صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ دلو ۱۳۹۸ هجری شمسی

اعلامیه ی هیئت اداری مشرانوجرگۀ شورای ملی درپیوند به اعتراضات مدنی مردم ولایت غور

بسم الله الرحمن الرحیم

8-Dalw98-Elamya-Photo.png

 مشرانو جرگه شورای ملی به نماینده گی از ملت، در جلسات عمومی29 و30ماه جدی خود در پیوند به حرکات وسیع مدنی مردم ولایت فراموش شده غور یکی ازمناطق زندان جغرافیای کشور، که از توسعه وانکشاف متوازن ؛ باز مانده است خواهان توجه مقامات عالیه دولت ،برای تعیین بودجه انکشافی به این ولایت گردید که طی سالهای متمادی از عدم رشد متوازن رنج می برند.

ولایت غور، یکی از ولایت‌های باستانی و درعین حال محروم افغانستان به حساب می‌رودکه با وصف بینش وتقاضاهای مفرط مردم این ولایت برای توسعه وانکشاف خصوصا در بخش سرکسازی وبرق رسانی ، درطول بیش ازهجده سال گذشته توجه چندان به آن صورت نگرفته است با آن هم مردم غور ازپروسه‌های دولتداری حمایت همه جانبه نموده ونیزتقاضای مشروع از دولت مرکزی داشته‌اند.

مشرانوجرگه شورای ملی ضمن حمایت ازخواست‌های برحق مردمان این ولایت که هشت شبانه روز می‌شود برای دستیابی به خواست های شان در هوای سرد خیمه تحصن برپاکرده‌ ودروازه‌های ادارات دولتی را بسته اند از حکومت مرکزی می‌خواهد که برای رسیدگی به مطالبات آنان توجه ویژه نماید و هیئت با صلاحیتی را غرض پایان دادن به تحصن و بازنمودن دفترهای دولتی به غور بفرستد تا ازنزدیک با تحصن کنندگان صحبت نموده نظریات و راهکارهای آنانرا شنیده پاسخ های قناعت بخش بدهند!

مشرانو جرگه شورای ملی در گام های بعدی نیز با همسویی به خواست های برحق وقانونی مردم این ولایت ؛ از تصامیم حکومت در این راستا نظارت همه جانبه به عمل خواهد آورد تا مردم شریف این ولایت محروم کشور از همه حقوق اقتصادی ومدنی شان مستفید شوند.

محمد علم ایزد یار

نایب اول مشرانو جرگه