صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۷ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی  

اعلامیۀ مشرانوجرگه شورای ملی!

    فضل‌هادی مسلم یاررییس،هیئت اداری واعضای مشرانوجرگه ودارالانشای این مجلس،عمیق‌ترین تأثرات قلبی خود را به مناسبت فاجعه بزرگ انسانی، ناشی ازحمله تروریستی که دیروزدرمسجد جامع جودرۀ ولسوالی هسکه مینۀ ولایت ننگرهاردرهنگام ادای نمازجمعه به وقوع پیوسته بود به مردم دردمند ولایت ننگرهار، هموطنان متدین وکافه امت مسلمه عرض تسلیت نموده واین عمل ننگین وضد ارزش‌های مذهبی مسلمانان جهان را با شدید ترین الفاظ تقبیح ومحکوم می‌نماید .

      تروریستان نامسلمان ودشمنان افغانستان، با دوبم‌گذاری درداخل مسجد هنگام ادای نمازجمعه، ازمحراب تاسقف وپهنای مسجد را فروریختاندند و جان ده‌ها تن از جوانان و بزرگان با دیانت را حین فریضه الهی گرفتند.

   مشرانوجرگه، به جوامع اسلامی، جامع جهانی وسازمان ملل متحد اعلام می‌دارد که دشمنان معلوم الحال افغانستان با تربیت، تجهیز، لانه سازی، حمایت واعزام پی در پی تروریستان، دست ازبربادی افغانستان ومردم آن برنمی‌دارند وبا راه اندازی ترورهای هدفمند استخباراتی وانفجارنهادهای اقتصادی، تعلیمی، فرهنگی واجتماعی، حتی مساجد واماکن مقدسه کشورمارا را مورد حمله قرارمی‌دهند که ازجمله در دوانفجار دیروز درمسجد جودره به ده‌ها تن ازهموطنان متدین ما را شهید ومجروح ساختند.

      ازآنجاییکه آدرس ومنبع ترور واختناق دراین گوشۀ ازجهان، واضح است امید که نهادهای مسوول بین المللی درقبال این وضعیت خونباری‌که همه روزه درافغانستان ادامه دارد خاموش ننشسته درمقابل ترور وعوامل آن مبارزه جدی وموثر نمایند ورنه تروریزم اعم ازطالب وداعش وامثالهم به مرور زمان عالم بشریت را به خطرات جدی مواجه نموده، آنوقت ازکنترول خارج خواهند بود.

     مشرانوجرگۀ شورای ملی درحین حال ازعدم کشف ومهارهمچو رویدادها ازسوی ارگان‌های کشفی وامنیتی انتقاد نموده، ازحکومت افغانستان می‌خواهد که درتداوی مجروحان، وارسی ازفامیل‌های شهدا ومبارزه ومقابله بی امان دربرابر تروریستان وحامیان شان، تمام توجهات خود را مبذول بدارد.

فضل هادی مسلم یار

رئیس مشرانوجرگه شورای ملی