صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه، امروزروی موارد مختلف تدویریافت.

      درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، با معین مسلکی وزارت امورزنان، مسوولان وزارت امورداخله وجمعیت هلال احمرافغانی درمورد بی سرنوشتی متضررین مراکزحمایوی، رسیدگی به دوسیه های نسبتی این قشر، چگونگی ادغام مراکزحمایوی به نهادهای حکومتی وبرخی مسایل دیگر که حین بازدید هیئت کمیسیون ازمراکزحمایوی یاد داشت گردیده بود مطرح شد.

    معین وزارت امورزنان درپاسخ هایش گفت مسوولیت مراکزحمایوی به دوش انجوها می باشد وازاین مراکز، زنان متضرر می توانند درمدت دو یا سه ماه که سرنوشت شان ازسوی ارگان های عدلی وقضایی مشخص می گردداستفاده نمایند وافزود وزارت امورزنان تلاش های زیادی را انجام داده که این مراکزبه دولت تعلق گیرد ولی هنوزنتایج مثبت به دست نیامده است اما این وزارت توانسته که حدود هشتصد زن را در22 ولایت بخاطرگزارش دهی توظیف نماید.

     معین وزارت امورزنان درادامه سخنانش گفت بخاطرجلوگیری ازاین معضل در250 ولسوالی کشور برنامه آگاهی دهی ازحقوق خانواده انجام شده ودرضمن مقامات کشورحکم صادر نموده اند که درپنجاه جریب زمین مراکز توانمند سازی زنان ایجاد گردد که با استفاده ازاین فرصت برای زنان کورس های سواد آموزی، کمپیوتر، حرفه وسایرضروریات درسال آینده مورد تطبیق قرارخواهند گرفت.

       سپس مسوولان اداره جمعیت هلال احمرافغانی ضمن ارایه توضیحاتی گفتند مطابق طرزالعمل درمرستون ها زنان بیوه وزنان روانی جذب می گردند که درحال حاضر درپنج مرستون بالاتر از900 تن جذب می باشد وافزودند این جمعیت برای اطفال زنان بیوه زمینه آموزش را مساعد نموده وتلاش نموده است که زنان بیوه خودکفا شوند اما این نهاد بودجه کافی برای مریضان روانی دراختیارندارد.اعضای کمیسیون با استماع توضیحات ایشان فیصله نمودند که مراکزحمایوی تحت کنترول دولت قرارگیرد ویا اینکه مانند محبس یک مرکزحمایوی ایجاد گردد وکمیسیون درزمینه همکاری خواهند کرد.

 17-Mizan98-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون امور دینی ، فرهنگی و تحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار  رئیس کمیسیون، پیرامون نتایج سفر نظارتی به ولایات کشور بخصوص ولایت پنجشیر صحبت گردیده از کار و فعالیت مسوولین در ولایت پنجشیر به نیکوی یاد آوری گردیده و به پاس خدمات وشفافیت کاری ولسوال ولسوالی شتول در انجام وظایف امور محوله مورد تقدیر قرار گرفت .

در بخش دیگر رئیس اجرائیه اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی پیرامون نقش و فعالیت موسسات تحصیلی خصوصی در سطع کشور ،دستاوردها در عرصه امور تحصیلی توضیحات ارایه نموده گفت در چوکات موسسات تحصیلی خصوصی برای در حدود بیش از 12 هزار از استاتید علمی مصروف تدریس میباشد وی از اعضای کمیسیون خواست تا در قسمت حل مشکلات موسسات و پوهنتونها های خصوصی  رسیده گی نمایند و  خواهان تشکیل یک کمیسیون مشترک متشکل از اعضای شورای ملی ،وزارت تحصیلات عالی ،نهاد های تحصیلی کشور ، ریاست جمهوری ایجاد و در تصویب و نهایی کردن مقرره برای نهاد های تحصیلی خصوصی گردید قرار کمیسیون برآن شد مسوولین وزارت تحصیلات عالی و  نهاد های مربوطه غرض وضاحت در زمینه  در یکی از جلسات کمیسیون دعوت گردند .

