صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

 فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش با آقای پیتراشتیپانک سفیرجمهوری چک مقیم کابل ملاقات تودیعی نمود.

19-Qaws98-MUL1.JPG

دراین ملاقات آقای اشتیپانک، ضمن یادآوری ازاتمام دوره کاری اش به عنوان سفیر جمهوری چک در کابل، گفت در این مدت برای تحکیم وتقویت روابط میان دوکشوردوست به ویژه در روابط پارلمانی تلاش‌های انجام داده است.

وی با اشاره به ازسرگیری گفتگوهای صلح، ابرازخوشبینی نمود که به خاتمه جنگ وتحکیم صلح وثبات دایمی درافغانستان انجام شود و ازهمکاری‌های کشورمتبوعش دراین پروسه اطمینان داد.

19-Qaws98-MUL2.JPG

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه باابرازتشکری ازکمک وهمکاری‌های آنکشوربه مردم افغانستان وتاکید برتحکیم روابط درسطوح مختلف میان دوکشور، صلح‌ را نیازاساسی مردم افغانستان عنوان نموده گفت مذکرات که میان ایالات متحده امریکا وگروه طالبان جریان دارد ازجزئیات آن مردم افغانستان آگاهی کامل ندارند وبدون حضورنمایندگان مردم وحکومت به پیش برده می شود وتصریح کرد که طی چندسال اخیربیشترین قربانی را درامرمبارزه باتروریزم نیروهای دلیرامنیتی تحت رهبری حکومت افغانستان داده است وهرگونه

19-Qaws98-MUL3.JPG

 معامله دربرابراین قربانی‌ها برای مردم وحکومت افغانستان قابل قبول نمی باشد. همینگونه رئیس مجلس سنا ازبازدید هیئت مشرانوجرگه ازجمهوری چک یاداوری نموده، ابرازامیدواری کردکه هیئت پارلمانی آنکشورنیزدرجهت تحکیم روابط پارلمانی وتبادل تجارب ازپارلمان افغانستان بازدیدنمایندکه درزمینه ازسوی سفیرآنکشور اطمینان داده شد.

دراخیرتحایفی نیز ازسوی رئیس مجلس به سفیرجمهوری چک، اهدا گردید .