صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

داکتر محمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز شکایت شماری از وکلای گذر قلعه قاضی ناحیه سیزدهم شهرکابل رامبنی بر غصب زمین‌های شان استماع نمود.

11-Qaws98-MUL1.JPG

دراین ملاقات چندتن به نمایندگی ازاشتراک کننده‌گان شکایت داشتند باوجود که قباله‌های شرعی دارند اما ازسوی افراد زورمند باساختن قباله‌های جعلی وتهدید زمین‌های‌شان درساحه یاد شده غصب شده است، آنان در این زمینه آمرحوزه سیزدهم امنیتی پولیس را نیز به بی توجهی متهم نموده گفتند زمانیکه به وزارت شهرسازی ، شاروالی و قوماندانی امینه کابل جهت پیگیری شکایت شان مراجعه نمودند مسئولین درمورد آن تا اکنون اقدام نکرده است.

نایب دوم مشرانوجرگه با آنان تعهدسپرد که درمورد شکایت شان به مسئولین مربوطه درتماس خواهدشد.