 17-Mizan98-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرفرهاد"سخی" رئیس کمیسیون با حضورداشت رئیس قونسلی وزارت امور خارجه ورئیس پارلمانی آن وزارت  پیرامون مشکلات دراخذ ویزه کشورپاکستان، عدم رسیده گی به مشکلات مهاجرین افغان درترکیه وکشورهای دیگرو چگونگی اجراات آن وزارت درمورد 17 عراده موترهای باربری که درجلسات قبلی روی آن بحث صورت گرفته بود با مسؤلین وزارت امورخارجه مطرح بحث قرارگرفت.

رئیس امور قونسلی وزارت امورخارجه گفت که درمورد مشکلات ویزه واخذ پول توسط کمیشنکاران با مسؤلین پاکستان چندین مراتبه مباحث صورت گرفته که به تعداد 12 تن ازکمیشنکاران به همکاری ریاست امنیت ملی دستگیرشده وبررسی درین مورد جریان دارد تا عده یی دیگررانیز دستگیرنمایند تا مشکلات مردم ازاین ناحیه مرفوع گردد. ازسوی دیگر توزیع بیش از2000 ویزه درروز وتقاضای اخذویزه بیش از15 هزاز خود مشکل زا می باشد به همین دلیل هزاران هموطن ما درلست منتظرین میمانند که باعث ایجاد بیشترمشکلات به آنان می گردد وافزود که گفتگوها درین مورد جریان دارد ووزارت خارجه تلاش می نماید تا راه حل مناسب برای معضل جستجونماید. همچنان اعضای کمیسیون برخورد نامناسب عساکر ترکی با مهاجرین افغانستان درکشور ترکیه که ازطریق صفحات اجتماعی به نشررسید وسبب تخریش اذهان عامه گردیدرا غیرمسؤلانه وغیرقانونی دانسته گفتند که وزارت خارجه ازطریق مجرای دیپلوماتیک موضوع را بررسی نموده کمیسیون را کتبا درجریان قراردهند.

هکذا اعضای کمیسیون یاداوری نمودندکه وزارت امورخارجه درقسمت توقف 17 عراده موترهای باربری درمرزپاکستان وافغانستان تااکنون ازاجراات خویش کمیسیون را درجریان قرارنداده است وتاکیدشد که آن وزارت به منظورجستجوی راه حل درزمینه ازمجاری دیپلوماتیک با مسؤلین وزارت خارجه پاکستان تلاش نموده ازاجراات خویش این کمیسیون را درجریان قراردهند.

 17-Mizan98-BIo.JPG

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون ، با اشتراک رئیس دفتر حمایت قانون یوناما در مورد پیشرفتهای قانون اشاعه وثبت دارایی مقامات و کارکنان دولتی و کود جزا مباحثی صورت گرفت همچنان رئیس دفتر حمایت قانون یوناما  در قسمت ثبت دارای هایی اعضای شورای های ولایتی و شوراهای ولسوالی نیز طالب معلومات گردید که ریئس کمیسیون ، در روشنایی ماده 154 قانون اساسی توضیحات مفصل ارایه نمود و  قناعت وی فراهم گردید  .  ونیز رئیس کمیسیون در قسمت کود جزا که فعلا در کمیسیون اختصاصی ولسی جرگه تحت کار است و بعد از طی مراحل قانونی به مشرانوجرگه مواصلت میگردد توضیحات مفصل ارایه گردید در اخیر خانم رومانا تقاضا نمود تا پلان سال 1399 مشرانوجرگه در خصوص مبارزه علیه فساد اداری کتبآ برای شان ارسال گردد که از جانب کمیسیون وعده همکاری صورت گرفت .

