صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی

درنخستین جلسه کمیته روسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس مجلس، اجندای جلسات عمومی هفته آینده تعیین گردید.

درآغازجلسه، فضل هادی مسلم یار، انتخاب هیئت اداری مجلس وروسای کمیسیونها را تبریک گفته تاکید نمود که سناتوران مانند گذشته درنشست های عمومی وکمیسیونها حضورفعال داشته باشند تا درتصویب وتایید قوانین واسناد بین المللی وحل مشکلات شهروندان ، سرعت عمل داشته باشند.

20-Hot98-Komita.JPG

سپس درکمیته روسا قرار شد که درنشست عمومی روزیکشنبه 25حوت علاوه ازمباحث آزاد واستماع گزارش ازولایت کاپیسا، روی قرارداد فی ما بین دولت جمهوری ایتالیا د.ج.ا.ا، بخاطراعطای قرضه درازمدت جهت ساختمان فازم دوم قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف – هرات کار شود ونیز درجلسه عمومی سه شنبه مورخ 27حوت برعلاوه مباحث آزاد، گزارش ولایتی سناتوران ونیزگزارش هیئتی اعزامی به ایالات متحده امریکا، استماع گردند.