صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۹ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی

اعلامیه‌ی مشرانوجرگه شورای ملی در پیوند به طرح کمیته اضطراری جلو گیری از شیوع ویروس کرونا ووضع برخی قیودات ومحدویت‌های گردش در شهرکابل.

مشرانوجرگه شورای ملی از تصمیم مثبت و به موقع حکومت مبنی بر طرح پیشنهادی کمیته اضطراری جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا ووضع برخی قیودات ومحدودیت‌های گردش در شهر کابل ومجموع تدابیر وآماده گی‌های دولت در امر مبازه علیه این آفت جهانی، حمایت همه جانبه می نماید.

مشرانوجرگه نیز طبق این فیصله حکومت جلسات خود را به تعویق انداخته؛ در صورت ایجاب ولزوم دید به تدویر جلسات فوق العاده می پردازد.

مشرانوجرگه با در نظر داشت وضعیت حساس موجود از همه شهروندان کشور تقاضا می نماید که مندرجات طرح کمیته اضطراری وتوصیه‌های طبی وزارت صحت عامه را به صورت جدی رعایت نمایند واین مجلس با حمایت از ارایه کمک‌های صحی و غذایی حکومت برای نیاز مندان، از همه هموطنانیکه توانایی مالی دارد می‌خواهد که در حالت اضطراری از هیچ نوع مساعدت مادی ومعنوی به نیازمندان وفقرا دریغ نکنند چون این یکی از مکلفیت‌های ما در قانون اساسی کشور است که در حالات اضطرار از همه امکانات خود با همشهریان وهمسایگان نیاز مند خود

کمک نمائیم.

مجلس سنا همچنان از حکومت وطالبان مجدانه می‌خواهد که در شرایط وخیم اضطراری کشور آتش بس صد فیصدی را رعایت نمایند وبه عوض رجوع به جنگ وبرادری کشی ،به نجات جان هموطنان خود در این برهه مهم تاریخی بشتابند و بجای مخاصمت ودشمنی ،دست یکدیگر را بگیرند وحکومت در ساحات زیر اثر طالبان نیز خدمات صحی وبشری را عرضه نماید.

فضل هادی مسلم یار

رییس مشرانو جرگه شورای ملی