صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۵ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی

 کارکردهای رؤسای منابع بشری ادارات دولتی امروز ازسوی کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه، طی محفلی با اهدای تقدیرنامه‌ها مورد تحسین قرارگرفت.

25-Jadi98-GEN1.JPG

دراین محفل که داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه و عبدالمقتدرناصری رییس عمومی  دارالانشاء نیزحضورداشتند، گلالی اکبری رئیس وصدیقه بلخی معاون کمیسیون کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مجلس سنا سخنرانی نموده گفتند زنان نیم ازپیکرجامعه را تشکیل می‌دهد ولی حضورآن‌ها درنهادهای دولتی کمرنگ بوده ایجاب می‌نماید که رؤسای منابع بشری که دراستخدام‌ها رول اساسی دارند درهماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی زمینه استخدام بیشتر کارمندان زن را درادارات مساعد سازند.

25-Jadi98-GEN2.JPG

آنان افزودند براساس تعهد حکومت با جامعه جهانی ، مشارکت زنان در اداره‌ها تا سال 2020 باید به 30 درصد بلندبرده شود.

هم‌چنان عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای مجلس، تیمورشاه قویم معاون وایمل سلطانزی سرپرست ریاست منابع بشری دارالانشاء درموردصحبت نموده گفتند زنان بخش بزرگی از نیروی کار را در جامعه تشکیل می‌دهند وباید کوشش نمائیم که سهم اندک آنان را افزایش داده تا از ظرفیت و توانایی شان در توسعه کشور استفاده صورت گیرد.

دراخیرمحفل تقدیرنامه‌های کمیسیون توسط سناتوران حاضر ورهبری دارالانشای مشرانوجرگه به رؤسای منابع بشری ادارات محتلف  اهدا گردید.

25-Jadi98-GEN3.JPG

 که به نمایندگی ازایشان، رئیس منابع بشری وزارت امورخارجه ازتشویق معنوی مجلس سنا ابرازقدردانی نموده، اطمینان داد که حین استخدام‌ توازن رعایت خواهد شد.