صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی

در جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یاررییس مجلس آجندای جلسات عمومی بعدی مشخص شد.

14-Jadi98-Komita1.JPG

طبق فیصله این جلسه؛ درنشست عمومی فردا یکشنبه بحث آزاد، کار روی طرح قانون تابعیت، بحث روی فرمان تقنینی شماره 33 رییس جمهوری درمورد ایجاد وزارت دولت در امور صلح و ارایه گزارش هیئت مجلس از کشورترکیه و درجلسه عمومی روزسه شنبه مباحث آزاد، فرمان تقنینی شماره 352 درمورد ایزاد برخی مواد قانون اصول محاکمات تجارتی، کنوانسیون قرارداد حمل وترانزیت بین المللی کالا از طریق جاده (سی ام آر)، موافقتنامه قرضه پروژه اعمار100 باب مکتب در افغانستان میان صندوق انکشافی عربستان سعودی و افغانستان و گزارش اجلاس دوم سال روان تقنینی کمیسیون اقتصاد ملی شامل آجندا شد.

و در آجندای جلسات روزهای یکشنبه وسه شنبه مورخ 22 و 24 جدی گزارش‌های کاری کمیسیون‌های اقوام وقبابل، مصؤنیت وامتیازات، اموردینی وفرهنگی، مواصلات ومخابرات، امورتقنین، امورزنان وجامعه مدنی و اموربین المللی گنجانیده شدند.

به همین ترتیب درنشست عمومی یکشنبه 29 جدی ، گزارش‌های کاری کمیسیون های اموردفاعی وامنیت داخلی وسمع شکایات و نیز گزارش کارکردهای اجلاس دوم سال روان تقنینی مشرانو جرگه ارایه خواهد شد .

14-Jadi98-Komita2.JPG

دربخش دیگرجلسه دست آوردهای سمیع الله فیضی حسین خیل یکتن از ورزشکاران رشته مبارزات آزاد که توانسته است پیروزهای زیادی را به نام افغانستان رقم زند ،مورد تحسین و تمجید قرارگرفت.

رییس مشرانوجرگه ضمن ابراز تبریکی به موصوف، گفت و رزشکاران رشته ‌های مختلف با امکانات محدود توانسته اند دست آوردهای مهم داشته باشند و خوشی‌ها را به مردم و کشورشان به ارمغان بیاورند و گفت و رزشکاران که علاقمند نشرمسابقات شان بوده باشند تلویزیون مشرانوجرگه آنرا به صورت زنده و رایگان به نشر می سپارد همینگونه ابراز آماده گی کرد که نامبرده را در مسابقه بعدی مورد حمایت قرار خواهد داد.

14-Jadi98-Komita3.JPG

درپایین جلسه تقدیرنامه و نشان مجلس ازسوی رییس واعضای کمیته رؤسا به سمیع الله فیضی حسین خیل اهدا گردید .

گفتنی است که سمیع الله فیضی از مدت 12 سال بدینسو مصروف ورزش رزمی بوده و در این مدت در 20 مسابقه بین المللی شرکت داشته و در 19 مسابقه آن به قهرمانی نایل آمده و در آخرین مورد توانسته است حریف بیلاروسی اش با باشکست مواجه و به افغانستان افتخار بیافریند.