صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز با داکترعبدالصبورفخری رییس جمعیت اصلاح افغانستان ملاقات نمود.

18-Qaws98-MUL1.JPG

درملاقات ؛داکترفخری ضمن ارایه معلومات درموردفعالیت‌های این نهاد؛گفت که دررابطه به صلح کشوربرنامه های دارند که درآن به شمول سیاسیون وعلمای کشور ،همه مردم شامل باشند وطورمتحد عمل نمایند تا کشور از چالش‌های موجود نجات یابد، وازنایب اول خواست تا مجلس سنا دراین مورد نیز همکاری نماید.

نایب اول مشرانوجرگه درصبحت هایش درحالیکه ازفعالیت‌ها وکارکردمثبت نهاد جمعیت اصلاح ستایش نمود؛ تقدیرنامه مجلس را به داکتر عبدالصبورفخری اهدا نموده گفت مشرانوجرگه همواره درمورد تأمین صلح صدابلند وبه کار خود در این راستا ادامه می‌دهد اما ایجاب می نماید که اجماع داخلی میان حکومت،سیاسیون واحزاب بمیان آید وازیک قوت منسجم وارد مراحل بعدی پروسه صلح باید شد.

هکذا محمدعلم ایزدیار نایب اول مجلس سنا در نشست جدا گانه شکایت اعضای شورای اجتماعی شهرک امارات شیخ زاید شهرکابل را استماع نمود.

18-Qaws98-MUL2.JPG

آنان گفتند باوصف که برای تأسیس شهرک مذکور ازسوی کشورامارات متحده عربی حدود 270 میلیون دالرهزینه پرداخت شده اما بنابر برخی ملحوظات آنکشورحاضرنیست تا دراعمارمسجدجامع،مکتب ومرکزصحی شهرک مذکور کمک نمایند و ازسوی دیگر دروازه عمومی شهرک مسدود می باشد که مشکلات زیادی را به باشندگان به بار آورده است.

 نایب اول مجلس سنا تعهد سپرد که این موارد را بامسئولین مربوطه مطرح بحث و پیگیری قرار خواهد داد.