صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویرگردید.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون درمورد راه های جلوگیری ازخشونت علیه زنان ومبارزه پیگیروموثر با این پدیده شوم وسایرموارد ذیربط، با حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، سپوژمی وردک معین پالیسی وزارت امورزنان، تاج محمد مجاهد معین وزارت ارشاد، حج واوقاف مباحثی صورت گرفت.

مسوولان وزارت‌های مذکورضمن ارایه توضیحاتی وبرشمردن فعالیت‌ها ودستاوردهای شان دربخش مبارزه علیه خشونت گفتند درآینده نزدیک وزارت امورزنان کنفرانس تربیتی بین خانواده‌های مؤفق وخانواده‌های ضعیف را برگزارنموده وتمام موارد خشونت علیه زنان وراه های بیرون ازآنرا تحت بررسی قرارخواهند داد وافزودند وزارت اطلاعات وفرهنگ نیزبه سهم خویش فعالیت‌های را ازطریق رسانه‌ها انجام داده وبه منظورمبارزه با این پدیده پالیسی ملی رسانه‌ها وطرح صلح اجتماعی را نهایی ساخته است که درآن بیشتربه جنبه های مثبت پرداخته شده وجنبه های که بالای زندگی خانواده ها تاثیرمنفی می‌گذارد را مردود دانسته است وافزودند وزارت ارشاد، حج واوقاف هم‌واره ازطریق مساجد رسمی وعلمای کرام بخاطرکاهش خشونت علیه زنان اقداماتی را انجام داده وخشونت علیه زنان واطفال وسایرین را مردود دانسته است ودرضمن وزارت ارشاد، حج واوقاف تلاش نموده که درسال آینده درپروسه حج معلمان(رهنما) قشراناث را جذب نماید.

هم‌چنان دراین جلسه پیرامون قضایای اخیرازجمله قضیه لعل بی بی خانم هفده ساله که توسط شوهروخسراش مورد شکنجه فزیکی وروانی قرارگرفته است مباحثی صورت گرفته،تصامیم لازم اتخاذ شد.

با ارایه توضیحاتی ازسوی مسوولان، کمیسیون امورزنان با اشاره به مسئله برابری حقوق زنان درقانون اساسی وعدم تطبیق آن گفتند باید برای بیرون رفت ازاین معضل کاربنیادی صورت گرفته ودرضمن برنامه‌های آگاهی دهی ازطریق مساجد گسترش یابد زیراکه تاحال این برنامه‌ها موثریت چندانی درکاهش خشونت علیه زنان نداشته است ودرضمن تاکید گردید که پلان استراتیژیک وسیع جهت تقویت وآگاهی حقوق ووجایب زنان ومردان ترتیب وهماهنگی لازم میان ادارات دولتی به میان آید. ودرضمن ارگانهای مسوول عاملین قضایای خشونت علیه زنان را  مورد مجازات قراردهد.

23-Jadi98-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل، سرحدات، کوچی ها، شهدا ومعلولین، به ریاست شاه بی بی کاموی معاون کمیسیون، موافقتنامه قرضه پروژه سرک حلقوی کابل میان صندوق انکشافی سعودی وجمهوری اسلامی افغانستان مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه، پیرامون پیرامون ضرورت میکانیزم استخدام معلولان وورثه شهدا درادارات دولتی وسکتورخصوصی صحبت وتصامیم اتخاذ شد.

23-Jadi98-Aqwam.JPG 

همین ترتیب داکترمحمدآجان منگل رییس کمیسیون اقوام، قبایل، سرحدات،امورکوچی‌ها،معلولین وبازماندگان شهدا گزارش کاری کمیسیون را از جریان اجلاس روان در جلسه عمومی دیروزی مشرانوجرگه پیشکش نمود.

درگزارش آمده است کمیسیون طی نشست‌های متعدد با مسئولین وزارت اقوام، قبایل وسرحدات،  وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان، وزارت دولت در امورشهدا ومعلولین و ریاست مستقل انسجام امورکوچی‌ها موضوعات مختلف را بحث گرفته و برای حل مشکلات مردم اقدام نموده است.

به همین ترتیب روی طرح‌های قوانین، فرامین تقنینی، موافقتنامه‌ها، کنوانسیون‌ها و بودجه ملی سال مالی 1399 بحث و درآن نظریات کمیسیون مشخص شده است، علاوه برآن عرایض و مکاتیب که درموارد مختلف مواصلت نموده بود جهت اجراات به نهادهای مربوطه حکومتی فرستاده شده است.

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، طرح قانون تنظیم خدمات پستی به داخل 8 فصل و38 ماده وموافقتنامه قرضه پروژه سرک سازی ارملک، سبزک وقلعه نو میان صندوق انکشافی عربستان سعودی وجمهوری اسلامی افغانستان مطالعه و مورد تایید قرارگرفت.

هم‌چنان درجلسه کمیسیون، هیئت رهبری وشماری ازمحصلان موسسه تحصیلی خصوصی طلوع آفتاب ازجریان جلسه کمیسیون دیدارنموده ضمن مطرح نموده خواست‌های شان درمورد سویه تحصیلی استادان، سهولت ها برای محصلان معلومات داده گفتند که دراین نهاد ده ها دانشجو دربخش‌های حقوق وعلوم سیاسی، کامپیوترساینس واقتصاد مصروف آموزش اند.

23-Jadi98-Farhangi.JPG 

جلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رییس کمیسیون و اشتراک شماری از بزرگان قومی ولسوالی رودات ولایت ننگرهار دایرشد.

