صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹
Meshran-logo.png
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۱ جدی ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۶ جدی

موضوعات

تاریخ

 

۱. کار در کمیسیونها.

۲. تدویر جلسه کمیته ر‌ؤسای مشرانوجرگه.

 

شنبه مورخ ۲۱ جدی ۱۳۹۸

جلسه عمومی

۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).

۲. بحث روی کنوانسیون قرارداد حمل و ترانزیت بین المللی کالا از طریق جاده CMR.

۳. بحث روی موافقتنامه قرضه پروژه اعمار ۱۰۰ باب مکتب در افغانستان میان صندوق انکشافی سعودی و افغانستان.

۴. بحث روی فرمان تقنینی شماره ۳۵۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ در مورد ایزاد در برخی مواد قانون اصول محاکمات تجارتی.

۵. گزارش کاری کمیسیونهای اقوام و قبایل ، شوراهای ولایتی و امور دینی و فرهنگی طی اجلاس دوم سال اول دور هفدهم.

 

یکشنبه مورخ ۲۲ جدی ۱۳۹۸

 

 

کار در کمیسیونها

 

دوشنبه مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۸

جلسه عمومی

 ۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).

۲.بحث روی موافقتنامه قرضه پروژه سرک حلقوی در کابل میان صندوق انکشافی سعودی و افغانستان.

۳. بحث روی موافقتنامه قرضه پروژه سرک سازی ارملک ، سبزک ، قلعه نو میان صندوق انکشافی سعودی و افغانستان.

۴. گزارش کاری کمیسیونهای مواصلات و مخابرات ، رفاه عامه ، امور تقنین ، امور بین المللی و امور زنان و جامعه مدنی طی اجلاس دوم سال اول دور هفدهم.

۵. گزارش سفر هیئت مشرانوجرگه از ولایت بدخشان .

 

سه شنبه مورخ ۲۴ جدی ۱۳۹۸

 

کار در کمیسیونها

 چهارشنبه مورخ ۲۵ جدی ۱۳۹۸

 

ملاقات سناتوران با مؤکلین

پنجشنبه مورخ ۲۶ جدی ۱۳۹۸