صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹
Meshran-logo.png
اجندای هفته وار مشرانوجرگه
۱۳۹۸از تاریخ ۲۳ قوس ۱۳۹۸ الی تاریخ ۲۸ قوس 

موضوعات

تاریخ

۱. کار در کمیسیونها.

۲. تدویر جلسه کمیته ر‌ؤسای مشرانوجرگه.

 

شنبه مورخ ۲۳ قوس ۱۳۹۸

جلسه عمومی 

۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).

۲. بحث روی فرمان تقنینی شماره ۳۵۶ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ در مورد تعدیل و ایزاد برخی مواد قانون رهنمای معاملات .

۳. بحث روی فرمان تقنینی شماره ۳۱۵ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ در مورد قانون طرز تحصیل حقوق.

۴. بحث روی فرمان تقنینی شماره ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ در مورد تعدیل ماده ۶۰ قانون تحصیل حقوق.

 

یکشنبه مورخ ۲۴ قوس ۱۳۹۸

 

 

کار در کمیسیونها

 

دوشنبه مورخ ۲۵ قوس ۱۳۹۸

جلسه عمومی

 ۱. بحث آزاد (الی تکمیل نصاب).

۲. بحث روی فرمان تقنینی شماره ۳۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ در مورد تعدیل برخی مواد قانون قضایای دولت.

۳. بحث روی فرمان تقنینی شماره ۳۶۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ در مورد تعدیل برخی قانون قضایای دولت .

۴. بحث روی فرمان تقنینی شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ در مورد قانون خط آهن .

 

سه شنبه مورخ ۲۶ قوس ۱۳۹۸

 

کار در کمیسیونها

 چهارشنبه مورخ ۲۷ قوس ۱۳۹۸

 

ملاقات سناتوران با مؤکلین

پنجشنبه مورخ ۲۸ قوس ۱۳۹۸