صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

مورخ ۳ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

اعلامیۀ مطبوعاتی مشرانو جرگۀ شورای ملی

 مشرانوجرگه شورای ملی، حرکت جسورانه وواکنشی یکتن ازجوانان مسلمان را که ازسوزانیدن پاره های قرآنکریم توسط یکی ازخشن ترین چهره های کفری در ناروی ، جلوگیری کرد را با سپاس وافتخار فراوان می ستاید.

گزارش های رسانه‌های اجتماعی حاکیست که اخیرا شخص گمنامی باکینه توزی ولجاجت دین ستیزانه، اوراق قرآنکریم را در کشور ناروی در انظارعامه آتش میزند یکتن ازجوانان مسلمان که متوجه این حالت حساس میگردد با یک حمله کاملا عیار، شخص آتش افروز را عقب میزند واز سوزانیدن متباقی اوراق قرآنکریم جلوگیری می نماید که حالا این واقعه، غوغای را در سراسر جهان ایجاد کرده است واحساسات مذهبی مسلمانان جهانرا بر انگیخته است.

مشرانو جرگۀ شورای ملی با محکوم نمودن شدید این عمل ضد اسلام وضد بشری، خاطر نشان می سازد مسلمانان در حالیکه به هر چار کتاب آسمانی ایمان دارند و این کتب را نماد یکتا پرستی در تاریخ اعتقادی بشر میداند هیچ تخطی وتعارضی را به اعتقادات متنوع ملل جهان پذیرفتنی نمیداند وبه هر عقیده ی که اهانت شود آنرا جرم می پندارد و انتظار دارد که ساز مان ملل متحد به ویژه کشورهای اسلامی وسایر نهاد های حقوق بشری؛ باید در برابرهمچو تعارضات بیشرمانه ایکه آتش فتنه وشیطنت را در روی گیتی مشتعل می گرداند بی تفاوت نباشند، امروز نزدیکی، هم پذیری وگفتگو های سالم تمدن‌ها وبه ویژه ادیان آسمانی مطرح بحث است نه خشونت های لجوجانه و دین ستیزیزانه ایکه معمولا خط سرخ اعتقادی را نشانه بگیرد زیرا می شود اهانت به اعتقادات انسانها به شورش ها ودرد سرهای بزرگ ومهار نشدنی در این کره خاکی مبدل شود.

مجلس سنا با اینکه خواهان رسیده گی فوری وهمه جانبه به این اهانت غیر قابل تحمل می باشد از نهاد های معتبروجهانشمول حقوقی ،مدنی، کنفرانس کشور های اسلامی و به خصوص از حکومت ناروی تقاضا می نماید که این شخص متعرض به دین وآیین کتله وسیع مسلمین جهان را مورد باز پرس ومجازات جدی قرار دهند و برای جلوگیری ازهمچو رویداد های زننده، ضد ارزشها ومقدسات اسلامی ما، تدابیر مقتضی اتخاذ شود .

محمد علم ایزدیار

نایب اول مشرانو جرگه