صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

درجلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمدعلم ایزدیار نایب اول مجلس، اجندای جلسات عمومی بعدی تعیین شد.

   برمبنای فیصله کمیته رؤسا درنشست عمومی اول جدی فرمان تقنینی313 درمورد انفاذ مجدد قانون تشکیل وصلاحیت محاکم عسکری واعتبارفیصله‌ها، قرارها وسایراجراات اداری محاکم عسکری وفرمان شماره307 درمورد ضمیمه شماره (1) قانون سلاح ناریه، مهمات ومواد منفلقه ودرجلسه عمومی سوم جدی طرح پیشنهادی حکومت پیرامون تعدیل وایزاد دربرخی مواد قانون تنظیم معاش مقامات دولتی وموافقتنامه همکاری‌های نظامی میان وزارت‌های دفاع افغانستان و اکراین شامل اجندا گردید.

30-Qaws98-Komita1.JPG

هم‌چنان فیصله شد که درجلسه عمومی هشتم جدی فرمان تقنینی شماره 352 درمورد ایزاد برخی ازمواد قانون اصول محاکمات تجارتی وطرح قانون تابعیت ودرنشست روزسه شنبه دهم جدی فرمان تقنینی شماره306 درمورد قانون طی مراحل اسناد تقنینی شامل اجندا گردد.

دربخش دیگرجلسه با شرکت لوی پاسوال محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت اموردخله، احمد ضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، سترجنرال  بسم الله وزیری لوی درستیزوزارت دفاع ملی وعبدالباقی پوپل معین اداره مستق ارگان‌های محلی پیرامون وضعیت عمومی امنیتی کشور، قضیه نظام الدین قیصاری درشهرمزارشریف، تلفات اردوی محلی درغزنی، تأمین امنیت شاهراه‌های عمومی، مبارزه با فساد اداری درمربوطات سکتورامنیتی وبرخی مسایل دیگر مباحثی صورت گرفت.

30-Qaws98-Komita2.JPG

نخست محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امورداخله گفت سکتورامنیتی درهماهنگی باهم عملیات دقیق را درنقاط مختلف به ویژه شمال وشمال شرق پلان نموده وبه منصه اجرا می‌گذارد وافزود آماردقیق استخباراتی  نشان می‌دهد که تلفات گروه طالبان درمقایسه به چهارسال گذشته افزایش یافته است، موصوف علاوه کردعملیات بالای منزل نظام الدین قیصاری به اساس فیصله شورای نظامی ولایت بلخ وحکم محکمه صورت گرفته وبخاطرنحوه برخورد با این قضیه هیئتی تعیین گردیده تا موضوع بررسی شود.

سرپرست وزارت امورداخله ضمن تشریح دورنمای اهداف پولیس ملی الی سال2024 گفت بخاطرمبارزه با جرایم جنایی وباندهای اختطاف پلان‌های منظم درسه حوزه شهرکابل درحال تطبیق می‌باشد وی گفت این وزارت میلیاردها افغانی را درسال روان صرفه جوی نموده وانتظارمی‌رود که این پول‌ بالای تجهیزات پولیس ملی به مصرف برسد.

سپس احمد ضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفت مرکزثقل وحضوررهبری گروه طالبان درپاکستان می‌باشد که اکثریت حملات تخریبی درداخل کشور ازآنجا رهبری ومدیریت می‌شود که ازاین موضوع نیروهای بین المللی به خوبی آگاه اند وی تصریح کرد طالبان می‌خواستند با عملیات الفتح سه تا پنج ولایت را اشغال ورهبری شانرا آنجا انتقال دهند، ولی برخلاف  با ضربات کوبنده مواجه گردیدند و تلفات شان بیست درصد افزایش یافت.

30-Qaws98-Komita3.JPG

سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی درسخنانش درمورد پروسه صلح گفت رهبری طالبان ازانسجام برخوردارنبوده وتصمیم‌گیری برای شان مشکل می‌باشد ودرضمن آخرین فیصله را سازمان استخباراتی پاکستان انجام می‌دهد.

متعاقباً سترجنرال بسم الله وزیری لوی درستیزوزارت دفاع ملی حمایت مجلس سنا را ازسکتورامنیتی سودمند دانسته، پیرامون عملیات نظامی درنقاط مختلف کشورالی اخیرماه حمل سال آینده به شمول پاکسازی شاهراه‌های عمومی ازوجودهراس افگنان معلومات مفصل ارایه کرده  گفت مبارزه جدی با فساد مالی دروزارت دفاع ملی جریان داشته وهیچ نیروی خیالی درصفوف اردوی ملی وجود ندارد.

موصوف ضمن یاد آوری ازهماهنگی خوب میان منسوبین امنیتی ونحوه استخدام اردوی منطقوی گفت به اساس گزارش‌های ابتدایی 23 تن سربازان اردوی منطقوی  درولایت غزنی ازسوی شش تن نفوذی دشمن به شهادت رسیده وتحقیقات درزمینه جریان دارد ونیز از تلاش های برای جلوگیری همچو موارد اطمینان داد.

30-Qaws98-Komita4.JPG

دراخیرجلسه، نایب اول مجلس سنا اززحمات وفداکاری‌های نیروهای دفاعی وامنیتی کشور ابرازقدردانی نموده تاکید داشت که به پیشنهادات سناتوران حین اجراات توجه صورت گیرد.