17-Mizan98-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون ،رئیس عملیاتی و تخنیکی شرکت مخابراتی سلام پیرامون نصب تاور ها و آنتن های مخابراتی ،ارایه معلومات در مورد خدمات شرکت سلام که گفته میشود که این شرکت با ورشکستگی مواجه میباشد ، کمبودسیمکارت سلام در بازار، عدم پرداخت پول اجاره تاورها به مالکین جایداد، چگونگی پیشرفت پروژه های فایبر نوری از جمله پروژه فایبر نوری واخان و بدخشان ،غیر فعال بودن شبکه های مخابراتی در ولایات در روزهای انتخابات واکنون در برخی مناطق شب هنگام مباحثی صورت گرفت.

نخست رئیس عملیاتی وتخنیکی شرکت مخابراتی سلام ضمن ارایه توضیحاتی درمورد نحوه ارایه خدمات این شرکت گفت افغان تیلی کام و سلام یک شرکت دولتی بوده و تسهیلات لازم برای ارایه  خدمات مخابراتی مانند سایر شرکتهای مخابراتی را ندارد و از سوی حکومت برای این شرکت هیچ نوع کمک سپسایدی صورت نمیگیرد، اما برعکس آن  فشار وارد میگردد تا عواید شرکت بلند برود وی افزود این شرکت با تهدیدات بلند امنیتی روبرومیباشد روی همین ملحوظ است که از مدت سه سال بدینسو مانمتوانیم فایبر نوری را درشهر شبرغان وصل نمائیم موصوف گفت سیمکارتهای سلام در بازار و مارکیتها زیاد است؛ اما در توزیع آن برای مشتریان از احتیاط لازم  کار میگیریم زیرا برخی افراد با استفاده از نام و تذکره اشخاص بطور غیر قانونی از سیمکارت های این شرکت  استفاده مینمایند وافزود فایبر نوری واخان _ بدخشان از سوی چینایی تیلی کام تطبیق میشود که سروی آن تکمیل گردیده است و متباقی کار پروژه تا هنوز آغاز نگردیده است .موصوف مشکلات امنیتی را یکی از عوامل عمده غیر فعال بودن شبکه های مخابراتی دربرخی  ولایات عنوان نموده گفت در ولایت ارزگان مایکروف و فایبر نداریم و خدمات مخابراتی از طریق ستلایت با کیفیت پائین صورت میگیرد.

با استماع گزارش موصوف ،رئیس  کمیسیون فیصله نمود تا هرچه زودتر طرح را جهت بهبود وضیعت شرکت سلام و افغان تیلی کام تهیه نموده وبا کمیسیون شریک نماید تا با مقامات ذیصلاح  کمیسیون طرح را شریک ساخته و در راستای حل این مشکل اقدامات عملی نمایند  و نیزتاکید شد  شرکت سلام از سوی حکومت مورد حمایت همه  جانبه قرار گیرد تا زمینه رقابت در بازار میان شرکتهای خصوصی مخابراتی بمیان آید .

 17-Mizan98-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمدرسولی رئیس کمیسیون، پیرامون موجودیت فساد ودستبرد در آمریت شهداو معلولین ولایت فاریاب ابراز تأسف ونگرانی نموده افزودند متآسفانه به عوض وارثین شهدای حقیقی و معلولین واقعی برای کارت های که طور خیالی در سالهای قبل توزیع شده بوده امتیاز پرداخت می شود ولی برای افراد واقعی به بهانه های عدم تخصیص و بودجه پاسخ رد داده می شود ودرزمینه فیصله به عمل امد تا وزیر دولت در امورشهدا در یکی از جلسات بعدی کمیسون در زمینه توضیحات ارایه نماید.

همینگونه درجلسه دررابطه به فرارسیدن فصل زمستان ومشکلات ناشی از آن صحبت گردیده قرارشد تا در جلسه روز دوشنبه هفته بعدی مسوولین جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت از آماده گی های آن اداره در زمستان پیشرو توضیحات ارایه نماید.

