صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱ ثور ۱۴۰۰
Yousof-Noristani.jpg

احمد یوسف نورستانی
سناتور انتصابی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام وتخلص      :        دکتور احمد يوسف نورستانی

نام پدر             :      احمد خان

سمت               :        عضومشرانوجرگه

سال تولد          :      ۱۳۲۷ 

سکونت اصلی   :        قريه نيشگرام ولسوالی وريگل ولايت نورستان

سکونت فعلی     :        رحمت آباد ناحيه پنجم ولايت كابل

حالت مدنی        :        متاهل

تحصیل            :         دوكتورا رشته بشرشناسی

محل تحصیل     :         ايالات متحده امريكا

حوزه انتخاباتی  :         انتصابی

کمیسیون         :         عضو كميسيون امور بين المللی

سابقه کاری     :        مشاورارشد  رئيس جمهور، رئيس كميسيون مستقل انتخابات ،‌والی ولايت هرات ،‌معاون اول وزارت دفاع ملي ،‌وزير آبياری منابع آب ومحيط زيست ،‌اولين سخنگوی ورئيس مطبوعات حكومت موقت برای شش ماه ، مدير مجله وفا (انگليسی ) دراتحاديه نويسنده گان آزاد افغانستان درديار هجرت، رئيس مركز كلتوری امريكا در ديار هجرت درشهرپشاور، اسيستانت دربخش تدريس وتحقيق وتتبع باپروفيسوران درامريكا ووظايف مختلف دراثنای تعليم درامريكا ،‌ عضو شورای صلح ،‌عضوكميسيون حل منازعات ، عضوكميسيون كوچی ها.

گذشته سیاسی   :       

ایمیل آدرس       :     viessagol@gmail.com        

شماره تماس     :     ۰۷۹۹۸۸۸۸۷۷ و۰۷۸۸۷۷۷۸۰۰ و۰۷۰۰۰۳۷۰۰۲

نوت : بنابر حکم شماره ۲۴۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ رئیس جمهور اسلامی افغانستان ،احمد یوسف نورستانی از عضویت انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی عزل گردید!