صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ سنبله ۱۳۹۸ هجری شمسی

     فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه امروز درمقرشورای ملی با آقای سعید مبارک الخیارین الهاجری نخستین سفیرقطر برای افغانستان ملاقات نمود.

13-Sunbola98-MUL1.JPG

   محوراین ملاقات را که تأمین صلح درکشور، چگونگی گفتگوهای صلح میان حکومت وطالبان، ایجادخطوط هوایی، صادرات محصولات زراعتی وصنایع دستی به قطر و اعطای بورسیه های تحصیلی به محصلین افغان تشکیل می داد.

     نخست آقای الهاجری گفت کشورمتبوعش علاقمند است تا محصولات زراعتی وصنایع دستی ازجمله قالین افغانی را که دارای کیفیت عالی می باشد وارد نماید ودرضمن تاجران آنکشورمیخواهند که دربخش های مختلف درداخل افغانستان سرمایه گذاری نمایند.

      سفیرقطرافزود آماده ایم تا درعرصه اعطای بورسیه های تحصیلی دربخش های ملکی ونظامی محصلین افغان را یاری رسانیم،موصوف از رییس مجلس خواست برخی ملاحظاتی که فراراه ایجاد خطوط هوایی بین افغانستان وقطر وجود دارد، درحل آن همکاری نماید تا ازاین طریق زمینه داد وستد بیشترگردد.

     سپس فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه، طی صحبتی ازگشایش سفارت قطردرکابل ابرازخرسندی نموده گفت جنگ‌های تحمیلی باعث رنجش بی شماری مردم افغانستان شده وبیشتر ازهرزمان دیگرایشان نیازمند صلح باعزت وپایدارکه درآن حقوق شهروندان ودستآوردهای سالهای پسین حفظ گردد می باشند.

13-Sunbola98-MUL2.JPG

     رییس مجلس با اشاره به گفتگوهای صلح میان ایالات متحده امریکا وگروه طالبان افزود انتظارداریم قطرکه دوست مردم ودولت افغانستان می باشد از نفوذ خویش کارگرفته گروه طالبان را وادارسازد که به میزمذاکره با دولت افغانستان بنشیند تا گفتگوهای صلح به نتیجه مثبت سوق گردد.

   رییس مشرانوجرگه درادامه، اطمینان داد که  درمورد  ایجاد خطوط هوایی کابل -دوحه سعی وتلاش خواهند کرد.