صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۶ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات کمیسیون های مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت.

        به سلسله مباحث پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی 1399،  کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش رئیس کمیسیون به روز سه شنبه نشست فوق العاده را برگزار نمود.

     دراین نشست درحالیکه نماینده ریاست خزاین وزارت مالیه نیزحضورداشت، معین وزارت احیأ وانکشاف دهات، درمورد 13 برنامه انکشافی آنوزارت توضیحات ارایه نمود، که ازسوی کمیسیون اطمینان داده شد که دیدگاه ایشان شامل نظریات پیشنهادی مجلس سنا خواهند شد.

    طبق یک خبردیگر، درجلسات  جداگانه امروزکمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، وزرای امورزنان، عدلیه، کار واموراجتماعی، معین مالی واداری وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل، معین وسرپرست وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان، معین اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست درحضورداشت رئیس عمومی بودجه ونماینده خزاین وزارت مالیه، گزارشات شانرا درمورد چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی سال مالی 1398 ارایه نموده ، خواست‌ها وملاحظات شانرا درمورد مسوده بودجه ملی سال مالی آینده ارایه نمودند که ازسوی کمیسیون به ذوات متذکره اطمینان داده شده که موارد مطروحه را با معین مالی وسایرمسوولان ذیربط وزارت مالیه درمیان خواهند گذاشت تا درمسوده بودجه شامل ساخته شود.

6-Qaws98-Mali.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی، رؤسای  جامعه مدنی وشورای هماهنگی ولایت کندهار همراه با شماری ازجوانان آنولایت اشتراک نمودند.

    دراین جلسه ایشان ازکارکردها وخدمات محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به نیکویی یاد آوری نموده گفتند وی همواره مشکلات مردم را شنیده وبه بخاطرحل آن تلاش‌های پیگیری را انجام داده است که به همین منظورجوانان ولایت کندهار به وی تقدیرنامه را اهدا می نماید، تا درآینده بیشترازین درخدمت هموطنان عزیزقرارداشته باشد.

   سپس رئیس کمیسیون ازتقدیرمعنوی فعالان جامعه مدنی ولایت کندهارابرازامتنان نموده اطمینان داد که مثل گذشته درخدمت مردم قرارخواهند داشت.  

 6-Qaws98-Dfai.JPG

    درجلسه کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمدرسولی رئیس کمیسیون،  پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی 1399 بحث صورت گرفته، نظریات و پیشنهادات سناتوران به کمیسیون مربوطه راجع گردید.

 همینگونه در جلسه پیرامون آلودگی هوای شهر کابل و بلند رفتن قیمت مواد خوراکی و مواد سوختی وکاهش وزن نان در خبازی ها صحبت به عمل آمد و فیصله شد تا مسوولین مربوطه دریکی از جلسات بعدی کمیسیون توضیحات ارایه نمایند. همین گونه درجلسه از عدم پرداخت معاش وامتیازات چند ماهه داکتران وپرسونل صحی شفاخانه های ولایتی ولایات بغلان و سمنگان شدیداً انتقاد گردیده تاکیدشدکه وزارت صحت عامه در زمینه رسیده گی عاجل نموده و در قسمت تأخیر آن نیز به کمیسیون پاسخ قناعت بخش ارایه نمایند.

 6-Qaws98-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی شماره 351 درمورد ضمیمه قانون اصول محاکمات تجارتی مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

    دربخش دیگرجلسه پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی 1399 به ویژه وزارتهای معارف، تحصیلات عالی، ارشاد، حج واوقاف، اکادمی علوم افغانستان، رادیو تلویزیون ملی، تربیت بدنی واحصائیه مرکزی صحبت ودیدگاه های اعضا درزمینه مطرح شد.

    دراخیرجلسه پیشنهادات مردم نورستان ازسوی عبداللطیف نهضت یار درمورد بودجه ملی چنین ارایه شد که مردم آنولایت خواهان احداث ده کیلومترسرک ویک پل کانکریتی ازقریه کلتن الی پشوک ولسوالی نورگرام بوده ودرضمن خواهان احداث 6 کیلومتر جاده دردره های بلکتول ودیسنگل ولسوالی واما می باشد که باید درزمینه توجه صورت گیرد. همچنان سناتور مینا شیرزاد یک سلسله پیشنهاداتی باشندگان ولایت ننگرهار را مطرح نمود تا درمسوده بودجه ملی گنجانیده شود.

6-Qaws98-Farhangi.JPG 

    درجلسه کمیسیون امور شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، ضمن بحث پیرامون  مسوده بودجه ملی سال مالی 1399 ، پیشنهاد گردید که یک باب  مکتب ابتدائیه ذکوردر ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان نیازمی باشد، ایجاب می نماید که کمیسیون اقتصاد ملی این موضوع را درج نظریاتی پیشنهادی مجلس سنا نماید.

   هکذا در جلسه موافقتنامه تاسیس بانک اطلاعاتی قاچاق کالا و جرایم گمرکی سازمان همکاریهای اقتصادی و معاهده مشارکت استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وترکمنستان مطالعه و مورد تائید قرارگرفت. 

  درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، پیرامون فرامین تقنینی درمورد ایزاد وتعدیل دربرخی ازمواد قانون قضایای دولت بحث صورت گرفت و فیصله به عمل آمد جهت وضاحت بیشتر درزمینه رئیس امورتقنین وزارت عدلیه دریکی ازجلسات اشتراک نماید.

6-Qaws98-Adli.JPG 

   درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل، شهداومعلولین به ریاست داکترمحمدآجان منگل رئیس کمیسیون، روی گزارش دفترکمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان مبنی بربیجاه شدن حدود375هزاردرسال روان بنابرجنگ وناامنی ها صحبت گردیده، ازمسوولین ذیربط حکومتی خواسته شدتادرقسمت وضعیت بیجاه شده گان توجه جدی مبذول بدارند.

6-Qaws98-Aqwam.JPG 

    همینگونه درجلسه ضمن رسیدگی به عرایض واصله، پیرامون مسود ه بودجه ملی سال مالی 1399 بحث گردیده، دیدگاه ها ونظریات مشورتی سناتوران به کمیسیون مربوطه راجع گردید.