه‌هایشان بمانند زیرا ویروس کرونا درحال انتشار است وعدم مراعات قرنطین تبعات منفی به بار خواهد داشت به همین ترتیب از حکومت، نهادهای امداد رسان واشخاص خییر تقا ضانمود که در حد ممکن از افراد نیازمند دستگیری نمایند.

رییس مشرانوجرگه درمورد عدم حضور رهبری سکتورامنیتی ودفاعی کشور درجلسه امروزی گفت که بادرک حالت ووضعیت موجود در افغانستان ایجاب می نماید تا همه باهم همکاری لازم و انعطاف پذیری داشته باشیم و گفت بعد از ختم روزهای قرنطین پیرامون موضوعات مذکور مسوولین دریکی ازجلسات استجواب خواهندشد.

31-Hamal99-JAL3.jpg

در اخیرفیصله شد که مشرانوجرگه رهنمودهای صحی را طورجدی مدنظرگرفته از تدویرجلسات عمومی درایام قرنطین خودداری می نماید اما موضوعات حاد و رسیدگی به مشکلات مردم ازطریق نشست کمیته رییسان بامسئولین تعقیب خواهد شد همچنان قرارشد تا وزیرصحت عامه وتیم تخنیکی که در امرمبارزه باکرونا مصروف اند دریکی ازجلسات آینده کمیته رییسان استجواب گردند.

جلسه امروزی از ولسی جرگه شورای ملی نیزخواست تا نظربه تهدیدهای موجود از ویروس کرونا جلسات عمومی خویش را محدود سازد .