صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

فضل‌هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه بعد ازظهرامروز باآقای وانگ یو سفیرجدیدجمهوری خلق چین برای افغانستان ملاقات تعارفی نمود.

17-Qaws98-MUL1.JPG

در این ملاقات هردوجانب ضمناً روی گسترش وتقویت روابط، پروسه صلح افغانستان، پروژه یک کمربند یک راه، نحوه کاری مجلس سنا و تداوم کمک‌های جمهوری خلق چین تبادل نظرنمودند.

رییس مشرانوجرگه ضمن ابرازخرسندی از تقرر آقای وانگ یو به صفت سفیرجمهوری خلق چین برای افغانستان از دوستی دیرینه وهمسایگی بهتر میان دوکشوردوست یاد آوری نموده از تلاش‌های جمهوری خلق چین برای تأمین صلح در افغانستان وکمک‌های آن کشور قدردانی کرد و ابراز آرزومندی نمود که پیمانه این کمک‌ها، نظر به نیاز مندی‌های اشد کشور بیشترگردد و روابط تجارتی نیزمیان دوکشوردوست وسعت یابد.

17-Qaws98-MUL2.JPG

سپس آقای وانگ یو ،تمنیات نیک و دعوت رسمی مقامات کشورش را با رییس مجلس سنای افغانستان شریک ساخته ؛تأمین صلح درافغانستان را به نفع کشورهای منطقه به ویژه جمهوری خلق چین دانست واز اقدامات بیشترکشورش در این راستا خبرداد همچنان گفت کشور اش آماده همکاری‌های لازم بادولت افغانستان و اقدامات بیشتر برای نزدیک ساختن روابط می باشد .