درجلسه درحالیکه نمایندگان اداره مستقل ارگان‌های محلی و آمرناحیه نهم شاروالی شهرجلال آباد نیز حضورداشتند درمورد عریضه اهالی متذکره مبنی بر قبول نداشتن ناحیه نهم جلال آباد از ساحه ثمرخیل به پایین، بحث وگفته شد این ساحه مربوط ولسوالی رودات می باشد ومسئولین باید در زمینه توجه نمایند.

بعد از استماع اظهارات طرفین، کمیسیون  دریافت که ناحیه نهم به صورت غیرقانونی و بدون مشورت بامردم ایجاد شده وفیصله صورت گرفت که عبدالباقی پوپل معین شاروالی‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی همراه با رییس سکتورتخنیکی ومسلکی آن اداره درجلسه روزچهارشنبه مورخ 25 جدی، به حضور ومعلومات دهد.

23-Jadi98-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی و محیط زیست به ریاست داکتر گل محمد رسولی رئیس کمیسیون، معین وزارت دولت  درامور رسیده گی به حوادث ضمن توضیحات پیرامون اجراات کاری آن اداره  در مورد  پلان زمستانی امسال  که در تفاهم با نهادهای کمک کننده ملی و بین المللی رویدست گرفته شده است معلومات داده گفت  طی این پلان وظایف و مکلفیت‌های تمام ادارات مشخص و هر اداره تا اکنون از آماده گی‌های خویش اطمینان داده اند .موصوف از حادثه برفباری و سیلاب‌ها که تا اکنون تعدادی از هموطنان ما در اثر آن شهید و مجروح گردیده اند صحبت نموده گفت به تعداد 95 هزار خانواده بیجا شده به کمک‌های زمستانی نیاز دارند که توزیع کمک‌ها برای مستحقین جریان دارد موصوف درمورد شفافیت توزیع کمک‌ها برای بیجا شده گان و برخی آماده گی های آن اداره در مرکز ولایات و ولسوالی ها و رسیده گی بهتر به متضررین حوادث احتمالی در زمستان  سالروان توضیحات ارایه نمود .

اعضای کمیسیون ضمن ابراز نگرانی از دستبرد درتوزیع کمک‌ها برای مستحقین اصلی آن ، از مسوولین ادارات عضوکمیته حالت اضطرار ووالیان خواستند که در تامین عدالت و شفافیت در توزیع مساعدت‌ها تدابیر لازم‌ را رویدست گیرند.

 23-Jadi98-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، طرح قانون تنظیم خدمات پستی به داخل 8 فصل و38 ماده مطالعه ودیدگاه های اعضا به کمیسیون ذیربط ارجاع شد.

23-Jadi98-Adli.JPG 

هم‌چنان درجلسه عمومی دیروزمشرانوجرگه گزارش اجلاس دوم کمیسیون شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات توسط قاری میرحاتم تره خیل طورذیل ارایه شد.

کمیسیون دراین زمان مطابق اصول وظایف داخلی ودرچوکات قانون اساسی کشورکارهای خویش را به پیش برده وروی 24 مورد طرح قانون، میثاق‌ها وموافقتنامه‌های بین المللی دیدگاه های خویش را ارایه نموده است وافزوداین کمیسیون علاوه ازاینکه چندین بارمقامات حکومتی را غرض استجواب فراخوانده بود، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ومسوول تلویزیون خصوصی طلوع را درمورد نشراخبار نادرست درمورد چگونگی جمع آوری مالیات ازکریدت کارت‌ها مورد بازپرس قرارداده است.

رئیس کمیسیون شوراهای ولایتی درادامه گزارش گفت دراجلاس دوم، شکایات وخواست‌های شماری ازشوراهای ولایتی بررسی وغرض اجراات به مراجع ذیربط ارجاع گردیده ودرضمن سفرهای رسمی شماری ازاعضای مجلس سنا را ترتیب ودرمورد تامین امنیت وسایرامتیازات اعضای شورای ملی به ویژه اعضای برحال واعضای پیشین مشرانوجرگه چندین بارمسوولان ذیربط را فراخوانده است.

همینگونه گزارش کاری اجلاس دوم سال اول دوره هفدهم کمیسیون اقتصاد ملی ، مالی و بودجه توسط محمد عظیم قویاش درجلسه ارایه گردید.

 برمبنای این گزارش کمیسیون اقتصاد ملی48 جلسه را تدویر نموده درآن مسوده بودجه ملی سال مالی 1399 را بررسی ودیدگاه های سناتوران درنظریه مشورتی مشرانوجرگه گنجانیده است ودرضمن طرح پیشنهادی حکومت پیرامون تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون تنظیم معاش مقامات دولتی، فرامین تقنینی شماره 351 و352درمورد ضمیمه شماره (3) قانون اصول محاکمات تجارتی را دراین کمیسیون نهایی وغرض تصویب به جلسه عمومی ارایه نموده است. سناتورقویاش افزود علاوه ازقوانین متذکره، اعضای کمیسیون دیدگاه های شانرا پیرامون پانزده عنوان قانون وده عنوان موافقتنامه ها ومیثاق های بین المللی دیگربه کمیسیونهای ذیربط ارسال نموده است ودرضمن ده ها بارارکین حکومتی به شمول وزرا را به منظورحل مشکلات مردم، نظارت ازفعالیت وکارکردهای سکتوراقتصادی واجتماعی مورد استجواب قرارداده است.