صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳ حمل ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه، دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس ومحمد اکبرستانکزی نایب دوم، تدویرشد.

3-Hamal99-JAL1.JPG

درجلسه سناتوران باردیگر درمورد ویروس کرونا وچالش‌های عمده آن بالای کاروبار شهروندان وضرورت تأسیس مراکز درمانی ثابت وسیار درمحلات که بیشترمورد آماج این ویروس قراردارند نظریاتی را ارایه نموده گفتند باید همه ویروس  کرونا را جدی گرفته به توصیه‌های نهادهای مسؤول عمل نمایدو  ازتجمعات خود داری وساحات پرازدحام ازسوی حکومت دوا پاشی شود وافزودند باوجودیکه نهادهای ذیربط تجمعات را ممنوع ساخت بازهم دیده می‌شود که برگزاری مراسم‌های عروسی درهوتل‌ها جریان دارد و باید جلو آن گرفته شود.

3-Hamal99-JAL2.JPG

سناتوران صلح را نیاز مبرم واساسی دانسته گفتند صلح وثبات آرزوی همه می‌باشد ولی درروز نخست سال نو 1399خورشیدی، تروریستان با استفاده ازافراد نفوذی شان حدود سی تن ازمنسوبان قوای مسلح را درولایت زابل و در رویداد دیگرچند تن ازنیروهای خیزش مردمی را درولایت کاپیسا به شهادت رساندند، که تداوم این حالت،  ممکن پروسه صلح را صدمه بزند وایجاب می نماید که باید هیئت مسلکی ازمرکزبه ولایت زابل اعزام وقضیه پیش آمده بررسی گردد.

درپایان مباحث رییس مجلس سنا، حادثه خونین ولایت زابل را شدیداً نکوهش نموده، ضمن ابرازغم‌شریکی با خانواده شهدا؛ برپیگیری جدی این قضیه، ازسوی ارگان‌های مسوول تأکید نموده گفت نیروهای دلیرامنیتی ودفاعی کشورهم‌واره قربانی‌های بی‌شمار را در راه دفاع وطن متحمل شده اند وحالا ایجاب می‌نماید که سکتورامنیتی ازحالت دفاع فعال بیرون ومراکز وپناهگاهای دشمن بی رحم وقسم خورده را اززمین وهوا هدف قراردهد تا ازتلفات نیروهای نظامی وملکی جلوگیری به عمل آید.

3-Hamal99-JAL3.JPG

فضل‌هادی مسلم‌یار افزود ممکن درقضیه  ولایت زابل غفلت وظیفوی صورت گرفته باشد اما قاتل اصلی مردم افغانستان طالبان جنایت کار بوده که ازخارجیان حمایت می‌طلبند و باآنان توافق می‌بندند تا فرزندان راستین این مرزو بوم را به خاک وخون بکشانند.

رییس مشرانوجرگه نظریات اصلاحی را درسکتوردفاعی وامنیتی مورد تایید قرارداد اما خاطرنشان ساخت که نباید تعرض بی موجب علیه آنان صورت گیرد زیرا باعث تضعیف روحیه منسوبان امنیتی می‌شود وباید  فداکاری‌های این قهرمانان ازسوی همه مورد تحسین قرارگیرد.

مسلم‌یار درمورد گفته‌های یکتن ازجنرالان امریکایی که گویا ازطالبان حمایت دارند را مورد انتقاد قرارداده، آنرا مخالف تعهدات حکومت آنکشور درقبال افغانستان یاد کرد و ازحکومت خواست تا این مورد را با همکاران بین المللی طورجدی بررسی نماید.

رییس مشرانوجرگه با اشاره درمورد ویروس کرونا ،باردیگرازارگان‌های ذیربط خواست تا تدابیروقایوی را دربرابراین ویروس بیشترسازد و نیزابراز امیدواری کرد که شهروندان رهنمودهای صحی‌را مراعات نمایند.

3-Hamal99-JAL4.JPG

در اخیر رئیس مجلس، ضمن محکوم نمودن احتکاربرخی فروشندگان تأکید نمود که نهادهای مسوول  با چنین افراد برخورد قاطع وجدی نماید تا درآینده ازهمچوخلاف ورزی‌ها جلوگیری به عمل آید.