صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی

     فضل هادی مسلم یار ریس مشرانوجرگه شورای ملی، که شماری ازسناتوران ورئیس عمومی دارالانشا ء ایشانرا همراهی می نمودند هیئت اداری مجلس را معرفی نمود.

18-Hot98-GEN1.JPG

فضل هادی مسلم یار به دفاترکاری هیئت اداری مشرانوجرگه رفته محمدعلم ایزدیار نایب اول، محمداکبرستانکزی نایب دوم، مولوی عبدالله قرلق منشی وداکترمحمد فیصل سمیع نایب

18-Hot98-GEN2.JPG

 منشی مجلس  را به کرسی‌های شان نشانده درامورات کاری به ایشان آرزوی موفقیت نمود ونیزازکارکردهای داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مجلس  درسال اول دوره هفدهم تقنینی به نیکویی یادآوری کرد.

18-Hot98-GEN3.JPG

همینگونه رئیس مجلس وهمراهان شان به کمیسیونهای مشرانوجرگه رفته ، روسای برخی کمیسیون های یازده گانه مشرانوجرگه را معرفی و توفیقات مزید درراستای قانونگذاری، نظارت از عملکردحکومت ونمایندگی بهترازمردم به آنان آرزوکرد.

18-Hot98-GEN4.JPG