 به همینگونه سناتوران پیرامون مشکلات تعدادی از معلمین مکاتب برخی ولسوالی های نا امن ولایت بدخشان که از تهدید مخالفان مسلح، ولسوالی را ترک و به شهر فیض آباد ولایت بدخشان مسکن گزین شده اند و چگونگی سرنوشت کاری شان در معارف مشخص نیست ومسوولین محلی معارف بدخشان نیز پاسخ روشن وقناعت بخش در این زمینه برایشان ارایه نمی نماید، بحث صورت گرفته وتصمیم برآن شد تا معین وزارت معارف ورئیس معارف ولایت بدخشان در یکی از جلسات بعدی کمیسیون در زمنیه توضیحات ارایه نمایند ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

17-Mizan98-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امور اقوام و قبایل به ریاست داکتر محمد آجان منگل  رئیس کمیسیون، روی مشکلات یکتعداداز  معلولین وورثه شهدا ، مبنی برعدم پرداخت  معاشات شان  صحبت وقرار شد مسوولین معلولین وورثه شهدا ولایت پکتیا در جلسه آینده کمیسیون اشتراک و به پرسشهای اعضای کمیسیون پاسخ ارایه نمایند.

در بخش دیگر برعلاوه بررسی عرایض واصله، اعضای کمیسیون نگرانی شانرا از اخراج 42 تن از مهاجرین افغانی  مقیم کشور آلمان ابراز نموده و از وزارت امور مهاجرین  وعودت کننده گان تقاضا بعمل آمد که  برای مهاجرین در  زمینه کمکهای عاجل اقدامات لازمرا رویدست گیرند.

17-Mizan98-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایات واصله  مبنی برعدم اجرای تعهد مسئولین پوهنتون امریکایی ها  که گفته می‌شود به اثرپیشنهاد وزیراسبق وزارت تحصیلات عالی که موصوف بعداً منیحث رئیس پوهنتون مذکور ایفای وظیفه می نمود، موازی 74 جریب زمین را دراختیار پوهنتون مذکور قرارداده است ودرمقابل مسوولان پوهنتون تعهد نموده اند که سالانه بورسیه های رایگان را برای محصلین درنظرگرفته و به شکل غیرانتفاعی فعالیت می‌نمایند ولی تاکنون مسوولان این پوهنتون به تعهدات خویش عمل نکرده بلکه فیس گزاف نیز اخذ می نماید که این امرسبب شد، تا رئیس جمهورکشور به وزارت تحصیلات عالی هدایت دهد که به اثرعدم اجرای تعهدات پنجاه فیصد زمین دوباره مسترد گردد که متاسفانه وزارت تحصیلات عالی نه تنها قادر به استرداد ملکیت نگردیده بلکه مسئولین پوهنتون امریکایی به نقض مقررات دوام داده است.

    کمیسیون با بحث موضوع درنشست امروزی فیصله نمود که وزارت تحصیلات عالی و رئیس پوهنتون امریکایی ها درجلسه آینده اشتراک ورزد درغیرآن، موضوع عنوانی لوی سارنوالی ارجاع خواهند شد.

    هکذا شکایات متقاضایان اخذ ویزای هندوستان ازشرکت سیاحتی شهیر با رئیس افغان تور وزارت اطلاعات وفرهنگ و رئیس شرکت مذکورمطرح شد.

 رئیس افغان تورگفت شرکت شهیر قراردادی را با سفارت هندوستان  به امضا رسانیده که دربرابرطی مراحل ویزه سی صدو پنجاه افغانی اخذ می نماید.

