صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

دومین همایش نقد، بررسی و رونمایی مجموعه آثارداکترعبدالحی الهی ورسالۀ تحت عنوان (محمدعلم ایزدیار؛ کارنامه یکساله درنیابت اول مجلس سنا) دیروزدرتالارموسسه تحصیلات عالی ولایت پنجشیرطی محفل با شکوهی درحضورداشت نایب اول مجلس سنا، شماری نویسندگان واهل خبره برگزارگردید.

این محفل‌که به ابتکارسازمان اجتماعی فکروعمل راه اندازی شده بود شماری ازمسئولین محلی، استادان ودانشگاهیان، بزرگان ومحاسن سفیدان شرکت نموده بودند. نخست نایب اول مجلس سنا با استقبال از حضورگرم مهمانان؛ طی سخنرانی گفت مرحوم عبدالحی الهی حین جهادومقاومت مردم افغانستان واوایل پسا طالبانی تلاش‌های خستگی ناپذیرعلمی وسیاسی را انجام داد که می‌توان ازوی به عنوان مرد قلم ودانش، عارف وارسته، شخیصت علمی، فرهنگی وجهادی یاد نمود که ایجاب می‌نماید دررابطه به شخصیت علمی و آثاروی که دربخش‌های مختلف می‌باشد سمینارهای علمی وتحقیقی برگزارگردد .

همچنان نایب مجلس سناضمن ارایه توضیحات پیرامون رساله تحت عنوان (محمدعلم ایزدیار؛ کارنامه یک‌ساله درنیابت اول مجلس سنا)، افزود دراین کتاب برعلاوه پیشنه‌های تاریخی شورای ملی؛ فعالیت‌ها وکارکردهای مجلس سنا، منعکس گردیده است که می‌تواند به آنهایی‌که در امورپارلمانی ودوره‌های مختلف پارلمان‌های افغانستان کسب معلومات کند؛ ممد واقع شود.

همین‌گونه سخنرانان‌هریک عبدالحفیظ منصورنویسنده ونماینده مردم دردوره ولسی جرگه، شمس‌الحق آرینفرنویسنده وپژوهشگر، محمد اکرام اندیشمند نویسنده ومشاور فرهنگی دفترنیابت اول مجلس وتدوین کننده رساله مذکور، عزیزاحمدحنیف استاد دانشگاه وسایرسخنرانان ضمن به بررسی گرفتن آثار دوکتورعبدالحی الهی، ازوی به مثابه شخصیت عملی، فرهنگی، دانشمند توانا وازپیشکسوتان مکتب نهضت اسلامی یاد نموده واز برخی آثارارزشمند داکترعبدالحی الهی چون: اسلام مكتب اعتدال، حكومت و حكومت اسلامی، علم و انقلاب اسلامی، فلسفه دين واسرارتعليمات اسلام، علم اصول دين، مرزهای تيوری شناخت درفلسفه، هستی ومقدمه شناخت آن، جهان وطبيعت، شناخت انسان، عرفان و اخلاق، فلسفه اجتماعی و قانون، فلسفه تاريخ، مسايل جهان بينی اسلامی و چهار گفتارنام بردند.

همین‌گونه سخنرانان ضمن نقد وبررسی‌ها و تأکید برخواندن رساله (محمدعلم ایزدیار؛ کارنامه یک ساله درنیابت اول مجلس سنا)؛ این اثررا با اهمیت دانستند که دربرگیرنده پیشنه تاریخی دوره‌های تقنینی شورای ملی، فعالیت‌های مجلس سنا ،بخصوص معرفی کارکردهای محمدعلم ایزدیار درموقف نایب اول مجلس سنا می‌باشد .