صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا دردفترکارش مشکلات بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان به ویژه عودت کنندگان قوم بلوچ را بارئیس امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل مطرح نمود.

در این نشست که سناتور محمدنادربلوچ نیز حضورداشت ؛ احمدجواد شهزاد رییس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل ضمن ارایه گزارش کاری آن ریاست واشاره به  کمک‌های غذائی و غیر غذائی در سال روان برای مستحقین به ویژه قوم بلوچ افزود طور معمول مساعدت‌ها به حمایت موسسات خارجی ونهادهای بین المللی وابستگی دارد وچندی قبل نزدیک به هشت هزارفامیل نیازمند که در ٤٧ محل شهر کابل زندگی دارند کمک نقدی توزیع شد. همچنان به همکاری یکی از موسسات با صد تن کودک نیازمند نیزمساعدت صورت گرفت.

متعاقباً نایب اول مشرانوجرگه  پدیده مهاجرت رایک معضل جهانی عنوان کرده گفت: یکی ازعوامل عمده مهاجرت جنگ سال‌های متمادی درکشوراست که آسیب های جبران ناپذیر به مردم رسانیده وآن‌ها را وادار به ترک خانه های‌شان کرده است.

 وی باتمجیداز اجراات آن اداره تأکید کرد که به مشکلات وخواست‌های بیجاشدگان وعودت کنندگان بلوچ رسیدگی بهتر شود.