صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ دلو ۱۳۹۸ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ظهرامروزدردفترکارش با داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ملاقات نمود.

30-Dalw98-MUL1.JPG

دراین ملاقات درحالیکه شماری ازسناتوران نیزحضورداشتند ،وزیرعدلیه ضمن یادآوری ازکارکردهای آن اداره طی سال روان افزود: ترتيب مسوده های قوانين و فرامين، ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حقوقی و بين المللی، مطالبه و بررسی نظريات ادارات راجع به مسوده‌های قوانين و تکميل آن با همکاري متخصصين وزارت‌ها و ادارات مربوطه؛ ارائه مشوره‌های قانونی و حقوقی به نهادهای دولتی  ازمکلفیت های این  وزارت محسوب می گردد ودر این راستا پیشرفت‌های خوب صورت گرفته است.

نایب اول مشرانوجرگه نیزطی صحبتی ضمن تأکید برتطبیق قوانین گفت مشرانوجرگه درسال تقنینی جاری چندین عنوان اسناد تقنینی وبین المللی را تصویب وتصدیق نموده انتظار دارد که ارگان‌های مسوول درتطبیق آن طورجدی اقدام نمایند وقوانین که هنوز درجریده رسمی نشرنشده است ازسوی وزارت عدلیه طی مراحل گردد.