صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱ حوت ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا درحضورداشت معاون نظامی لوی سارنوالی مجدداً شکایت شماری ازباشندگان واصل آباد ناحیه هفتم شهرکابل را مبنی برعدم رسیدگی به پرونده قتل یکتن ازجوانان آن محل ازسوی مسوولین حوزه هفتم پولیس درمیان گذاشت.

دراین نشست که برخی ازنمایندگان مردم درشورای ملی نیزشرکت داشتند، قراربود سرپرست وزارت امورداخله، رئیس عمومی تحقیقات جنایی آن وزارت وقوماندان امنیه کابل و نیزپیرامون چگونگی قضیه توضیحات ارایه می نمودند؛ اما آنان بنابردلایل مختلف دراین نشست حضورنیافتند .

نخست معاون ریاست تحقیقات جنایی وزارت امور داخله  در این مورد گفت  ارزیابی های همه جانبه تیم بررسی درقضیه پیش آمده درناحیه هفتم شهرکابل تکمیل گردیده وبزودی دوسیه آن به سارنوالی نظامی ارجاع می گردد.


17-Mizan98-MUL5.JPG

همینگونه دگرجنرال عبدالفتاح عزیزی مرستیال نظامی لوی سارنوالی گفت قبلاًازسوی این اداره طی مکتوبی از وزارت امورداخله خواسته شده است تا نتیجه بررسی‌ها درمورد قتل حسام الدین را با این نهاد شریک سازد؛ واطمینان دادکه حین مواصلت دوسیه به سارنوالی نظامی مورد پیگیری جدی قرار می گیرد.

سپس نایب اول مشرانوجرگه ضمن انتقاد ازعدم حضورمسوولین، سرپرست وزارت امورداخله راشخص بی کفایت خوانده گفت بی تفاوتی قوماندان امنیه کابل نشاندهنده سهل انگاری آنان نسبت به این قضیه می باشد.

اهالی مذکور درحالیکه آمرپیشین حوزه هفتم پولیس رامتهم به قتل حسام الدین نام ومجروح ساختن دوتن ازجوانان دیگر وبه برخوردهای عقده مندانه می نمایند گفتند ایجاب می نماید الی رسیدگی به این شکایت وظیفه اش به حالت تعلیق درآیید  ومورد پیگرد قانونی قرارگیرد؛ اما  نامبرده  به تازگی دریکی ازحوزه های دیگر پولیس کابل به وظیفه گماشته شده است.

به همین ترتیب داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز گزارش کاری مل پاسوال ویس صمیمی قوماندان امنیه ولایت میدان وردگ را استماع نمود.

17-Mizan98-MUL4.JPG

در این نشست جنرال ویس صمیمی ضمن ارایه معلومات درمورد فعالیت های منسوبین پولیس در ولایت میدان وردگ به نایب منشی مجلس معلومات داده گفت به اثر هماهنگی میان نیروهای امنیتی  ومردم محل وضعیت امنیتی این ولایت نسبتاً بهبود یافته وتلاش های بیشتر در حال انجام است تا جلوفعالیت های دشمن مهار گردد.

داکترمحمدفیصل سمیع طی صحبتی از حمایت قاطعانه مشرانوجرگه از نیروهای قهرمان امنیتی کشور یاد آوری نموده به آنان آرزوی موفقیت و دست آوردهای بیشتر نمود.