صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی

مشرانوجرگه شورای ملی، ایران را به نسبت هدف قراردادن یک طیاره ملکی که جان ده ها تن به شمول چند افغان را گرفت به بی پروایی وبی مسوولیتی متهم نمود.

 درجلسه ایکه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یاررییس مشرانوجرگه برگزارشد، اعضای مجلس، ضمن محکوم نمودن هدف قراردادن طیاره ملکی اکراینی از اثرانداخت راکت زمین به هوای سپاه پاسداران ایران که جان حدود 180 تن ازشهروندان چندین کشور را گرفت، ایران وسپاه پاسداران را به پی پروایی،بی مسوولیتی، عملکردغیرمسلکی و به توسعه طلبی وجنگ افروزی درمنطقه متهم نموده، خواهان آن شدند که این موضوع مطابق اصول بین المللی بررسی شده به خانواده های قربانیان غرامت یکسان پرداخته شود ودرضمن نماینده حکومت افغانستان دربررسی علل وعوامل این سانحه هوایی شریک باشد واجساد قربانیان افغان انتقال داده شود.

22-Jadi98-JAL1.JPG

هم‌چنان شماری ازسناتوران اظهارات امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران ایران را درمورد حضوریا خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان، مداخله درامورداخلی کشوردانسته گفتند افغانستان یک کشورمستقل است ومی‌تواند با هرکشوری مطابق منافع ملی ومیثاق‌های بین المللی برخورد وتعامل نماید وباید وزارت امورخارجه کشورگفته های وی را نیز ازمجاری دپیلوماتیک مورد پیگیری قراردهد .

درجلسه سناتوران ازراه اندازی عملیات وزارت امورداخله، درگرفتاری مجرمین جنایی درشهرکابل استقبال وپشتیبانی نموده گفتند باید مبارزه با مجرمین وگروه‌های هراس افگن دوامدارباشد وبه سایرنقاط کشورگسترش یابد و تاکید داشتند که این وزارت نام‌های کسانی که گویا تقاضای رهایی برخی مجرمین را می نمایند را افشا سازد.

سناتوران باردیگر ازبرفباری‌های اخیردرکشورکه سبب کاهش آلودگی هوا وافزایش ذخایرآبی شده است خوشبینی نمودند اما ازافزایش بی رویه نرخ مواد اولیه وسوختی شدیداً ابرازنگرانی نمودند واز ارگان‌های مسوول در رفع این مشکلات؛ خواهان اقدامات جدی شدند.

 استقبال ازدختران ماین روب ولایت بامیان بخاطرکسب مقام دوم جایزه‌ جهانی کنترول اسلحه، یاد آوری ازدستاورد یک طفل افغان درشهرتورنتوی کانادا که دربین دانش آموزان مکاتب آن شهرمقام نخست را کسب نموده است، انتقاد ازتلفات افراد ملکی درولسوالی شیندند هرات ازاثربمباردمان طیاره بدون سرنشین، تاکید بربرسی علل وعوامل سقوط دو فروند چرخبال قوای هوائی کشوردرهفته گذشته، شریک ساختن جزئیات گفتگوهای صلح قطربا مردم، رسیدگی به شکایات‌ دسته‌های انتخاباتی ازسوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی دروقت تعیین شده وبرخی مسایل دیگر درمباحث آزاد مطرح شد.

درجمع‌بندی موارد مطروحه، فضل هادی مسلم‌یارضمن ابرازتسلیت باخانواده‌های 13تن شهید افغان که درسرنگونی طیاره ی درایران جان‌های شان را از دست داده اند گفت ایجاب می نماید طبق اصول و قوانین بین المللی با خانواده‌های شهدای متذکره غرامت پرداخته شود و حکومت افغانستان دراین مورد با جانب ایرانی شامل مذاکره شود .

22-Jadi98-JAL2.JPG

 رییس مشرانوجرگه اظهارا ت فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران ایران را نظربه وضعیت موجود درمنطقه احساساتی عنوان نموده گفت: افغانستان با ایالات متحده امریکا وپیمان ناتو،موافقتنامه استراتیژیک امنیتی وازسوی دیگر با جمهوری اسلامی ایران روابط دینی، فرهنگی وهمسایگی داشته است که می‌توانیم بحث مصالحه و تفاهم را میان آنان داشته باشیم، اما تجاوز وجنگ هیچ جناح مورد حمایت ما نمی‌باشد و می‌خواهیم این معضلات ازطریق گفتگوها حل گردد، تا آرامش درمنطقه حفظ شود زیرا که جنگ وخشونت نه تنها به سود هیچ کشوری نیست، بلکه باعث چالش‌های جدید درسطح منطقه می گردد.

  رییس مجلس سنا ازاقدامات اخیررهبری وزارت امورداخله برای مبارزه با جرایم جنایی درشهرکابل حمایت وقدردانی نموده، تأکید برافزایش این تدابیرنمود تا شهریان کابل ازآسیب دزدان و جنایت کاران درامان بمانند، همینگونه خواستار آن شد اگرکدام مقام دولتی برای رهایی مجرمین پافشاری می نماید نام‌های شان ازطریق رسانه‌ها با مردم شریک ساخته شود، ضمناً ازحمله هوایی درولسوالی شیندندهرات، حمله بالای منزل آمرعبدالستارغوربندی وشهادت یک باشنده قندهارابرازنگرانی نموده به کمیسیون مربوطه وظیفه سپرد تا دراین موارد با مسوولان ذیربط صحبت نماید.

 درجلسه طبق اجندا فرمان تقنینی شماره 352 رییس جمهور درمورد ( ایزاد برخی ازمواد قانون اصول محاکمات تجارتی) که درکمیسیون‌ها مورد مطالعه قرارگرفته بود ازسوی رئیس واعضای کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه ارایه وبه اکثریت آرا تصویب شد.

 هم‌چنان ( کنوانسیون قرارداد حمل وترانزیت بین المللی کالا ازطریق جاده (سی ام آر) و (موافقتنامه قرضه آسان صندوق انکشاف عربستان سعودی درمورد تمویل اعمار100 باب مکتب درافغانستان که درکمیسیون‌ها مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط معاون واعضای کمیسیون اموربین المللی ارایه وتصدیق شد.

22-Jadi98-JAL3.JPG

 هکذا درجلسه گزارش کارکردهای اجلاس دوم دوره هفدهم تقنینی، کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات توسط قاری میرحاتم تره خیل، کمیسیون اموراقوام، قبایل وکوچی‌ها توسط داکترمحمد آجان منگل وکمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی توسط مینا شیرزاد ارایه گردید که جزئیات مفصل گزارش‌های مذکور بعداً به نشرخواهند رسید.