صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دفتردمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی

شماری ازمعلولین کشورامروزخواست‌ها ومشکلات شان‌را با محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا درحالی‌که سناتوران رحمت الله اچکزی وشابی بی کاموی نیزشرکت داشتند درمیان گذاشتند.

8-Jadi98-MUL2.JPG

دراین نشست چند تن به نمایندگی مشکلات شان‌را ازرهگذرناچیزبودنحقوق اشخاص دارای معلولیت با مقایسه به بلندبودن مواداولیه وشرایط کنونی وتاخیردرپرداخت حقوق معلولین، پایین بودن سقف بودجه اداره نوایجادمعلولین به تناسب سال گذشته، عدم اجازه رانندگی به اشخاص دارای معلولیت وبرخی موارددیگرمطرح نموده، افزودنداستخدام معلولین با درنظرداشت لیاقت وشایستگی درپست‌های کلیدی وزارت دولت درامورشهداومعلولین گردیدند.

8-Jadi98-MUL1.JPG

سپس نایب اول مشرانوجرگه از فداکاری‌ها وقربانی‌های معلولین کشورکه بخاطردفاع ازتمامیت ارضی، استقلال وآزادی کشوراعضای بدن شان‌را ازدست داده به نیکویی یادآوری نموده گفت امیدواریم مراجع حکومتی برای بهبود زندگی معلولین مکلفیت‌های‌شان را ادا نمایند واطمینان داد که درراستای رسیدگی به مشکلات قشرمعلولین و ورثه شهدا درچوکات صلاحیت‌های کاری خویش تلاش خواهند کرد.