   اعضای کمیسیون رئیس افغان تور را به بی خبری ازقوانین متهم نموده گفتند نفس قرارداد فی مابین شرکت شهیروسفارت هند بدون هماهنگی وزارت امورخارجه غیرقانونی بوده ودرضمن شکایات واصله حاکی ازآن است که شرکت شهیردربدل 70 الی 100 دالرودرمواردی هم 200 الی 300 دالردربدل درخواستی ویزه اخذ مینمایند که باید این موضوع مورد بررسی قرارگیرد ودرضمن فیصله گردید که  رئیس افغان تور درجریان یک هفته تمامی شرکت های سیاحتی به شمول شرکت شهیررا  احضار وبه آنها تفهیم نمایند که حق تماس با نماینده گان دول خارجی را بدون هماهنگی وزارت امورخارجه ندارند ودرصورت بروزشکایت مجدد موضوع از مجاری عدلی وقضایی پیگیری خواهد شد. همچنان به مسئولین شرکت شهیر هدایت داده شد که با هماهنگی وزارت امورخارجه درراستای قانونمند سازی فعالیت شان مبادرت ورزند درغیراینصورت به لغوجوازایشان  اقدام خواهدشد.

    هکذا شکایت ده ها تن تاجرکه ازپاکستان واردات دارند با رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه ومسوولان شرکت های ترانسپورتی مطرح شد.

17-Mizan98-Shikayat.JPG 

      ایشان مدعی اند بخاطرانتقال اموال به داخل کشوربا شرکت های ترانسپورتی قرارداد نموده اند ولی حین مواصلت اموال درگمرک ننگرهار، وسایط باربری ترانسپورت ها به علت افزایش وزن بار شش برابر جریمه گردیده است ودرضمن مسئولین شرکت های ترانسپورتی با افشاگری بعضی موارد ازعملکردهای غیرقانونی درگمرکات روشنی انداخته گفتند قبل وبعد ازتاریخ توقف کالای وارداتی شرکت ها، دربدل پرداخت محصول 450 هزارافغانی،  فی عراده وسایط باربری بدون درنظرداشت وزن ازگمرک عبورمی نمودند ولی 12 عراده واسطه که اضافه باربود هنگامی که وارد گمرک گردیده بود با هیات وزارت مالیه  روبرو گردیده وهیئت به توقف اموال حکم نموده است.

سپس رئیس گمرکات با ارائه وضاحت گفت تا اکنون هدایت مشخص وزارت مالیه دراین زمینه مواصلت ننموده است ، اعضای کمسیون ضمن استماع اظهارات ایشان، با اشاره به مواردی ازاجراات غیرقانونی طرفین افزودند وزارت مالیه با هماهنگی عارضین ونماینده گان ادارات محلی ننگرهاراین موضوع را با اعزام هیات به گونه قانونی حل نمایند درغیرآن، موضوع به لوی سارنوالی محول خواهدشد.

همینگونه شکایت ده ها تن افسران وسربازان معلول اردوی ملی مبنی توقیف وبرخورد خشن پرسونل قومندانی لوای حمایه وگارنیزیون کابل با کلیه معلولین واخراج اجباری آنها ازالحاقیه نمبر2 چهارصدبستر درحضورداشت رئیس پیژنتون وزارت دفاع ملی مطرح گردید که موصوف اطمینان داد که درمشوره با مقامات وزارت به شکایت عارضین اقدام خواهند کرد.

         دراخیرجلسه، موضوع عدم نشراخباروگزارشات مربوط به مشرانوجرگه ازطریقرادیو-تلویزیون ملی  با معاون ورئیس نشرات آن اداره مطرح گردید.

     مسوولان ضمن ارایه توضیحاتی گفتند باتوجه به نیازمندی تطبیق اصلاحات وریفورم اساسی درساختارتشکیلاتی ومیتود نشرات هم اکنون نشرات این تلویزیون به سیستم HD عیارگردیده ولی اخباررواصله ازآدرس مشرانوجرگه به این سیستم عیارنمی باشد ازاین لحاظ درنشرگزارشات سکتگی رونما گردیده است.

با استماع توضیحات ایشان، کمیسیون به ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه، هدایت سپرد تا مطابق به سیستم نشراتی تلویزیون ملی گزارشات وتصاویر شانراعیارسازند.