صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۰ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه دیروز طی نشستی ،کارکردها و فعالیت های موثرعبدالحکیم دلیلی سفیرافغانستان مقیم قطر را مورد تقدیرقرارداد.

10-Jadi98-MUL1.JPG

در این نشست رییس مشرانوجرگه اظهارداشت که آقای دلیلی درسمت سفیر افغانستان در قطر با تیم کاری اش توانسته است در توسعه روابط افغانستان باکشورمیزبان، ارایه دیدگاه دولت افغانستان درمورد مسایل صلح به مقامات کشورقطر، ترغیب نهادها وسرمایه گذاران قطری برای سرمایه گزاری در کشور وتأمین روابط نزدیک با افغانهای مقیم آنکشور دست آوردهای مهم داشته باشد. فضل‌هادی مسلم‌یار افزود ایجاب می نماید تا سایرنمایندگی‌های سیاسی کشوراقدامات لازم را برای معرفی جایگاه جمهوری اسلامی افغانستان به کشورهای میزبان انجام دهند.

10-Jadi98-MUL2.JPG

دراخیررییس مشرانوجرگه تقدیرنامه و نشان مجلس رابه پاس خدمات ارزشمندعبدالحکیم دلیلی به موصوف اهدا نموده به او شان وسایرکارمندان سفارت افغانستان در قطر، آرزوی موفقیت‌های مزید نمود.

10-Jadi98-MUL3.JPG